Countline Law Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje teisiniai ir mokestiniai aspektai

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 10 ak. val.
    Kaina: 100 – 150€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

2022-02-08 – 2022-02-10, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
150€
Užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje teisiniai ir mokestiniai aspektai (tiesioginė seminaro transliacija)
150 (+ PVM)
2022-02-08, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
100€
Užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje teisiniai aspektai (tiesioginė seminaro transliacija)
100 (+ PVM)
2022-02-10, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
100€
Užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje mokestiniai aspektai (tiesioginė seminaro transliacija)
100 (+ PVM)

Apie seminarą

Įdarbinęs užsienietį, kuomet Lietuvoje trūksta atitinkamos kvalifikacijos ir profesijos darbuotojų, darbdavys turi ne tik vykdyti įprastas funkcijas – apskaityti darbo laiką, mokėti sutartą darbo užmokestį, tačiau neretai pasirūpinti ir gyvenamuoju plotu arba maitinimu. Kaip šios papildomos naudos turi būti apmokestinamos? Kada atsiranda rizika dėl darbo vietos įforminimo? Kada darbuotojas tampa mokesčių mokėtoju užsienyje?

Jau kuris laikas galioja įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” pakeitimai, kuriais iš esmės buvo pakeistas leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo bei užsieniečių įdarbinimo teisinis reguliavimas. Taip pat pakeistas įsakymas Nr. 1V-1106, kuriuo leidžiama užsieniečiams įgyti e. rezidento statusą.

2021-10-21 įsigaliojo įsakymo Nr. 4-503 pakeitimai, kuriais pakeista finansinės ataskaitos pateikimo tvarka kompetetingoms institucijoms, kai norima įdarbinti aukštos kvalifikacijos užsienietį į vadovo pareigas.

2021-11-30 įsigaliojo įsakymo Nr. A1-545 pakeitimai, kuriais į trūkstamų profesijų sąrašą įtrauktos naujos profesijos.

Pakeitimai nuo 2022 m.:

 • Keitėsi MMA ir MVA dydžiai, kurie turi įtakos tiek darbuotojų atlyginimams, tiek mėnesio NPD bei metinio NPD apskaičiavimui, tiek neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams.
 • Įsigaliojo GPMĮ pakeitimai, pagal kuriuos taikomos dvi NPD formulės, priklausomai nuo darbuotojo atlyginimo.
 • Įsigaliojo VSDĮ pakeitimai, kuriais pakeista tam tikrų Sodros mokesčių ir išmokų skaičiavimo tvarka.
 • Pagal DK pataisas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalo būti mokami pavedimu į nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą.
 • 2022-05-01 turėtų įsigalioti nutarimo Nr. 526 pakeitimai, kuriais numatoma galimybė apskaičiuoti mažesnius dienpinigius.

Šiuos ir kitus Jums aktualius užsieniečių įdarbinimo bei apmokestinimo klausimus, teismų praktikos pavyzdžius nagrinėsime seminare. Lektorės pateiks Jums tinkamas praktines rekomendacijas.

Seminaras skirtas įmonių buhalteriams, personalo specialistams ir vadovams. Jo metu:

 • sužinosite, kaip keičiasi užsieniečių įdarbinimo procesas ir kokie nauji reikalavimai taikomi dokumentacijai;
 • sužinosite, kokios sąlygos turi būti numatomos darbo sutartyje su užsieniečiu darbuotoju;
 • bus aptariami visi ES reikalavimai įdarbinimui, darbo apmokėjimui ir darbo laiko apskaitai;
 • nagrinėsite praktines situacijas dėl suminės darbo laiko apskaitos nuostatų ir rekomendacijų taikymo;
 • remiantis gerosios praktikos pavyzdžiais bus analizuojamos probleminės situacijos dėl mokesčių mokėjimo valstybės prievolės atsiradimo.

Temos

Vasario 8 d. Lektorė Svetlana Naumčik. Užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje teisiniai aspektai

 1. Bendrieji aspektai: darbo jėgos samdymas iš trečiųjų šalių ir ES.
 2. Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ aktualūs pakeitimai, susiję su užsieniečių įdarbinimu.
 3. Užsieniečių atvykimas į Lietuvą ekstremaliosios situacijos sąlygomis.
 4. Trūkstamų profesijų sąrašas.
 5. Kvotos.
 6. Priimtas į darbą užsienio pilietis: kokios prievolės? Kokie pagrindiniai skirtumai nuo Lietuvos piliečio priėmimo į darbą?
 7. Užsieniečių darbo sutarčių ypatumai. Kvalifikacijos įrodymai, dokumentų apostilizavimas.
 8. Leidimas dirbti / sprendimas dėl atitikties darbo rinkos poreikiams. Atvejai, kuomet leidimo dirbti nereikia.
 9. Užimtumo tarnybai teiktini dokumentai, sprendimo išdavimo tvarka, aktualūs pakeitimai.
 10. Užsieniečių darbdavio keitimo galimybės ir jų įgyvendinimas praktikoje.
 11. Užsieniečių įdarbinimas per Lenkiją: ar legalu?
 12. Komandiravimo į Lietuvą naujovės. Aktuali teismų praktika.
 13. Nacionalinė D viza. Kokius dokumentus būtina pateikti?
 14. Nelegalus darbas, pasekmės darbdaviams.
 15. Blue card.
 16. Užsieniečių šeimos narių legalizavimas Lietuvoje.
 17. LDU formos pranešimai.
 18. Naujausia teismų praktika.
 19. Praktiniai patarimai darbdaviams.

Vasario 10 d. Auditorė Jurgita Navikienė. Užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje mokestiniai aspektai

 1. Užsieniečių darbuotojų darbo sutarties ypatumai. Papildomų naudų – apgyvendinimo, maitinimo – apmokestinimas ir priskyrimas leidžiamiems atskaitymams.
 2. Komandiruotės. Dienpinigiai. Darbuotojų darbo užmokesčio dydžio įtaka dienpinigių apmokestinimui.
 3. Apmokėjimas už darbą lauko sąlygomis ir kilnojamojo pobūdžio darbą. Kompensacijos darbuotojams.
 4. Rizika dėl darbo vietos įforminimo, kada darbuotojas tampa mokesčių mokėtoju užsienyje.
 5. Darbo apmokėjimo formos ir sąlygos. Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų. Darbo laiko apskaita, suminė darbo laiko apskaita. Ką daryti, kai poilsio laiku darbuotojas nori grįžti į tėvynę? Kaip įforminti šį poilsio laiką? Suminės darbo laiko apskaitos tvarkos įvedimas įmonėje.
 6. Darbo režimo pasirinkimas. Informacija apie faktiškai dirbtą laiką – kur lieka jos pėdsakai?
 7. Darbas užsienyje: reikalavimai paklusti tranzitinės ir paskirties valstybių darbo užmokesčio dydžio, poilsio ir kitų ypatumų tvarkai. Rizikos dėl šių reikalavimų nesilaikymo.
 8. Darbo užmokesčio sudėtis. Atostoginių kaupiniai. Atostogų ir atostoginių apskaičiavimas. Apmokėjimas už darbą lauko sąlygomis ir kilnojamojo pobūdžio darbą. Apmokėjimas už viršvalandžius. Premijos ir jų įtaka viršvalandžių skaičiavimui. Kompensacijos darbuotojams. Vidutinio darbo užmokesčio apskaita.
 9. Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos.
 10. Darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2022-01-01:
  • MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui;
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas;
  • MMA įtaka PSD įmokoms;
  • MMA įtaka „Sodros“ įmokoms, uždirbantiems mažesnį nei MMA DU;
  • Atostoginių skaičiavimas pasikeitus MMA;
  • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams.
 11. Nepatikimas mokesčių mokėtojas – kaip juo netapti dėl neteisingai taikomos suminės darbo laiko apskaitos?

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, socialinių mokslų (ekonomikos) magistrė, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės „Solidus vox“ direktorė. Bendrovė teikia ne tik buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas, bet ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apskaitos, mokesčių, darbo santykių bei apskaitos politikos pasirinkimo klausimais. Auditorė taip pat veda viešuosius ir vidinius mokymus aktualiomis mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio skaičiavimo temomis visoje Lietuvoje. Lektorės straipsniai yra publikuojami buhalterių profesinėje spaudoje.

Svetlana Naumčik

Asocijuota partnerė Svetlana Naumčik konsultuoja klientus Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (angl. General Data Protection Regulation/GDPR) klausimais ir teikia asmens duomenų apsaugos pareigūno paslaugas, rengia dokumentus, susijusius su asmens duomenų apsauga. Svetlana Naumčik taip pat specializuojasi migracijos, darbo, įmonių, sutarčių teisės srityse, atstovauja Klientų interesams skolų išieškojimo, bankroto bylose bei sprendžiant teisinius ginčus.

Be to, Svetlana Naumčik turi sukaupusi didelę patirtį užsieniečių įdarbinimo klausimais, leidimų laikinai ir nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo srityse. 2013 – 2014 m. Svetlana Naumčik dėstė darbo teisės paskaitas ir vedė seminarus studentams Kazimiero Simonavičiaus universitete.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

10:00-14:30 Seminaro trukmė
09:30-10:00 Registracija
12:00-12:45 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

2022-02-08 – 2022-02-10, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
150€
Užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje teisiniai ir mokestiniai aspektai (tiesioginė seminaro transliacija)
150 (+ PVM)
2022-02-08, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
100€
Užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje teisiniai aspektai (tiesioginė seminaro transliacija)
100 (+ PVM)
2022-02-10, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
100€
Užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje mokestiniai aspektai (tiesioginė seminaro transliacija)
100 (+ PVM)

Galimybių pasas ir alternatyvūs dokumentai

 

 1. Pasitikdami Jus auditorijoje prašysime pateikti vieną iš šių dokumentų (gali būti prašoma kartu pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą):

 2. Mokymuose privalu dalyvauti tik sveikiems asmenims bei laikytis bendrųjų higienos ir saugos reikalavimų.
 3. Veido apsaugos priemonės yra privalomos (ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius). Mokymų metu galima vartoti maistą ir gėrimus.

Užtikrinsime, kad aptarnaujantis personalas būtų sveikas ir visada pasiruošęs Jums padėti.

Tęsti mokymų paiešką: