Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Gamybinių įmonių mokesčiai ir apskaita. Praktinės situacijos ir auditoriaus rekomendacijos

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 130€ (+ PVM)
 • Specialus pasiūlymas!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Investicijos į žinias atsiperka! Dalyvaukite mokymuose su kolegomis ir gaukite nuolaidą:

 • Dalyvaujant 2 dalyviams taikoma 5 % nuolaida
 • Dalyvaujant 3 dalyviams taikoma 10 % nuolaida
 • Dalyvaujant 4 dalyviams taikoma 15 % nuolaida
 • Dalyvaujant 5 dalyviams taikoma 20 % nuolaida

Domina mokymai didesnei dalyvių grupei? Susisiekite ilma.macaitiene@countline.lt arba telefonu +370 5 205 3292

Dovana!

Kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gaus 30 Eur + PVM vertės nuolaidų kodą įmonių vidaus tvarkoms įsigyti ir 50 Eur + PVM vertės nuolaidų kodą Apskaitos politikai PLIUS įsigyti!

Įmonės vidaus tvarkos – atsakomybių ir procesų optimizavimo įrankis. Paruoštos tvarkos orientuotos į įmonėje vykstančius pagrindinius procesus, todėl vietoj keliasdešimties neretai besidubliuojančių tvarkų, kuriose prarandamas laikas ir fokusas esminiams dalykams ieškant atsakingų asmenų ar teisingos bei vadovo patvirtintos procedūros, galėsite turėti koncentruotas ir visą procesą apimančias tvarkas. Efektyvumas slypi paprastume!

Apskaitos politika PLIUS – internetinė programa tinkanti įmonėms, tvarkančioms apskaitą pagal VAS, kurios turinys atnaujintas pagal FAĮ reikalavimus nuo 2022-05-01. Tai naudingas įrankis įmonei, palengvinantis apskaitos tvarkymą, nes joje iš anksto nustatomi apskaitos tvarkymo principai, registravimo, vertinimo, klasifikavimo procedūros, finansinių ataskaitų teikimo susitarimai, taisyklės ir praktika, siekiant apibendrinti informaciją apie įmonės ūkinę veiklą.

*kodai bus atsiųsti po seminaro į Jūsų nurodytą el. pašto adresą.

Apie seminarą

Gamybinių įmonių apskaita yra įdomi tuo, kad jos finansinių ataskaitų informacija ir rezultatai priklauso nuo to, kaip tiksliai įmonėje aprašyta apskaitos politika. AVNT atliko gamybinių įmonių finansinių ataskaitų stebėseną už 2021 metus ir pateikė išvadas, kuriose akcentavo, jog ne visos įmonės aiškinamajame rašte nurodo produkcijos, gaminių ir atsargų pasigaminimo savikainos nustatymo būdus, taip pat į savikainą įtraukiamas išlaidų grupes. Todėl seminaro metu auditorė nagrinės kaip tinkamai pasiruošti apskaitos politiką, kuri padeda teisingai pripažinti pajamas ir sąnaudų registravimo alternatyvas pagal finansinės atskaitomybės standartus: „Atsargos“, „Pajamos“, „Sąnaudos“, „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, „Nuosavas kapitalas“, tam kad finansinės ataskaitos parodytų realią įmonės finansinę būklę.

Seminaro metu bus nagrinėjami ir klausimai bei pakeitimai, aktualūs gamybinėms įmonėms:

 • Nuo 2023-05-01 MAĮ pakeitimai, kuriais suvienodintas fizinių ir juridinių asmenų, individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų įtraukimas į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą.
 • Nuo 2023-05-01 didesnės baudos už PVM mokėjimo tvarkos nesilaikymą.
 • Nuo 2023-06-01 naikinamos kompensacijos darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
 • Nuo 2022-05-01 nauji reikalavimai elektroninių apskaitos dokumentų surašymui, perdavimui ir saugojimui.
 • Nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo projektas. Kaip tinkamai apskaityti ir dokumentuoti komandiruočių sąnaudas?
 • Elektroninė prekyba – žaliavų pirkimas, prekių tiekimas, OSS sistema ir jos 3 schemos.
 • PM aktualijos ir jų taikymas gamybinėse įmonėse: dividendų apmokestinimo tvarka, PM tarifai, PM lengvatos, vykdant investicinį projektą.
 • GPAIS aktualijos, sistemos patobulinimai, pakeitimai Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme, aktualūs gamybinėms įmonėms.
 •  Leidžiami, neleidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai.
 • Pakeitimai darbo santykių reglamentavime  ir aktualijos.

