Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Lietuvoje ir užsienyje dirbančių vairuotojų darbo laiko ir užmokesčio apskaita

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 130€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Apie seminarą

Transporto įmonės susiduria su įvairiais darbo santykių klausimais. Nemaža dalis transporto įmonių netinkamai žymi faktiškai dirbtą darbuotojų darbo laiką, nepilnai paskaičiuoja darbo užmokestį, nesuteikia visų priklausančių atostogų – dėl šių priežasčių padaugėjo DGK skundų skaičius.

Taip pat labai svarbu įvertinti skirtumus, kai vairuotojai dirba Lietuvoje ir užsienyje. Tuomet reikia paklusti ne tik Lietuvoje galiojantiems darbo santykių reglamentams, bet ir Mobilumo paketo nuostatoms.

Dėl darbuotojų komandiravimo kyla ne tik daug klausimų, bet ir ginčų tiek mokestine, tiek teisine prasme. Norint išvengti ginčų bei darbdaviui kylančios administracinės atsakomybės, būtina žinoti ir įsigilinti į visus teisinius ir apmokestinimo ypatumus, ypač ES komandiravimo direktyvos (ES) 2018/957 nuostatas. Viena jų – informacijos pateikimas komandiruojamam darbuotojui apie darbo užmokestį, taikomą konkrečioje valstybėje, vykstant į ilgiau nei 28 dienas trunkančią komandiruotę. Kokią informaciją ir kokia tvarka turi pateikti darbdavys komandiruojamam darbuotojui?

Jeigu darbuotojo komandiruotė ES ir EEE teritorijoje trunka ištisai arba su pertraukomis ilgiau nei 183 dienas per 12 mėnesių laikotarpį – toks darbuotojas tampa tos šalies rezidentu ir jo gaunamos pajamos apmokestinamos pajamų mokesčiu toje užsienio valstybėje, todėl svarbu atsižvelgti ir į dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas. Kartu su darbuotojo darbo užmokesčiu užsienio valstybėje gali būti apmokestinami ir jam mokami dienpinigiai, jeigu tokį apmokestinimą nustato tos šalies teisės aktai.

Taip pat darbdaviai turėtų nepamiršti, kad norėdami įrodyti, jog jų komandiruojami darbuotojai yra draudžiami socialiniu draudimu Lietuvoje, ir jo mokėti užsienyje neprivalo – turi gauti A1 formą. Kokios šios formos gavimo sąlygos ir atvejai?

VDI primena, jog už nedeklaruotą ir nelegalų darbą gali būti skiriamos ne tik baudos, bet ir papildomos priemonės, tokios kaip: įtraukimas į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą, kas lemia apribojimą dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, nesuteikiamas paramos gavėjo statusas, neišduodami leidimai dirbti ir nepriimami sprendimai dėl darbo atitikties, neišduodami leidimai laikinai gyventi norimiems įdarbinti užsieniečiams.

Seminaro metu sužinokite atsakymus į šiuos ir kitus Jums rūpimus klausimus.

Temos

Lietuvoje dirbančių vairuotojų darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita:

 1. Darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas. Darbo apmokėjimo formos ir sąlygos.
 2. Darbo laiko apskaita – LR Darbo kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimų tenkinimas:
  • darbo laiko režimo parinkimas;
  • darbo grafiko sudarymas;
  • darbo laiko žymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje;
  • suminė darbo laiko apskaita;
  • sąsajos tarp kelionės lapų, tachometrų, darbo laiko grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių.
 3. Darbo užmokesčio skaičiavimas:
  • sudėtinės darbo užmokesčio dalys;
  • papildomas apmokėjimas už darbą;
  • nukrypimų nuo normalių darbo laiko sąlygų apmokėjimas;
  • ar reikia forminti komandiruotes Lietuvoje?
 4. Neatvykimai į darbą:
  • kasmetinės ir papildomos atostogos;
  • vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimas;
  • nemokamos atostogos;
  • nedarbingumas;
  • vaiko priežiūros atostogų neperleidžiamoji dalis – kaip ja pasinaudoti vairuotojui?
 5. Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos.

Tolimųjų reisų vairuotojų darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita:

 1. Darbo santykiai su vairuotojais užsieniečiais. Darbo santykių įforminimo kalbos.
 2. Darbo laiko grafikai. Kada vairuotojui galima nesudaryti darbo grafiko?
 3. Darbo laiko apskaita. Klaidinga žymėti tik nustatytą darbo laiką! Kaip gauti informacijos apie faktiškai dirbtą laiką?
 4. Specifinės situacijos:
  • du vairuotojai vienoje transporto priemonėje;
  • važiavimas naktį;
  • važiavimas išeiginėmis ir šventinėmis dienomis;
  • stovėjimas;
  • komandiruotės;
  • nelaimingi atsitikimai;
  • nedarbingumas;
  • darbas kadencijomis.
 5. Sąsajos tarp kelionių lapų, tachometrų, darbo laiko grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių.
 6. Darbo užmokesčio dydžio ir apmokestinimo klausimai komandiravimo valstybėje.
 7. Vairuotojų nuomos ypatumai.

Komandiruotpinigiai, dienpinigių apmokestinimas ir deklaravimas.

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė:

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

SEMINARO INFORMACIJA

Programa

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:30-10:00 Nuotolinė registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.