Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Nuotolinis seminaras.

Praėjusių buhalterinių laikotarpių klaidų taisymas ir darbų perdavimas. Apleistos buhalterijos tvarkymas

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 125€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Apie seminarą

Klaidų nepavyksta išvengti niekam – deja, ir buhalteriui. Klaidų kilmė dažnai būna ne vien buhalterio kompetencijos stoka, neatsakingumas ir kiti profesionalumo trūkumai – jas kartais lemia vadovybės sprendimai – teisėti ar nelabai, taip pat kitų įmonės darbuotojų darbo – sandėlininkų, gamybininkų ar vadybininkų – trūkumai.

Viena aišku – pastebėtas klaidas taisyti būtina. Kaip tai padaryti ir kokią strategiją pasirinkti? Retrospektyviai ar perspektyviai – kada vieną ar kitą būdą galima ar reikia taikyti? Kaip ištaisytas klaidas atspindėti finansinėse ataskaitose? Kaip taisyti „apleistos“ buhalterijos likučius? Kur juos gauti ir kaip jais pasitikėti?

Klausimų daug, o atsakymus reikia rasti buhalteriui. Tačiau ne mažiau svarbu, kad už apleistą apskaitą atsakomybę gali tekti prisiimti ir įmonės vadovui. Seminaro metu nagrinėsime praktinius pavyzdžius ir atsakysime į seminaro dalyvių pateiktus klausimus.

Temos

 1. Kliento tapatybės nustatymas. Reputacijos vertinimas. Grėsmės dėl apgaulingos buhalterijos ir kliento nesąžiningumo.
 2. Strategija:
  • Sąskaitų likučių fiksavimas ir neatitikimų masto nustatymas. Dokumentavimas.
  • Koregavimų strategija ir procedūros. Retrospektyvinis ir perspektyvinis klaidų taisymo būdai ir jų įtaka mokesčių deklaracijų tikslinimui.
  • Tinkamos apskaitos politikos pasirinkimo galimybės. Finansinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo derinimo principai.
  • Apskaitos politikos kūrimo ir atnaujinimo procesas.
 3. Techninis darbas:
  • Klaidų identifikavimas, „apleistos“ buhalterijos tvarkymo darbai:
    • Balansas (palyginimas apskaitos ir mokesčių požiūriu):
     • Ilgalaikis turtas: nematerialusis ir materialusis. Su ilgalaikiu turtu susijusių ūkinių operacijų (įsigijimo, amortizacijos / nusidėvėjimo, vertės sumažėjimo, perkainojimo, nurašymo, investicinio turto apskaita) finansinės apskaitos ir mokesčių aspektai. Prievolės pagal PVM įstatymą;
     • Finansinis turtas: investicijos į kitų įmonių akcijas; suteiktos paskolos; kitas finansinis turtas (klasifikavimas, įsigijimas, įvertinimas, nurašymas);
     • Atsargos (įsigijimas, nuolaidos ir diskontai, pasigaminimas, nukainojimas – grynoji galimo realizavimo vertė, įkainojimas, sunaudojimo (pardavimo) apskaitos metodai, nurašymas). Prievolės pagal PVM įstatymą;
     • Gautinos sumos (įvertinimas, abejotinos skolos). Galimybės sumažinti mokėtiną PVM, nurašius beviltiškas skolas;
     • Nuosavas kapitalas (savų akcijų įsigijimas ir perleidimas, pelno paskirstymas);
     • Dotacijos ir subsidijos;
     • Finansiniai įsipareigojimai (klasifikavimas, įsigijimas, įvertinimas, nurašymas);
     • Atidėjiniai;
     • Lizingas – nuoma;
     • Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir gyventojų pajamų mokesčio bei socialinio draudimo įmokos.
    • Pelno (nuostolių) ataskaita (palyginimas apskaitos ir mokesčių požiūriu):
     • Pajamos (pajamų pripažinimas, neapmokestinamosios pajamos pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio nuostatas);
     • Nuomojamas turtas pagal Pelno mokesčio įstatymo 38 straipsnio nuostatas. PVM prievolės dėl nuomos sandorių;
     • Sąnaudos (leidžiami atskaitymai, neleidžiami atskaitymai pagal Pelno mokesčio įstatymo 31 straipsnio nuostatas, ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai pagal Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio nuostatas);
     • Parama pagal Pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio nuostatas;
     • Tantjemos – pelno paskirstymo ribojimas pagal LR akcinių bendrovių įstatymą;
     • Atidėjiniai.
    • Finansinių ataskaitų rinkinio, sutvarkius „apleistą“ apskaitą ar ištaisius klaidas, parengimo ypatumai.

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, socialinių mokslų (ekonomikos) magistrė, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės „Solidus vox“ direktorė. Bendrovė teikia ne tik buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas, bet ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apskaitos, mokesčių, darbo santykių bei apskaitos politikos pasirinkimo klausimais. Auditorė taip pat veda viešuosius ir vidinius mokymus aktualiomis mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio skaičiavimo temomis visoje Lietuvoje. Lektorės straipsniai yra publikuojami buhalterių profesinėje spaudoje.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti

Seminaro informacija

PROGRAMA

10:00-15:45 Seminaro trukmė
09:30-10:00 Nuotolinė registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro el. medžiagą

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.