Seminare aptarsime ir daug viešojoje erdvėje diskusijų sukėlusias karščiausias naujienas apie planuojamą mokesčių reformą, kuri įsigaliotų etapais per ateinančius trejus metus:

 • Pratęsti dar penkeriems metams pelno mokesčio lengvatą investiciniams projektams.
 • Leisti taikyti momentinį tam tikro ilgalaikio turto nusidėvėjimą.
 • Apriboti išlaidas atskaitymams, įsigyjant lengvuosius automobilius: įsigijimo kainos, eksploatavimo, remonto ir nuomos išlaidoms.
 • Suvienodinti mokestinių nuostolių atskaitymo sąlygas, nepriklausomai nuo to, ar apmokestinamasis vienetas patenka į apmokestinamųjų vienetų grupę.
 • Įtvirtinti papildomus apribojimus prestižo vertės atskaitymams.
 • Praplėsti opcionų išpirkimo sąlygas.
 • Supaprastinti GPM ir modernizuoti NT deklaravimą fiziniams asmenims.
 • Apmokestinti atskirus NT objektus, o ne jų bendrą verčių sumą.
 • Sukurti finansų įstaigoje “smulkiojo verslininko sąskaitą” individualia veikla besiverčiantiems asmenims, kurios duomenys automatiškai bus perduodami VMI.
 • Didinti registravimosi PVM mokėtoju ribą iki 55 tūkst. eurų.
 • Atsisakyti apribojimų dėl darbuotojų skaičiaus ir padidinti apyvartos ribą norint taikyti greitesnį ilgalaikio turto nusidėvėjimą.
 • Ir kt.

Tai tik dalis aktualijų, o seminare – apie viską iš eilės ir išsamiai.

TEMOS

 1. Mokesčių reforma – kokie pokyčiai bus aktualūs gamybos įmonėms?
 2. Apskaitos politikos pasirinkimas ir monitoringas gamybinėse įmonėse. Gamybos apskaita pagal 9-asis VAS „Atsargos“, 10-asis VAS „Pajamos“, 11-asis VAS „Sąnaudos“. Pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos. Apskaitos reforma – kaip ji palies gamybos įmones ir kam ruoštis jau dabar?
 3. Finansinės apskaitos kūrybiniai aspektai.
 4. Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų įtaka gamybinėse įmonėse. Į ką reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį?
 5. Pelno mokesčio aktualijos ir jų taikymas gamybinėse įmonėse. Pelno mokesčio įstatymo aktualijos 2023 m. Kaip netapti nepatikimu mokesčių mokėtoju?
 6. Dividendų apmokestinimo tvarka. Kada pelnas negali būti skirstomas?
 7. PVM ypatumai gamybinėse įmonėse 2023 metais. Elektroninės prekybos ypatumai.
 8. Aplinkos taršos mokestis. GPAIS prievolė. – praktiškai visos gamybinės įmonės turi vykdyti šią prievolę.
 9. Gyventojų pajamų mokesčio aktualijos 2023 m. tarifai, NPD, neapmokestinamosios pajamos, pajamos natūra. Deklaravimas.
 10. i.MAS įtaka gamybinių įmonių veiklai.
 11. Darbo apmokėjimo sistema. Pakeitimai dažnai įmonei būtini. Kaip prievolę paversti nauda? Kitos būtinos ir reikalingos tvarkos – dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo, suminės darbo laiko apskaitos, komandiruočių ir kt.
 12. Darbo sutarties sudarymo ypatumai ir rekomendacijos.
 13. Darbo laiko tinkamiausios alternatyvos pasirinkimas. Darbo laiko režimas. Suminė darbo laiko apskaita.
 14. Darbo užmokesčio skaičiavimas: įprastas darbo laikas, darbas naktį, poilsio ar švenčių dieną, viršvalandžiai.
 15. Pagrindinis ir papildomas darbas. Atostogų suteikimas ir apmokėjimas.
 16. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos ypatumai gamybinėse įmonėse.
 17. Išskaitos iš darbo užmokesčio.
 18. Nepatikimų mokesčių mokėtojų kriterijų pakeitimai (papildomi ANK straipsniai) nuo 2023-01-01.
 19. Baudų apskaičiavimo ir skyrimo taisyklių pakeitimai: dvigubai didinamos baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus nuo 2023-05-01.
 20. Vieša informacija VMI svetainėje apie individualia veikla užsiimančius fizinius asmenis, kurie neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų nuo 2023-05-01.
 21. Kompensacijos darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą. Pakeitimai nuo 2022-11-01.

SEMINARO PROGRAMA PARUOŠTA PAGAL ŠIUOS TEISĖS AKTUS IR JŲ PAKEITIMUS:

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė:

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10.00-15:45 Seminaro trukmė
09:30-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma informacija

Sertifikatas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.