Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Statybos įmonių mokesčiai ir apskaita. Praktinės situacijos ir auditoriaus rekomendacijos

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 130€ (+ PVM)
 • Kiekvienas dalyvis gauna dovanų!
 • Specialus pasiūlymas!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Investicijos į žinias atsiperka! Dalyvaukite mokymuose su kolegomis ir gaukite nuolaidą:

 • Dalyvaujant 2 dalyviams taikoma 5 % nuolaida
 • Dalyvaujant 3 dalyviams taikoma 10 % nuolaida
 • Dalyvaujant 4 dalyviams taikoma 15 % nuolaida
 • Dalyvaujant 5 dalyviams taikoma 20 % nuolaida

Domina mokymai didesnei dalyvių grupei? Susisiekite ilma.macaitiene@countline.lt arba telefonu 85 2053292

Dovana!

Kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gaus 30 Eur + PVM vertės nuolaidų kodą įmonių vidaus tvarkoms įsigyti ir 50 Eur + PVM vertės nuolaidų kodą Apskaitos politikai PLIUS įsigyti!

Įmonės vidaus tvarkos – atsakomybių ir procesų optimizavimo įrankis. Paruoštos tvarkos orientuotos į įmonėje vykstančius pagrindinius procesus, todėl vietoj keliasdešimties neretai besidubliuojančių tvarkų, kuriose prarandamas laikas ir fokusas esminiams dalykams ieškant atsakingų asmenų ar teisingos bei vadovo patvirtintos procedūros, galėsite turėti koncentruotas ir visą procesą apimančias tvarkas. Efektyvumas slypi paprastume!

Apskaitos politika PLIUS – internetinė programa tinkanti įmonėms, tvarkančioms apskaitą pagal VAS, kurios turinys atnaujintas pagal FAĮ reikalavimus nuo 2022-05-01. Tai naudingas įrankis įmonei, palengvinantis apskaitos tvarkymą, nes joje iš anksto nustatomi apskaitos tvarkymo principai, registravimo, vertinimo, klasifikavimo procedūros, finansinių ataskaitų teikimo susitarimai, taisyklės ir praktika, siekiant apibendrinti informaciją apie įmonės ūkinę veiklą.

*kodai bus atsiųsti po seminaro į Jūsų nurodytą el. pašto adresą.

Apie seminarą

AVNT atlikusi statybos įmonių finansinių ataskaitų už 2021 metus stebėseną pateikė išvadas, kuriose nurodė, jog kai kurios statybos įmonės nepripažįsta sukauptų pajamų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų, kai sandoriai persikelia į kitus finansinius metus. Taip pat nurodė, jog įmonės nesudaro atidėjinių, atsižvelgdamos į suteiktas statybos darbų garantijas ir prisiimtus įsipareigojimus. Seminaro metu lektorė aptars kaip teisingai taikyti 25-ajį VAS „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“.

VDI duomenimis darbo ginčų komisijai pateiktuose prašymuose absoliuti dauguma keliamų reikalavimų yra dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių sumų išieškojimo. Tokie ginčai 2022 m. sudarė apie 75 proc. visų atvejų.  Daugiausia darbo ginčų kilo statybų sektoriuje.

Svarbu paminėti, jog už nedeklaruotą ir nelegalų darbą gali būti skiriamos ne tik piniginės sankcijos, bet ir papildomos priemonės, tokios kaip: nesuteikiamas paramos gavėjo statusas, patikimo mokesčių statuso praradimas, neįtraukimas į patvirtintų įmonių sąrašą, neišduodami leidimai dirbti, nepriimami sprendimai dėl darbo atitikties,  ir negalėjimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir kt. Atkreiptinas dėmesys, kad VMI kartu su kitomis institucijomis, tokiomis kaip VDI, FNTT, policija, ir toliau intensyviai vykdo statybų sektoriaus kontrolę, siekiant užtikrinti 2022 m. įsigaliojusių reikalavimų vykdymą.

2023 m. įsigaliojo nemažai teisės aktų pakeitimų, tokių kaip:

 • 2023-06-01 įsigalioja DK pakeitimai ir VSDĮ pakeitimai, pagal kuriuos nebelieka kompensacijų už darbą lauko sąlygomis arba kilnojamojo pobūdžio darbą.
 • Nauji VDI tikrinimo klausimynai dėl garantijų komandiruotiems darbuotojams patikrinimo ir tikrojo komandiravimo nustatymo.
 • Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, kuriais sudarytos galimybės pasirinkti vaiko priežiūros trukmę 18 mėn. arba 24 mėn. bei gauti neribojamo dydžio pajamas iš individualios veiklos.
 • Nutarimo Nr. 86 pakeitimai, kuriais naujai reglamentuojama tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų skyrimo tvarka ir procedūra.
 • Patikslintas bendras susijusių asmenų gauto ar gautino atlygio skaičiavimas, nustatant, ar buvo viršyta privaloma registravimosi PVM mokėtoju riba.
 • Seime yra užregistruotas Nekilnojamo turto mokesčio įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma kas 3 metus atlikti nekilnojamojo turto vertinimą mokestinei vertei nustatyti bei iš dalies į nekilnojamojo turto objektą įtraukti faktiškai nebaigtą statybą. Neabejotina, kad šis projektas sukels daug diskusijų ir klausimų.

