Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.

Finansinės atskaitomybės rengimo rekomendacijos už 2022 m. ir naujovės nuo 2023 m.: PVMĮ, GPMĮ, PMĮ, MAĮ, DK, ABĮ, taršos mokestis

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 125€ (+ PVM)
 • Specialus pasiūlymas!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei domina mokymai šia tema, susisiekite su mūsų vadybininku

APIE SEMINARĄ

2022 m. įsigalioję ar priimti įstatymai ir juos lydintys norminiai aktai įtvirtino reikšmingus pokyčius bei naujas taisykles, aktualias sudarant finansinę atskaitomybę:

 • Naujasis FAĮ ir jo praktinis taikymas.
 • AVNT rekomendacijos dėl vidaus tvarkų parengimo ir taikymo.
 • Akcinių bendrovių įstatymo įtaka finansinių ataskaitų rengimui.
 • Inventorizacijos dokumentacija ir parodymas apskaitoje.
 • LR Įmonių atskaitomybės įstatymo taikymas.
 • Bendrieji finansinių ataskaitų parengimo reikalavimai. 
 • Įmonės padėties dėl karo veiksmų Ukrainoje bei kitų neapibrėžtumų atskleidimas aiškinamajame rašte.

VMI yra parengusi mokesčių mokėtojų stebėsenos planus, kuriuose numatyti pagrindiniai VMI prioritetai 2023 m. Išsamiau dr. M. Endrijaičio 2022-12-20 pranešimo (video) įraše.

 • Pajamų natūra identifikavimas;
 • Mokestinių nuostolių perkėlimas;
 • PVM atotrūkio mažinimas ir įvairūs pažeidimai PVM srityje;
 • Dividendų, ypatingai užsienio juridiniams asmenims, išmokėjimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2023 m. VMI papildė VMI kliento profilį 5 naujais stebėsenos kriterijais:

 • Deklaracijos apie A ir B klasės išmokas gyventojams (GPM312 forma) teikimą;
 • Turtą privalančius deklaruoti gyventojus (FR0002 forma);
 • Ataskaitos apie paramos teikimą (FR0477 forma), jos gavimą ir panaudojimą (FR0478 forma);
 • Prekių tiekimą į kitas ES valstybes (FR0564 forma);
 • Kontroliuojamas Lietuvos ir užsienio įmones ir kontroliuojančius asmenis (FR0438 forma).

Taip pat jau pasibaigė rudens Seimo sesija, kurios metu iš viso priimta 289 įstatymų pakeitimų. Didžioji dalis pakeitimų įsigaliojo 2023-01-01, tačiau nemažai naujovių, susijusių su mokesčiais ir apskaita sulauksime ir nuo 2023-05-01:

 • Nuo 2023-05-01 įsigalioja MAĮ pakeitimai, kuriais suvienodinamas fizinių ir juridinių asmenų, individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų įtraukimas į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą. Tai ne tik apribojama dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, bet ir VMI galimybės tikrinti net už penkerių metų laikotarpį.
 • Nuo 2023-05-01 bus griežtesnės baudos už PVM mokėjimo tvarkos nesilaikymą.
 • Metinės GPM312 deklaracijos pakeitimai ir pildymas.
 • Pakeistos FR0711 formos pildymo taisyklės.
 • Patikslintas bendras susijusių asmenų gauto ar gautino atlygio skaičiavimas, nustatant, ar buvo viršyta privaloma registravimosi PVM mokėtoju riba.
 • PVMĮ pakeitimai, kuriais pratęstas lengvatinio 9 proc. ir 5 proc. PVM tarifo taikymo laikotarpis bei įtvirtinti nauji tarifo taikymo objektai.
 • Nuo 2023-01-01 galimybė atskaityti pirkimo PVM už įsigytus elektromobilius, kainuojančius ne daugiau kaip 50 tūkst. eurų (įskaitant PVM).
 • Nuo 2023-01-01 panaikinta FR0516B forma, susijusi su turtu įgytu iki 2002 m.
 • Nuo 2023-06-01 naikinamos kompensacijos darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
 • 2023-01-01 padidėję MMA ir MVA, turintys įtakos tiek darbuotojų atlyginimams, tiek mėnesio NPD bei metinio NPD apskaičiavimui, tiek neapmokestinamų GPM dienpinigių vykstant į užsienį dydžiams.
 • Naujų NPD formulių taikymas.
 • Naujos žemės vidutinės rinkos vertės nuo 2023-01-01.
 • Nauja pareiga platformų operatoriams teikti VMI duomenis apie platformose veikiančių ir jas naudojančių pardavėjų pajamas.
 • Mokestinių pagalbos priemonių taikymas įmonėms, nukentėjusioms nuo energetinės krizės.

Finansinių ataskaitų rengimas už praėjusius 2022 m. žada darbingą laikotarpį, tačiau šis etapas svarbus dar ir tuo, kad iki finansinių ataskaitų parengimo bei jų patvirtinimo dar turime laiko pasirengti įmonės vidaus tvarkas pagal naująjį FAĮ, kurios įtvirtina atsakomybės, kontrolės priemones bei būtinas rizikų mažinimo procedūras. Išnaudokime šį laikotarpį produktyviai, o taupant laiką – pasinaudokite mūsų parengtais tvarkų šablonais.

TEMOS

 1. Teisės aktai, darantys įtaką 2022 m. finansinės atskaitomybės sudarymui:
  • Finansinės apskaitos ir Įmonių atskaitomybės įstatymų taikymas rengiant 2022 m. finansines ataskaitas.
  • Lietuvos finansinės atskaitomybės standartų taikymas rengiant 2022 m. finansines ataskaitas.
  • Konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo taikymo ypatumai rengiant 2022 m. finansinę atskaitomybę.
  • Finansinių ataskaitų stebėsena.
  • Vidaus tvarkos, įgyvendinant FAĮ įstatymo reikalavimus.
  • Akcinių bendrovių įstatymo įtaka finansinių ataskaitų rengimui.
  • Inventorizacijos dokumentacija ir parodymas apskaitoje.
  • Įmonės padėties dėl karo veiksmų Ukrainoje bei kitų neapibrėžtumų atskleidimas aiškinamajame rašte.
  • Valstybės pagalbos priemonės ir jų apmokestinimas (pelno mokesčiu ir PVM) bei įtaka mokėtiniems dividendams.
  • Iš valstybės gautų finansinės paramos bei lengvatų apskaita ir parodymas finansinėse ataskaitose.
  • Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas.
  • Labdaros ir paramos įstatymo nuostatų taikymas teikiant paramą.
  • Mobiliųjų taršos šaltinių dokumentacijos reguliavimas. Kokią informaciją ir dokumentus turi turėti įmonės?
 2. Aktualūs klausimai rengiant finansines ataskaitas:
  • Mokesčių administravimo įstatymas. Deklaracijų tikslinimo laikotarpis. Duomenų teikimo prievolės mokesčių administratoriui.
  • Institucijoms teikiamų duomenų tikslinimas ir klaidų taisymas.
  • Mokesčių permokų grąžinimas ir įskaitymas.
  • Sandoriai tarp įmonės ir akcininkų: ką svarbu žinoti?
  • VMI kliento profilis.
  • VMI ankstyvojo perspėjimo sistema.
 3. Finansinės apskaitos aktualijos 2023 metais:
  • Įmonių vidaus tvarkos.
  • Visiškas apskaitos skaitmenizavimas.
  • Kada VAS taps LFAS ir ką nurodyti aiškinamajame rašte?
  • Finansinių ataskaitų stebėsena ir atsakomybė už finansinių ataskaitų nepateikimą.
 4. Atsiskaitymas grynais pinigais apribojimai nuo 2022-11-01: įstatymo taikymas – juridiniams ir fiziniams asmenims. Taikomos išimtys.
 5. Mokesčių administravimo reguliavimas ir pakeitimai nuo 2023 m.:
  • Prievolė platformų operatoriams teikti duomenis VMI apie pardavėjų pajamas nuo 2023-01-01.
  • Nepatikimų mokesčių mokėtojų kriterijų pakeitimai (papildomi ANK straipsniai) nuo 2023-01-01.
  • Vieša informacija VMI svetainėje apie individualia veikla užsiimančius fizinius asmenis, kurie neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų nuo 2023-05-01.
  • VMI gautina informacija ir jos naudojimas nustatytoms funkcijoms atlikti nuo 2023-05-01.
  • Baudų apskaičiavimo ir skyrimo taisyklių pakeitimai: dvigubai didinamos baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus nuo 2023-05-01.
  • EKA sistema nuo 2023 m. Reikalavimai kasos aparatams.
  • Patikimi ir nepatikimi mokesčių mokėtojai. Pakeitimai nuo 2022-11-01.
  • Pateisinami dokumentai, įsigyjant turtą.
  • Deklaracijų tikslinimo laikotarpis. Mokesčių administratoriaus galimybės už įmones pateikti deklaracijas.
  • Mokesčių permokų grąžinimas ir įskaitymas.
  • VMI kliento rizikingumo profilis. Ką reikia žinoti?
  • Mokesčių administratoriaus teisė išieškoti lėšas.
 6. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo naujovės ir taikymo ypatumai 2023 m.:
  • GPM apmokestinimo bazė ir aktualūs tarifai.
  • GPM lengvatos ir jų taikymas.
  • GPM apmokestinamos ir neapmokestinamos pajamos.
  • Mėnesinės GPM313 pildymas.
  • Metinės GPM312 deklaracijos pildymas už 2022 metus: pajamos natūra už lengvųjų automobilių naudojimą.
  • GPMĮ pakeitimai nuo 2023-01-01 dėl neapmokestinamųjų pajamų.
  • GPMĮ pakeitimai dėl pajamų pripažinimo būdo vykdant individualią veiklą nuo 2023-01-01.
  • IĮ ir MB savininkų gautų sumų, kurios apmokestinamos valstybinio socialinio draudimo įmokomis (pajamos savo esme atitinkančios darbo santykius) reglamentavimas ir ypatumai.
  • PSD ir VSD individualios įmonės savininko ir mažosios bendrijos nario.
  • Kokių rūšių pajamas gali gauti MB narys ir MB vadovas? MB įstatymo apribojimai narių civilinėms sutartims. Skirtumai dėl apmokestinimo.
 7. Darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2023 m.:
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas. Naujos formulės nuo 2023-01-01.
  • Didėjantis MMA nuo 2023-01-01.
  • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams.
  • Mamadieniai ir tėvadieniai, priklausomai nuo vaikų skaičiaus, amžiaus ir sveikatos būklės nuo 2022-08-01.
  • Darbo kodekso pakeitimai nuo 2023 m. Aktualūs pakeitimai 2022 m.
  • Dienpinigių mokėjimo tvarka 2023 m.
  • Komandiruočių sąnaudų skaičiavimas.
 8. Pajamų natūra pripažinimo, įvertinimo bei apmokestinimo tvarka: problematika ir atvejų praktiniai pavyzdžiai.
 9. Valstybinio socialinio draudimo pasikeitimai. II pensijų pakopos skaičiavimas bei tarifai.
 10. Privalomojo sveikatos draudimo pakeitimai nuo 2023 metų.
 11. Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas ir deklaracijos KIT711 pildymas.
 12. Žemės mokestis. Naujos žemės vidutinės rinkos vertės nuo 2023-01-01.
 13. Mokesčio iš mobiliųjų taršos šaltinių deklaracijos pildymas.
 14. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pakeitimai nuo 2023 m.:
  • PVM apskaičiavimas ir deklaravimas remiantis naujausiais PVM įstatymo pakeitimais. VMI komentarai ir jų taikymas.
  • PVM tarifai. Lengvatinių PVM tarifų pakeitimai 2023 m.
  • PVM mokėtoju tapimas. Ar visada reikia registruotis.
  • PVM neapmokestinamos paslaugos.
  • Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas.
  • Mišraus PVM atskaita.
  • 0 proc. PVM tarifo taikymas ir jo pagrįstumo įrodymai.
  • Pareiga tikrinti užsienio tiekėjus PVM tikslais.
  • Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos sandorių apmokestinimas PVM.
  • Elektroninė prekyba.: prekių tiekimas ir apmokestinimas, vieno langelio OSS sistema.

