Palanga: stovykla su auditoriais J.Navikiene ir A. Kapitanovu (DU aktualijos, galima mokesčių reforma ir kontroliuojančių institucijų dėmesys)

Laikas ir vieta

2023-06-22 – 2023-06-23, Palanga
Viešbutis „Gabija“
420€
Darbo užmokesčio aktualijos ir naujovės 2023 m. ir su atostogomis susiję klausimai. Mokesčių reformos įtaka darbo užmokesčio ir kitoms gyventojų pajamoms. Mokesčių metamorfozė: naujosios reformos poveikis kiekvienam (su nakvyne)
420 (+ PVM)
2023-06-22, Palanga
Viešbutis „Gabija“
140€
Darbo užmokesčio aktualijos ir naujovės 2023 m. ir su atostogomis susiję klausimai. Mokesčių reformos įtaka darbo užmokesčio ir kitoms gyventojų pajamoms
Su pietumis
140 (+ PVM)
2023-06-23, Palanga
Viešbutis „Gabija“
150€
Mokesčių metamorfozė: naujosios reformos poveikis kiekvienam
Su pietumis.
150 (+ PVM)

Birželio 22 d.

09:00–10:00
Registracija
10:00 – 12:00
Atlygis už darbą, išmokos ir galimi pokyčiai 2024 m. (1 dalis)
auditorė
Jurgita Navikienė

J. Navikienė

 • Mokesčių reformos apžvalga, kiek tai susiję su darbo užmokesčiu ir kitomis gyventojų pajamomis.
 • Darbo užmokesčio aktualijos 2023 metais.
 • Naujas vaiko priežiūros atostogų ir išmokų reglamentavimas. Kaip efektyviai įforminti mamos ir tėčio vaiko priežiūros atostogas, ypač jų neperleidžiamą dalį?
 • Darbo užmokesčio sudedamosios dalys. Priedų, priemokų, premijų apskaita. Kurių darbo užmokesčio dalių galima neįtraukti į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą ir nukrypimų apmokėjimą? Kada dienpinigiai gali būti traktuojami darbo užmokesčio dalimi?
 • Kokiu tarifu apmokėti darbą švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžius, naktinį darbą ir budėjimą? Kaip šiuos nukrypimus derinti tarpusavyje?
 • Darbo komandiruotėje apskaita:
  • Kokiu tarifu apmokėti komandiruotės kelionės laiką ir kada jo nebūna?
  • Kada komandiruotės dienpinigiai turi būti apmokestinami?
  • Rizika dėl darbo užmokesčio ir dienpinigių apmokestinimo Lietuvoje ir užsienyje. Pavyzdžiai.
 • Atostogų klausimai:
  • Galimybė pasinaudoti sukauptomis atostogomis – kaip apskaičiuoti „kiek liko“? VDI nuomonė.
  • Laikotarpis, už kurį suteikiamos kasmetinės atostogos. Kas į jį patenka?
  • Atostoginių kaupinių perskaičiavimas, nurašymas ir atspindėjimas balanse.
  • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo ypatumai. Kaip elgtis, kai keitėsi darbo krūvis ir dirbama dvejose pareigose?
  • Atostoginių apskaičiavimas. Ką daryti, kai neturima duomenų vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimui?
12:00 – 13:00
Pietų pertrauka
13:00 – 15:00
Atlygis už darbą, išmokos ir galimi pokyčiai 2024 m. (2 dalis)
auditorė
Jurgita Navikienė

J. Navikienė

 • Nepanaudotų atostogų nurašymo ypatumai. Atostoginių kaupiniai.
 • Darbo laiko apskaita: įmonių prievolės dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos. Darbo režimai: galima juos derinti tarpusavyje – naujausia VDI nuomonė.
 • Darbo grafikų palyginimas su darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiais. Faktiškai dirbto laiko apskaita ir įrodymų dokumentacija. Rizika dėl netinkamai pažymėto faktiškai dirbto laiko – galima „užsidirbti“ net ir nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą.
 • Suminės darbo laiko apskaitos taikymo atvejai, darbo grafikų sudarymas, derinimas, vykdymas, pakeitimas. Darbo laiko balanso apskaičiavimas ir nukrypimų apmokėjimas. Nereglamentuotų teisės aktais pavyzdžių įforminimas įmonėje ar įstaigoje.
 • Pajamos natūra – grėsmės, galimybės, įvairovė.
 • Darbuotojų motyvavimo priemonių įforminimas ir apmokestinimas.
 • Išskaitų iš darbo užmokesčio vykdymo rekomendacijos ir apskaičiavimo ypatumai. Išskaitas pagrindžiantys dokumentai. Išskaitų eiliškumas.
 • Darbo užmokesčio sistemos aprašymas – privalomi ir papildomi (netipiniai) punktai. Darbuotojų grupavimas darbo apmokėjimo sistemoje. Galimybės.
 • Darbo sutarčių įforminimo ypatumai: dažniausiai daromų klaidų apibendrinimas ir praktinės rekomendacijos.

Birželio 23 d.

10:00 – 12:00
Mokesčių metamorfozė: naujosios reformos poveikis kiekvienam (1 dalis)
auditorius
Artūras Kapitanovas

A. Kapitanovas

 • Pelno mokesčio įstatymo naujovės numatomos nuo 2024-01-01:
 • Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo naujovės numatomos nuo 2024-01-01:
 • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo naujovės numatomos nuo 2024-01-01
 • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo naujovės numatomos nuo 2025-01-01
 • Nekilnojamojo turto įstatymo naujovės numatomos nuo 2025-01-01
12:00 – 13:00
Pietūs
13:00 – 15:00
Mokesčių metamorfozė: naujosios reformos poveikis kiekvienam (2 dalis)
auditorius
Artūras Kapitanovas

A. Kapitanovas

 • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai ir reguliavimas 2023 m.:
 • Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai nuo 2023-05-01;
 • Darbo kodekso pakeitimai, susiję su įvairiomis atostogų rūšimis, kompensacijomis ir kita.
 • Kiti aktualūs teisinio reguliavimo pakeitimai ir naujovės 2023 m.
 • Kontroliuojančių institucijų dėmesys 2023 m.

STOVYKLOS INFORMACIJA

PROGRAMA

10:00-15:00 Seminarų trukmė
09:00-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna el. seminaro medžiagą.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

Laikas ir vieta

2023-06-22 – 2023-06-23, Palanga
Viešbutis „Gabija“
420€
Darbo užmokesčio aktualijos ir naujovės 2023 m. ir su atostogomis susiję klausimai. Mokesčių reformos įtaka darbo užmokesčio ir kitoms gyventojų pajamoms. Mokesčių metamorfozė: naujosios reformos poveikis kiekvienam (su nakvyne)
420 (+ PVM)
2023-06-22, Palanga
Viešbutis „Gabija“
140€
Darbo užmokesčio aktualijos ir naujovės 2023 m. ir su atostogomis susiję klausimai. Mokesčių reformos įtaka darbo užmokesčio ir kitoms gyventojų pajamoms
Su pietumis
140 (+ PVM)
2023-06-23, Palanga
Viešbutis „Gabija“
150€
Mokesčių metamorfozė: naujosios reformos poveikis kiekvienam
Su pietumis.
150 (+ PVM)