Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Statybos įmonių mokesčiai ir apskaita 2022-2023 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 130€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

2022-11-17, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
130€
Statybos įmonių mokesčiai ir apskaita 2022-2023 m. (tiesioginė seminaro transliacija)
130 (+ PVM)
2022-11-17, Vilnius
Countline mokymų klasė
130€
Statybos įmonių mokesčiai ir apskaita 2022-2023 m.
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
130 (+ PVM)

VDI duomenimis per pirmąjį 2022 m. pusmetį iš viso gauta net 4647 prašymai išnagrinėti darbo ginčus dėl apmokėjimo už darbą. Nemažai reikalavimų dėl neteisėto atleidimo iš darbo – 411 prašymų, neturtinės žalos atlyginimo – 197, darbo sutarties sąlygų – 129. Statybų sektorius yra antroje vietoje pagal kylančius darbo ginčus. 

Statybų sektorius jau kelis metus mokesčių administratoriaus yra „tyrinėjamas“ lyg pro padidinamąjį stiklą. 2022-04-01 įsigaliojusi statybininkų identifikavimo sistema (SID) tapo nauju iššūkiu tiek statybų sektoriaus darbuotojams, tiek kontroliuojančioms institucijoms.

AVNT paskelbusi stebėsenos gaires, kuriomis remiantis bus atliekama finansinių ataskaitų kokybės stebėsena už 2021 m. ir vėliau prasidedančius ataskaitinius laikotarpius. Statybų sektorius patenka į AVNT stebėsenos ratą. VMI kartu su kitomis institucijomis, tokiomis kaip VDI, FNTT, policija, ir toliau intensyviai vykdo statybų sektoriaus kontrolę, siekiant užtikrinti naujų reikalavimų vykdymą.

2022 m. antroje pusėje įsigalioja nemažai teisės aktų pakeitimų, tokių kaip:

 • 2022-11-01 įsigalioja DK pakeitimai, kuriais mažinamas kompensacijos dydis nuo 50 iki 30 proc. bazinio darbo užmokesčio darbuotojams, dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą. Taip pat 2023-06-01 įsigalioja ir VSDĮ pakeitimai, pagal kuriuos nebelieka kompensacijų už darbą lauko sąlygomis arba kilnojamojo pobūdžio darbą.
 • 2022-11-01 įsigalioja Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo pataisos, kuriomis bus griežčiau ribojami asmenų tarpusavio mokėjimai grynaisiais pinigais, siekiant suderinti nuostatas įsigalioja ir Civilinio kodekso pataisos. Nuo minėtos datos įsigalios ir ANK pakeitimai, kuriuose įtvirtinta atsakomybė už atsiskaitymų grynaisiais pažeidimus.
 • 2022-08-01 įsigaliojo VSDĮ pakeitimai, pagal kuriuos skaidriai dirbančio asmens kodą privalo gauti ir pas fizinį asmenį komandiruojamas užsienietis.
 • 2022-08-01 įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimai, susiję su nemokamomis atostogomis, terminuotomis darbo sutartimis. Darbo sutartys ir kiti susiję dokumentai įdarbinamiems užsieniečiams privalo būti pateikiami jiems suprantama kalba. Taip pat 2022-08-01 įsigaliojo ir atnaujinta pavyzdinės darbo sutarties forma.
 • Nuo 2022-08-01 pagal DK pakeitimus tėvams, auginantiems vaikus iki 12 m., suteikta nauja teisė į papildomas poilsio dienas priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir sveikatos būklės. Taip pat pasikeitė ne viso darbo laiko reglamentavimas auginantiems vaikus iki 8 metų.
 • 2023-01-01 įsigalioja Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, kuriais sudaromos galimybės pasirinkti vaiko priežiūros trukmę 18 mėn. arba 24 mėn. bei gauti neribojamo dydžio pajamas iš individualios veiklos, o taip pat  įtvirtinamos neperleidžiamos 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogos abiem tėvams.
 • 2023-01-01 turėtų įsigalioti PVM įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo patikslinamas bendras susijusių asmenų gauto ar gautino atlygio skaičiavimas, įtvirtinant dvi išimtis.
 • Seime yra užregistruotas Nekilnojamo turto mokesčio įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma kas 3 metus atlikti nekilnojamojo turto vertinimą mokestinei vertei nustatyti bei iš dalies į nekilnojamojo turto objektą įtraukti faktiškai nebaigtą statybą. Neabejotina, kad šis projektas sukels daug diskusijų ir klausimų.

Finansų ministerija parengė “Dėl grynųjų pinigų operacijų” atmintinę, kurioje nurodė, kad subjektai, nustatydami tvarką, gali pasinaudoti iki 2022-05-01 galiojusiomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jas pritaikyti savo reikmėms.

Svarbu paminėti, jog už nedeklaruotą ir nelegalų darbą gali būti skiriamos ne tik piniginės sankcijos, bet ir papildomos priemonės, tokios kaip: nesuteikiamas paramos gavėjo statusas, patikimo mokesčių statuso praradimas, neįtraukimas į patvirtintų įmonių sąrašą, neišduodami leidimai dirbti, nepriimami sprendimai dėl darbo atitikties,  ir negalėjimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir kt.

Jau kurį laiką galioja ANK pakeitimai, kuriais dvigubai padidintos minimalios baudos už: darbo laiko apskaitos pažeidimus; darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimus; fiziniams asmenims už vertimąsi nedeklaruota savarankiška veikla; fiziniam asmeniui už informacijos nepateikimą VDI apie atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsienietį.