Taip pat lektorė seminaro metu pristatys ir daug viešojoje erdvėje diskusijų sukėlusias karščiausias naujienas apie planuojamą mokesčių reformą, kuri įsigaliotų etapais per ateinančius trejus metus. Numatomi pakeitimai, kuriais siūloma:

 • Didinti registravimosi PVM mokėtoju ribą iki 55 tūkst. eurų.
 • Atsisakyti apribojimų dėl darbuotojų skaičiaus ir padidinti apyvartos ribą norint taikyti greitesnį ilgalaikio turto nusidėvėjimą.
 • Pratęsti dar penkeriems metams pelno mokesčio lengvatą investiciniams projektams.
 • Leisti taikyti momentinį tam tikro ilgalaikio turto nusidėvėjimą.
 • Apriboti išlaidas atskaitymams, įsigyjant lengvuosius automobilius: įsigijimo kainos, eksploatavimo, remonto ir nuomos išlaidoms.
 • Suvienodinti mokestinių nuostolių atskaitymo sąlygas, nepriklausomai nuo to, ar apmokestinamasis vienetas patenka į apmokestinamųjų vienetų grupę.
 • Įtvirtinti papildomus apribojimus prestižo vertės atskaitymams.
 • Supaprastinti GPM ir modernizuoti NT deklaravimą fiziniams asmenims.
 • Apmokestinti atskirus NT objektus, o ne jų bendrą verčių sumą.
 • Mažinti ribą iki 20 tūkst. eurų, verčiantis individualia veikla pagal verslo liudijimą.
 • Sukurti finansų įstaigoje “smulkiojo verslininko sąskaitą” individualia veikla besiverčiantiems asmenims, kurios duomenys automatiškai bus perduodami VMI.
 • Ir kt.

Kiti klausimai – aplinkosaugos, darbo santykių mokesčių – irgi ne mažiau svarbūs, tad aptarsime, kas būdinga statybų sektoriui.

TEMOS

 1. Mokesčių reforma – kokie pokyčiai bus aktualūs statybos įmonėms?
 2. Finansinė apskaita statybų veiklą vykdančiose įmonėse pagal VAS. Apskaitos politikos pasirinkimo galimybės, peržiūra ir keitimas. Kaip pasikeitė statybų veiklą vykdančių įmonių apskaita ir atskaitomybė 2023?
 3. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo problematika pagal 25-ąjį VAS „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“. Pajamų ir sąnaudų apskaitos sąskaitų korespondencijos. Apskaitos efektyvumo didinimo galimybės.
 4. Turto, įsipareigojimų apskaitos problemos.
 5. Veiklos finansavimo alternatyvos ir šaltiniai. Padidintas mokesčių administratoriaus dėmesys finansavimo sandoriams. Pelno paskirstymas – kokioms sąlygoms esant pelną skirstyti draudžiama.
 6. Finansinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo kūrybiniai aspektai.
 7. Prievolės dėl iMAS – i-SAF, i-VAZ, SAF-T. Pranešimai mokesčių administratoriui apie sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis.
 8. Nepatikimi mokesčių mokėtojai: kaip juo netapti?
 9. Mokesčių apskaičiavimo ypatumai statybos įmonėse:
  • Pelno mokestis: aktualijos ir probleminių situacijų apžvalga statybų veiklą vykdančiose įmonėse.
  • Pridėtinės vertės mokestis. Atvirkštinio PVM mechanizmo taikymo problemos.
  • Gyventojų pajamų mokestis. Kitų išmokų gyventojams apmokestinimo ypatumai. 2023 m. mokesčių pakeitimų įtaka gyventojų pajamų apmokestinimui.
  • Kiti mokesčiai:
   –         nekilnojamojo turto mokestis;
   –         aplinkos teršimo mokestis – prievolės dėl GPAIS.
 10. Mokesčių lengvatos statybos įmonėse.
 11. Mokesčių deklaracijų pildymas ir atspindėjimas finansinėje apskaitoje.
 12. Skaidriai dirbančio statybininko kortelė – kaip ji „užkardo“ šešėlį? Kokias papildomas prievoles reikia vykdyti užsakovams, rangovams ir darbdaviams nuo 2022-04-01?
 13. Darbo apmokėjimo sistemos nauda: dažniausiai daromos klaidos ir probleminiai klausimai. Paskelbtos VDI rekomendacijos, kaip sudaryti darbo apmokėjimo sistemą, siekiant nediskriminuoti darbuotojų.
 14. Darbo užmokesčio įforminimas darbo sutartyje. Priedų, priemokų, premijų apskaitos problematika.
 15. Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai ir atostogų suteikimo problematika.
 16. Suminė darbo laiko apskaita, lankstus darbo grafikas: kurį režimą patogiau taikyti statybų sektoriuje? Darbo laiko žymėjimo griežtėjimas.

Programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus:

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė:

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10.00-15:45 Seminaro trukmė
09:30-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma informacija

Sertifikatas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden