Visi lektoriai

Jurgita Navikienė

Auditorė
Lektorė, mokesčių konsultantė, mentorė

Informacija

Auditorė, socialinių mokslų (ekonomikos) magistrė, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės „Solidus vox“ direktorė. Bendrovė teikia ne tik buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas, bet ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apskaitos, mokesčių, darbo santykių bei apskaitos politikos pasirinkimo klausimais. Auditorė taip pat veda viešuosius ir vidinius mokymus aktualiomis mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio skaičiavimo temomis visoje Lietuvoje. Lektorės straipsniai yra publikuojami buhalterių profesinėje spaudoje.

J. Navikienė prisideda prie verslumo Lietuvoje skatinimo – aktyviai dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose, yra Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė ir padeda jauniems verslininkams suteikdama jėgų judėti pirmyn.

Kaip Jurgita teigia, „mentoriaus vaidmuo pradedančiojo verslininko kelyje yra daugialypis – tai ne vien dalijimasis profesine patirtimi, dalykinėmis žiniomis, bet ir mokinio asmeninių savybių vertinimas bei pasiūlymas jam lygiagrečiai tobulinti tam tikras mažiau išreikštas asmenines kompetencijas“.

Dėstomos temos


 1. Darbo laiko apskaita ir darbo užmokestis;
 2. Apskaita;
 3. Mokesčiai;
 4. Apleistos buhalterinės apskaitos tvarkymas;
 5. Pakuočių apskaita (GPAIS);