Kiti klausimai – aplinkosaugos, darbo santykių mokesčių – irgi ne mažiau svarbūs, tad aptarsime, kas būdinga statybų sektoriui.

TEMOS

 1. Finansinė apskaita statybų veiklą vykdančiose įmonėse pagal VAS. Apskaitos politikos pasirinkimo galimybės, peržiūra ir keitimas. Kaip pasikeitė statybų veiklą vykdančių įmonių apskaita ir atskaitomybė nuo 2022-05-01?
 2. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo problematika pagal 25-ąjį VAS „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“. Pajamų ir sąnaudų apskaitos sąskaitų korespondencijos. Apskaitos efektyvumo didinimo galimybės.
 3. Turto, įsipareigojimų apskaitos problemos.
 4. Veiklos finansavimo alternatyvos ir šaltiniai. Padidintas mokesčių administratoriaus dėmesys finansavimo sandoriams. Pelno paskirstymas – kokioms sąlygoms esant pelną skirstyti draudžiama.
 5. Finansinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo kūrybiniai aspektai.
 6. Prievolės dėl iMAS – i-SAF, i-VAZ, SAF-T. Pranešimai mokesčių administratoriui apie sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis.
 7. Nepatikimi mokesčių mokėtojai: kaip juo netapti?
 8. Mokesčių apskaičiavimo ypatumai statybos įmonėse:
  • Pelno mokestis: aktualijos ir probleminių situacijų apžvalga statybų veiklą vykdančiose įmonėse.
  • Pridėtinės vertės mokestis. Atvirkštinio PVM mechanizmo taikymo problemos.
  • Gyventojų pajamų mokestis. Kitų išmokų gyventojams apmokestinimo ypatumai. 2022 m. mokesčių pakeitimų įtaka gyventojų pajamų apmokestinimui. 2022 m. pokyčiai – nauja NPD formulė.
  • Kiti mokesčiai:
   –         nekilnojamojo turto mokestis;
   –         aplinkos teršimo mokestis – prievolės dėl GPAIS.
 9. Mokesčių lengvatos statybos įmonėse.
 10. Mokesčių deklaracijų pildymas ir atspindėjimas finansinėje apskaitoje.
 11. JADIS ir JANGIS – kokią informaciją turime pateikti?
 12. Skaidriai dirbančio statybininko kortelė – kaip ji „užkardo“ šešėlį? Kokias papildomas prievoles reikia vykdyti užsakovams, rangovams ir darbdaviams nuo 2022-04-01?
 13. Darbo apmokėjimo sistemos nauda: dažniausiai daromos klaidos ir probleminiai klausimai. Paskelbtos VDI rekomendacijos, kaip sudaryti darbo apmokėjimo sistemą, siekiant nediskriminuoti darbuotojų.
 14. Darbo užmokesčio įforminimas darbo sutartyje. Priedų, priemokų, premijų apskaitos problematika.
 15. Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai ir atostogų suteikimo problematika.
 16. Suminė darbo laiko apskaita, lankstus darbo grafikas: kurį režimą patogiau taikyti statybų sektoriuje? Darbo laiko žymėjimo griežtėjimas.

Programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus:

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, socialinių mokslų (ekonomikos) magistrė, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės „Solidus vox“ direktorė. Bendrovė teikia ne tik buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas, bet ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apskaitos, mokesčių, darbo santykių bei apskaitos politikos pasirinkimo klausimais. Auditorė taip pat veda viešuosius ir vidinius mokymus aktualiomis mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio skaičiavimo temomis visoje Lietuvoje. Lektorės straipsniai yra publikuojami buhalterių profesinėje spaudoje bei didžiuosiuose šalies žiniasklaidos portaluose. Jurgita Navikienė nuolat ir pati kelia kvalifikaciją. Pastaraisiais metais dalyvavo mokymuose Austrijoje Antikorupcijos akademijoje ir Baltijos šalyse gilinosi į valdybų gerąją praktiką.
J. Navikienė prisideda prie verslumo Lietuvoje skatinimo – aktyviai dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose, yra Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė ir padeda jauniems verslininkams suteikdama jėgų judėti pirmyn. Kaip Jurgita teigia, „mentoriaus vaidmuo pradedančiojo verslininko kelyje yra daugialypis – tai ne vien dalijimasis profesine patirtimi, dalykinėmis žiniomis, bet ir mokinio asmeninių savybių vertinimas bei pasiūlymas jam lygiagrečiai tobulinti tam tikras mažiau išreikštas asmenines kompetencijas“.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10.00-15:45 Seminaro trukmė
09:30-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma informacija

Sertifikatas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

2022-11-17, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
130€
Statybos įmonių mokesčiai ir apskaita 2022-2023 m. (tiesioginė seminaro transliacija)
130 (+ PVM)
2022-11-17, Vilnius
Countline mokymų klasė
130€
Statybos įmonių mokesčiai ir apskaita 2022-2023 m.
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
130 (+ PVM)

Informacija dalyviams, dalyvaujantiems auditoriniuose seminaruose

 

 1. Veido apsaugos priemonės yra rekomenduojamos.
 2. Jeigu mokymų dieną Jums pasireikš karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ūmūs viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) prašome nevykti į mokymų vietą ir juose dalyvauti nuotoliniu būdu.

Užtikrinsime, kad aptarnaujantis personalas būtų sveikas ir visada pasiruošęs Jums padėti.

Tęsti mokymų paiešką: