Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Vaizdo įrašas.

VMI tonas griežtėja – rizikingiausios eilutės balanse ir ūkinės operacijos (vaizdo įrašas)

 • Trukmė: 5 ak. val.
 • Kaina:: 125 € (+ PVM)

2024-03-05 DIENOS MOKYMŲ VAIZDO ĮRAŠAS

APIE VAIZDO ĮRAŠĄ

Finansininko darbas nepavydėtinas: jeigu tik sustojai domėtis – tuojau gali ką nors praleisti. Taip yra ir dėl pastaruoju metu pasikeitusių mokesčių įstatymų komentarų. Ir vis griežtėjančio mokesčių administratoriaus tono. Todėl net įprastinius rutininius apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo darbus gali tekti peržiūrėti iš esmės. Taigi, kur apskaitoje ar finansinėse ataskaitose slypi padidinta rizika?

Seminaro metu aptarsime reikšmingiausias apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo rizikas bei jų sprendimo būdus.

Vaizdo įrašo metu sužinosite:

 1. Finansinių ataskaitų analitinė apskaita – ką parodo atskiros balanso ir pelno (nuostolių) eilutės ir jų dinamika dviejų metų kontekste?
 2. Ar teisingas atsargų likutis balanse?
 3. Tendencingas ūkinių operacijų traktavimas – kuo skiriasi išankstinis apmokėjimas tiekėjui nuo paskolos?
 4. Mokestį išskaičiuoti ar sumokėti iš įmonės lėšų. Neretai sumokėti kito asmens lėšomis mokesčiai laikomi pajamomis natūra.
 5. Pajamos natūra už lengvuosius automobilius. Sugriežtėjo mokesčių administracijos nuomonė – kada prasidės patikrinimai.
 6. 2024 metų VMI stebėsenos prioritetai:
  • ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymai;
  • dividendai;
  • palūkanos;
  • išvestinės finansinės priemonės;
  • savų akcijų supirkimas.

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė:

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Programa

5 ak. val. Seminaro trukmė

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.