Lektoriaus renginių archyvas

2021-10-15Darbo užmokesčio naujovės ir VMI bei VDI patikrinimų atrankos kriterijai
2021-10-13Darbo laiko režimų pasirinkimas: nauda ir darbdaviui, ir darbuotojui
2021-10-13Pats sau auditorius – finansinių ataskaitų ruošimas ir jų gerinimas
2021-10-07Statybų sektoriaus reguliavimo naujovės nuo 2021-11-01 ir 2022-01-01
2021-10-05Kūrybiškumo dirbtuvės buhalterijoje
2021-09-27Atlygio ir papildomų naudų sistemų kūrimas, keitimas ir atnaujinimas
2021-09-27Darbuotojų komandiravimas į užsienį: teisiniai ir apmokestinimo aspektai
2021-09-22Darbo užmokesčio naujovės ir netipinių skaičiavimo atvejų analizė
2021-09-20Užsienio juridinių asmenų apskaita, atskaitomybė ir apmokestinimas
2021-09-17Akcijų sandoriai, dividendai ir mokestinių nuostolių perkėlimas
2021-09-16Teisinės aplinkos apžvalga, žengiant į Vokietijos rinką. Darbo santykiai.
2021-09-15Sveikatos įstaigų darbo užmokesčio apskaita ir apmokestinimas 2021 m.
2021-08-30Mažosios bendrijos 2021 m.: valdymas, apmokestinimas ir apskaita
2021-08-25Aktualios PVM reglamentavimo naujovės ir deklaracijų pildymas
2021-08-25Buhalterių kvalifikacijos kėlimo stovykla
2021-08-16Ilgalaikis turtas. Ko nežinome apie jo apskaitą ir kokių klaidų nedaryti?
2021-07-01Darbuotojo materialinė žala darbdaviui. Teisiniai ir apskaitos ypatumai
2021-06-30Sporto federacijų ir klubų mokesčių ir apskaitos iššūkiai
2021-06-30Darbo santykių įforminimo ir apmokestinimo ypatumai Švedijoje
2021-06-16Apie atostogas trumpai – suteikimas, nurašymas ir kaupiniai
2021-06-03Nekilnojamojo turto apmokestinimas ir sandorių reguliavimas
2021-05-28Buhalterių kvalifikacijos kėlimo stovykla
2021-05-27Darbo užmokestis 2021 m.: naujovės ir netipiniai skaičiavimo atvejai
2021-05-18Atvirkštinio PVM taikymas – kada pirkėjas skaičiuoja ir deklaruoja PVM
2021-05-14Buhalterio diena 2021 m.
2021-05-13Atostogos dirbant #Workation. Apskaitos, mokesčių ir teisiniai aspektai
2021-05-13E-komercijos pokyčiai 2021 m.: vykdymo galimybės, mokesčiai ir apskaita
2021-05-12Apskaitos įmonių veiklos ypatumai, prievolės ir darbo specifika
2021-05-05Gamybinių įmonių finansinė apskaita ir mokesčiai nuo 2021 m.
2021-05-04Odontologijos mokesčių ir apskaitos iššūkiai: praktiniai patarimai
2021-04-27Kooperatinių bendrovių valdymas, apmokestinimas ir apskaita
2021-04-23Statybos įmonių mokesčių ir apskaitos ypatumai: praktiniai patarimai
2021-04-16Individuali veikla – veiklos rūšys, mokesčiai, apskaita ir deklaravimas
2021-04-14Darbo santykiai – ką svarbu žinoti buhalteriui?
2021-04-14Viešųjų įstaigų ir asociacijų gautos paramos įforminimas ir deklaravimas
2021-03-31Pats sau auditorius – finansinių ataskaitų ruošimas ir jų gerinimas
2021-03-25Žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų mokesčių ir apskaitos iššūkiai
2021-03-23Subsidijos ir valstybės pagalba verslui: pakeitimai ir išaiškinimai
2021-03-18Darbuotojo materialinė žala darbdaviui. Teisiniai ir apskaitos ypatumai
2021-03-04Leidžiami/neleidžiami atskaitymai. Pelno mokesčio deklaracijos pildymas
2021-03-02PVM reglamentavimo naujovės ir deklaracijų pildymas bei jų tikslinimas
2021-02-23Atlygio ir papildomų naudų sistemų kūrimas, keitimas ir atnaujinimas
2021-02-22Praėjusių buhalterinių laikotarpių klaidų taisymas ir darbų perdavimas
2021-02-10Subsidijos verslui: reikšminga ir nereikšminga valstybės pagalba
2021-02-092020 m. finansinės atskaitomybės rengimas ir mokesčių naujovės 2021 m.
2021-02-02Abejotinų ir beviltiškų skolų mokesčių apskaitos ypatumai
2021-01-28Užsieniečių įdarbinimas: naujausi pakeitimai nuo 2021-03-01
2021-01-28Metinis išmokų gyventojams deklaravimas ir 2021 m. mokesčių naujovės
2021-01-26Seimo sesijai pasibaigus: mokesčių, darbo santykių ir apskaitos naujovės
2021-01-22Sveikatos įstaigų darbo užmokesčio apskaita ir apmokestinimas 2021 m.
2021-01-21Darbo santykių įforminimo ir apmokestinimo ypatumai Švedijoje
2021-01-12Subsidijos ir valstybės pagalba verslui: užimtumo įstatymo pakeitimai
2020-12-30Subsidijos ir valstybės pagalba verslui: užimtumo įstatymo pakeitimai
2020-12-28Priedų, premijų, priemokų skyrimas ir apmokestinimas
2020-12-22Virtualios buhalterių Kalėdos – įžiebkime žinių žvaigždę kartu!
2020-12-15Kaip išnaudoti SAF-T rinkmenos TAXIVITY įrankio galimybes?
2020-12-11GPAIS: sklandus 2020 m. uždarymas ir rami 2021 m. pradžia
2020-12-11Nemokamai gauto turto apskaita ir atskleidimas aiškinamajame rašte
2020-12-01Profesinių sąjungų mokesčių ir apskaitos ypatumai
2020-11-30Pelno nesiekiančių įmonių mokesčių ir apskaitos problematika
2020-11-17Komunalines paslaugas teikiančių įmonių mokesčiai ir apskaita
2020-11-11Buhalterių kvalifikacijos kėlimo stovykla
2020-11-05Automobilių prekyba ir remonto paslaugos: mokesčių ir apskaitos iššūkiai
2020-11-04Subsidijų apskaitos ypatumai. Netipiniai sąnaudų atvejai
2020-10-01Socialinių įmonių teisinis reguliavimas. Mokesčių ir apskaitos ypatumai
2020-09-16Užsienio juridinių asmenų apskaita, atskaitomybė ir apmokestinimas
2020-09-03Efektyvus skolų valdymas bei mokesčių ir apskaitos ypatumai
2020-09-03Netipiniai sąnaudų atvejai – leidžiami ar neleidžiami atskaitymai?
2020-09-02Atostoginių kaupinių skaičiavimas ir nurašymas nuo 2020-07-01
2020-09-02Darbuotojo materialinė žala darbdaviui. Teisiniai ir apskaitos ypatumai
2020-08-19Aktualios PVM reglamentavimo naujovės ir deklaracijų pildymas
2020-08-19Buhalterių kvalifikacijos kėlimo stovykla
2020-08-18Apskaitos įmonių veiklos ypatumai, prievolės ir darbo specifika
2020-08-14Seimo sesijai pasibaigus: naujausi mokesčių ir apskaitos pakeitimai
2020-07-30Transporto įmonių mokesčių ir apskaitos iššūkiai
2020-07-17Sveikatos įstaigų darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apmokestinimas
2020-07-15Laikinasis įdarbinimas. Siuntimas dirbti į užsienį. A1 forma
2020-06-15Atostoginių kaupinių dilema: mažinti ar ne?
2020-06-12Bankrutuojančių, pertvarkomų ir likviduojamų įmonių apskaita
2020-06-11Pokarantininės subsidijos bei mokesčių ir teisės naujovės
2020-05-28Atostoginių kaupinių dilema: mažinti ar ne?
2020-05-14Apskaitos įmonių veiklos ypatumai, prievolės ir darbo specifika
2020-05-13Valstybės paramos nuomos sąnaudų kompensavimui apskaitos ir mokesčių ypatumai
2020-05-08Šventinis visos Lietuvos buhalterių susitikimas
2020-05-07Elektroninės prekybos vykdymo galimybės, mokesčiai ir apskaita
2020-05-05Atostogos dirbant #Workation. Apskaitos, mokesčių ir teisiniai aspektai
2020-04-24Darbo apmokėjimo aktualijos COVID-19 kontekste. Patarimai ir klausimų-atsakymų sesija
2020-04-16Pelno nesiekiančių įmonių 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio rengimas ir Covid-19 viruso įtakos atskleidimas
2020-04-02Darbuotojų, mokesčių ir valstybės paramos planavimo strategija Covid-19 kontekste
2020-04-01Kaip dirbti per nuotolį? Ką daryti jei nuotolinis darbas neįmanomas?
2020-04-01Valstybės pagalba ekonomikai ir Jūsų įmonei: klausimų-atsakymų sesija
2020-03-31Darbuotojų darbas užsienyje: teisiniai ir apmokestinimo aspektai (klausimų-atsakymų sesija)
2020-03-16Odontologijos mokesčių ir apskaitos iššūkiai: praktiniai patarimai
2020-03-16Elektroninės prekybos mokesčiai ir apskaita
2020-03-10Mažųjų bendrijų mokesčiai ir apskaita
2020-02-19Darbo užmokestis 2020 m.: naujausi mokesčių pakeitimai nuo sausio 1 d.
2020-02-13Turizmo įmonių finansinė apskaita ir mokesčiai 2020 m.
2020-02-05Statybos įmonių mokesčiai ir apskaita. Darbo užmokesčio skaičiavimo naujovės 2020 m.
2020-02-04GPAIS ir kitų aplinkosauginių mokesčių deklaracijų parengimas, apskaita, apskaičiavimas
2020-02-04Metinis išmokų gyventojams deklaravimas bei 2020 mokesčių naujovės
2019-12-19Kalėdinė žinių mugė
2019-11-18Pelno nesiekiančių įmonių 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio rengimas.

Jums taip pat gali būti aktualu

Nuotoliniai
kursai
16 ak. val.
180€
Emilis Vasiliauskas
 • 2021-10-19 Nuotoliniai mokymai
 • 2021-10-19 Vilnius
 • 2021-11-11 Nuotoliniai mokymai
 • 2021-11-11 Kaunas
 • 2021-12-07 Nuotoliniai mokymai
 • 2021-12-07 Vilnius
 • Visi dalyviai gaus dovanų
 • -30%
  Speciali -30% kaina!
Nuotoliniai
kursai
20 ak. val.
220€
J. Lipavičius, D. Liučvaitis, E. Vasiliauskas
 • 2021-11-10 Nuotoliniai mokymai
 • 2021-11-10 Vilnius
 • Visi dalyviai gauna dovanų!
 • -35%
  Speciali -35% kaina!
Seminaras
10 ak. val.
110€ (+ PVM)
J. Lipavičius, E. Vasiliauskas, D. Liučvaitis
 • 2021-11-04 Vilnius
 • 2021-11-04 Nuotoliniai mokymai
 • 2021-12-28 Nuotoliniai mokymai
 • 2021-12-28 Vilnius
 • Kiekvienas seminaro dalyvis gauna dovanų!
 • -20%
  Speciali -20% kaina!