SEMINARO PROGRAMA PARUOŠTA PAGAL ŠIUOS TEISĖS AKTUS IR JŲ PROJEKTUS:

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, socialinių mokslų (ekonomikos) magistrė, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės „Solidus vox“ direktorė. Bendrovė teikia ne tik buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas, bet ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apskaitos, mokesčių, darbo santykių bei apskaitos politikos pasirinkimo klausimais. Auditorė taip pat veda viešuosius ir vidinius mokymus aktualiomis mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio skaičiavimo temomis visoje Lietuvoje. Lektorės straipsniai yra publikuojami buhalterių profesinėje spaudoje bei didžiuosiuose šalies žiniasklaidos portaluose. Jurgita Navikienė nuolat ir pati kelia kvalifikaciją. Pastaraisiais metais dalyvavo mokymuose Austrijoje Antikorupcijos akademijoje ir Baltijos šalyse gilinosi į valdybų gerąją praktiką.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10:00-15:45 Seminaro trukmė
09:30-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma informacija

Sertifikatas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei domina mokymai šia tema, susisiekite su mūsų vadybininku

Informacija dalyviams, dalyvaujantiems auditoriniuose seminaruose

 

 • Jeigu mokymų dieną Jums pasireikš karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ūmūs viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) prašome nevykti į mokymų vietą ir juose dalyvauti nuotoliniu būdu.

 • Užtikrinsime, kad aptarnaujantis personalas būtų sveikas ir visada pasiruošęs Jums padėti.

  Tęsti mokymų paiešką: