Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Finansinių ataskaitų kokybės gerinimas. Praktinis PLN204 ir PLN204N pildymas

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 130€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Apie seminarą

AVNT atlikto 20-ies pelno nesiekiančių juridinių asmenų 2022 m. finansinių ataskaitų kokybės stebėseną ir 2024-02-13 pateikė rezultatus. Atlikus finansinių ataskaitų analizę, AVNT nustatė kad net 60 proc. tikrintų įmonių finansinės būklės, veiklos rezultatų ir aiškinamojo rašto ataskaitos buvo su trūkumais. Registrų centras taip pat atidžiai stebi pelno nesiekiančius juridinius asmenis. Kaip teigia Registrų centro atstovas, pastaraisiais metais stebimas paramos gavėjo statusą turinčių subjektų skaičiaus mažėjimas. Šio reiškinio priežastis – pavėluotai pateikiamos metinės finansinės ir veiklos ataskaitos, dėl ko Registro tvarkytojas panaikina juridinio asmens paramos gavėjo statusą.

Atkreipiame dėmesį, jog AVNT tęsia finansinių ataskaitų kokybės stebėseną. Vasario pradžioje buvo paskelbtos naujos finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos gairės, kuriomis bus vadovaujamasi, tikrinant finansines ataskaitas už 2023-iuosius metus. AVNT akiratyje atsidurs labai platus ratas juridinių asmenų: bus atliekama mažų uždarųjų akcinių bendrovių (UAB), kurių veikla yra apdirbamoji gamyba, statyba, didmeninė ir mažmeninė prekyba, įmonių finansinių ataskaitų stebėsena.

Seminare detaliai analizuosime finansinės atskaitomybės subtilybes, tokias kaip:

 • neatitikimus tarp realių atsargų likučių ir finansinės apskaitos duomenų;
 • gautų dotacijų panaudojimą;
 • ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodo keitimą;
 • ilgalaikio turto perkainojimą;
 • neapskaičiuotus atidėjinius;
 • beviltiškų sumų nurašymą;
 • retrospektyvinį ir perspektyvinį klaidų taisymo būdus;
 • apskaitos politikos keitimo galimybes.

Išnagrinėsime sąnaudų priskyrimą leidžiamiems, neleidžiamiems ir ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, pajamų pripažinimą, pelno mokesčio lengvatas bei taikomus ribojimus. Taip pat pateiksime praktinius patarimus dėl metinės pelno mokesčio deklaracijos ir jos formų pildymo pelno siekiantiems asmenims (PLN204) ir pelno nesiekiantiems asmenims (PLN204N).

Temos

 1. Finansinių ataskaitų sudarymo reglamentavimas pagal LFAS ir pelno nesiekiančiuose vienetuose.
 2. Pasirengimas finansinei atskaitomybei:
  • Praeitų metų duomenų perkėlimas iš finansinių ataskaitų – ar tikrai nereikia nieko pakoreguoti?
  • Ataskaitinių metų buhalterinių sąskaitų likučiai ir neatitikimų masto nustatymas. Dokumentavimas.
  • Koregavimų strategija ir procedūros. Retrospektyvinis ir perspektyvinis klaidų taisymo būdai ir jų įtaka mokesčių deklaracijų tikslinimui.
  • Tinkamos apskaitos politikos pasirinkimo galimybės. Finansinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo derinimo principai.
  • Apskaitos politikos kūrimo ir atnaujinimo procesas.
 3. Techninis darbas:
  • Klaidų identifikavimas, „apleistos“ buhalterijos tvarkymo darbai:
   • Balansas (palyginimas apskaitos ir mokesčių požiūriu):
    • Ilgalaikis turtas: nematerialusis ir materialusis. Su ilgalaikiu turtu susijusių ūkinių operacijų (įsigijimo, amortizacijos / nusidėvėjimo, vertės sumažėjimo, perkainojimo, nurašymo, investicinio turto apskaita) finansinės apskaitos ir mokesčių aspektai. Prievolės pagal PVM įstatymą;
    • Finansinis turtas: investicijos į kitų įmonių akcijas; suteiktos paskolos; kitas finansinis turtas (klasifikavimas, įsigijimas, įvertinimas, nurašymas);
    • Atsargos (įsigijimas, nuolaidos ir diskontai, pasigaminimas, nukainojimas – grynoji galimo realizavimo vertė, įkainojimas, sunaudojimo (pardavimo) apskaitos metodai, nurašymas). Prievolės pagal PVM įstatymą;
    • Gautinos sumos (įvertinimas, abejotinos skolos). Galimybės sumažinti mokėtiną PVM, nurašius beviltiškas skolas;
    • Nuosavas kapitalas (savų akcijų įsigijimas ir perleidimas, pelno paskirstymas);
    • Dotacijos ir subsidijos;
    • Finansiniai įsipareigojimai (klasifikavimas, įsigijimas, įvertinimas, nurašymas);
    • Atidėjiniai;
    • Lizingas – nuoma;
    • Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir gyventojų pajamų mokesčio bei socialinio draudimo įmokos.
   • Pelno (nuostolių) ataskaita (palyginimas apskaitos ir mokesčių požiūriu):
    • Pajamos (pajamų pripažinimas, neapmokestinamosios pajamos pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio nuostatas);
    • Nuomojamas turtas pagal Pelno mokesčio įstatymo 38 straipsnio nuostatas. PVM prievolės dėl nuomos sandorių;
    • Sąnaudos (leidžiami atskaitymai, neleidžiami atskaitymai pagal Pelno mokesčio įstatymo 31 straipsnio nuostatas, ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai pagal Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio nuostatas);
    • Parama pagal Pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio nuostatas;
    • Tantjemos – pelno paskirstymo ribojimas pagal LR akcinių bendrovių įstatymą;
    • Atidėjiniai.
   • Finansinių ataskaitų rinkinio, sutvarkius „apleistą“ apskaitą ar ištaisius klaidas, parengimo ypatumai.
 4. Pelno mokesčio deklaracijos praktinis pildymas pelno siekiančių ir pelno nesiekiančių subjektų. Pateiktų deklaracijų tikslinimas.

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė:

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

SEMINARO INFORMACIJA

Programa

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:30-10:00 Nuotolinė registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.