Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Nuotolinis seminaras.

Ilgalaikio (ne)materialiojo ir finansinio turto apskaita ir sandorių atvaizdavimas

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 4 ak. val.
    Kaina: 110€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Apie seminarą

Ilgalaikio turto apskaita dažnai laikoma kaip nekelianti didesnių sunkumų. Tačiau paanalizavus detaliau, tenka pripažinti, kad klaidų tiek finansinėje apskaitoje, tiek ir apskaičiuojant mokesčius, pasitaiko vos ne kiekvienoje įmonėje. Labiausiai paplitusios klaidos – neteisingas ilgalaikio turto grupavimas, netinkamai nustatyti nusidėvėjimo ar amortizacijos normatyvai, klaidos, apskaičiuojant mokesčius. Finansinio turto apskaita lyg ir atskira sritis ilgalaikio turto sudėtyje, tačiau ji turi nemažai specifikos. Todėl bus aptartos dažniausiai daromos klaidos.

Seminaro metu bus aptarti šie aktualūs klausimai:

 • Skirtumai apskaitant ilgalaikį nematerialųjį, materialųjį ir finansinį turtą;
 • Įsigijimo savikainos nustatymo problematika;
 • Nuosavo, nuomojamo arba panaudos būdu naudojamo materialiojo ilgalaikio turto eksploatavimo, remonto arba rekonstravimo apskaita;
 • Įnašai ilgalaikiu turtu skirtingose juridinėse formose (AB, UAB, MB);
 • Vertybinių popierių priskyrimas ilgalaikiam finansiniam turtui;
 • Nematerialaus turto sukūrimas ir atvaizdavimas apskaitoje (programos, licencijos ir kt.)
 • Ilgalaikio turto pardavimas ir nuoma: PVM niuansai;
 • Investicinis turtas ir pelno mokesčio lengvatos;
 • Ilgalaikio turto perkainojimas ir vertės nustatymas pagal rinkos kainą.

Šis seminaras naudingas ir jau pažengusiems buhalteriams prisiminti fundamentines tiesas apie ilgalaikio turto apskaitą ir mokesčių ypatumus, taip pat buhalteriams – naujokams būtina gauti bazinių žinių. Teorinės žinios bus praturtintos praktiniais pavyzdžiais.

Temos

 1. Ilgalaikio turto apskaitos politika: pripažinimo principai, minimali vertė, naudojimo trukmė, pagerinimas, perkainojimas ir nurašymas. Specifiniai skirtumai apskaitant ilgalaikį nematerialųjį, materialųjį ir finansinį turtą.
 2. Ilgalaikis materialusis turtas:
  • Minimali vertė – kaip ją nustatyti ir kokia tinkamiausia?
  • Įsigijimo savikainos nustatymo problematika.
  • Grupavimas ir nusidėvėjimo normatyvai. Ar tikrai pats geriausias variantas maksimalūs normatyvai pagal PMĮ 1 priedėlį?
  • Pelnas ir nuostolis dėl ilgalaikio turto nurašymo ir perleidimo.
 3. Ilgalaikis nematerialusis turtas:
  • Minimali vertė – ar tinka ta pati, kuri yra taikoma ir materialiajam turtui?
  • Ar pripažįstamas pačioje įmonėje susikurtas nematerialusis turtas – finansinės ir mokesčių apskaitos aspektai.
  • Amortizacijos normatyvai.
 4. Ilgalaikis finansinis turtas:
  • Vertybinių popierių apskaitos skirtumai – kaip žinoti kada priskirti ilgalaikiam finansiniam turtui.
  • Finansinio turto įsigijimo savikainos nustatymas – kas priskirtina / nepriskirtina finansinio turto savikainai?
  • Grupavimo klaidos – kaip atspindėti tinkamoje balanso eilutėje?
 5. Nuosavo, nuomojamo arba panaudos būdu naudojamo materialiojo ilgalaikio turto eksploatavimo, remonto arba rekonstravimo apskaita.
 6. Mokesčiai, susiję su ilgalaikio turto sandoriais – gyventojų pajamų, pelno, pridėtinės vertės, nekilnojamo turto ir aplinkos teršimo.
 7. Ilgalaikio turto atskleidimas finansinėse ataskaitose.

Žiniomis dalinasi

Jurgita Navikienė

Auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė:

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Seminaro informacija

PROGRAMA

09:00-12:15 Seminaro trukmė
8:30-09:00 Registracija
10:30-10:45 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.