Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Darbo užmokesčio apskaita: praktiniai sprendimai sudėtingoms situacijoms

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 125€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

2024-09-24,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
125€
Darbo užmokesčio apskaita: praktiniai sprendimai sudėtingoms situacijoms (tiesioginė seminaro transliacija)
125 (+ PVM)
2024-09-24,  Vilnius
Countline mokymų auditorija

Parkavimo informacija: ? Countline mokymų patalpos yra Vilniaus m. geltonojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,60 Eur/val.

125€
Darbo užmokesčio apskaita: praktiniai sprendimai sudėtingoms situacijoms
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
125 (+ PVM)

Apie seminarą

Seminaras skirtas išsamiai išnagrinėti darbo užmokesčio skaičiavimo specifikas ir atsakymus į iškilusius klausimus praktinėje veikloje. Skaičiuojant darbo užmokestį neretai susiduriama su netipinėmis situacijomis, kai būtina žinoti, kaip apskaičiuojamas VDU pasikeitus darbuotojo darbo laiko normai, darbuotojui dirbant pagal individualų darbo laiko režimą, ne visą darbo laiką, kai darbuotojai dirba švenčių ir poilsio dienomis, kai dirbami viršvalandžiai, kaip turi būti vedama faktiškai dirbto laiko apskaita ir įrodymų dokumentacija.

Seminare išsamiai aptarsime darbo užmokesčio skaičiavimo pokyčius ir apskaitos subtilybes, pajamų natūra atvejus bei VMI požiūrio pokyčius, komandiruočių dokumentavimo ypatumus, vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą, darbuotojų motyvavimo priemonių įgyvendinimą ir apmokestinimą, taip pat išskaitų iš darbo užmokesčio vykdymo rekomendacijas ir kitus aktualius klausimus, su kuriais susiduria apskaitą tvarkantys asmenys.

Artėjant atostogų metui ir darbuotojams atostogaujant, darbdaviai turėtų atkreipti dėmesį į darbo apmokėjimo niuansus:

 • Kaip turi būti apskaičiuojamas atlyginimas, kai darbuotojas pavaduoja kolegas ar vykdo papildomas funkcijas?
 • Kuriais atvejais reikėtų mokėti kaip už viršvalandžius, o kada – už padidėjusį darbų mastą?
 • Kaip toks atlygis turėtų būti įforminamas darbo ar kolektyvinėje sutartyje?

2024-04-22 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama įgyvendinti ES Direktyvą 2022/2041, pateikė Darbo kodekso pakeitimo projektą bei lydinčiuosius teisės aktus (ANK, Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas, Užimtumo įstatymas). Keičiama net 27 DK straipsniai. Numatomi pakeitimai turėtų įsigalioti nuo 2025-01-01:

 • Aiškiau reglamentuota atleidimo diena, kai paskutinė termino diena tenka ne darbo ar švenčių dienai.
 • Išplėsta smurto ir priekabiavimo, įskaitant psichologinį, apibrėžtis.
 • Patikslinama susitarimo dėl papildomo darbo turinio darbo sutartyje reglamentacija.
 • Papildyti reikalavimai dėl darbuotojo prašymo išeiti iš darbo bandomuoju laikotarpiu.
 • Aiškiau reglamentuota, prieš kiek laiko turi būti informuojama SODRA apie darbo sutarties sudarymą, kai darbo vieta yra ne Lietuvoje.
 • Pokyčiai nutraukiant darbo sutartį dėl senatvės pensijos ir bankroto atveju;
 • Pakeistos nuostatos dėl darbo apmokėjimo švenčių išvakarėse.
 • Patikslinta pasyvaus budėjimo namie apibrėžtis ir atlyginimas už tokį budėjimą.
 • Papildyti reikalavimai dėl viršvalandžių skyrimo darbuotojams ir apmokėjimo už viršvalandinį darbą švenčių naktį.
 • Išplėtė darbuotojų motyvavimo ir įtraukties priemones kolektyvinėje sutartyje.
 • Naujai reglamentuotas skundo prašymo teikimas darbo ginčų komisijai.

Nuo 2024-05-01 įsigaliojo tarpvalstybinis susitarimas dėl tarpvalstybinio nuotolinio darbo, atliekamo kitoje valstybėje nei darbdavio patalpos ar verslo vieta, kai  nuotolinis darbas kitoje valstybėje sudaro daugiau 50% viso darbo laiko. Asmuo gali prašyti taikyti šią taisyklę, pateikdamas prašymą pagal nustatytą procedūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 987/2009 18 straipsnį.

Nuo 2024-11-01 įsigalios VSDĮ pakeitimai, kuriais nustatoma papildoma vienkartinė įmoka draudėjui. Ši įmoka turėtų būti sumokėta ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo nutarimo dėl administracinio nusižengimo bylos, susijusios su draudėjo fizinio asmens, draudėjo vadovo ar kito atsakingo asmens padarytu darbų saugos pažeidimu, kuris galėjo sukelti sunkių padarinių.

Nuo 2024-07-01 įsigaliojo Civilinio proceso kodekso pakeitimai, kuriais įteisinamos „skolininko atostogas“. Pradėjęs dirbti, asmuo dukart po pusę metų bus apsaugotas nuo skolų išieškojimo. Taip pat sumažinami išskaitų ir darbo užmokesčio dydžiai pagal pajamas, išskyrus asmenims, kurie turi vaikų ir nemoka alimentų.

Nuo 2024-04-26 įsigaliojo pakeistas Įsakymas Nr. V-243, dėl duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių. 9-SD formoje įtrauktas naujas priežasties kodas – 08 dėl įmotei suteikiamų atostogų ir 13-SD formoje suteiktas naujas priežasties kodas, autoriams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka nedraudžiami PSD.

Taip pat atkreipiame dėmesį, jog nuo 2024-01-30 VMI kliento profilyje įtrauktas naujas rizikingumo kriterijus – įmonės mokamas vidutinis darbo užmokestis (VDU), kuris lyginamas su kitų ta pačia ekonomine veikla ir toje pačioje teritorijoje registruotų įmonių VDU mediana.

TEMOS

 1. Numatomi Darbo kodekso pakeitimai nuo 2025-01-01.
 2. Darbo užmokesčio aktualijos 2024 m.
 3. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo taikymas.
 4. Darbo užmokesčio sudedamosios dalys. Priedų, priemokų, premijų apskaita. Kurių darbo užmokesčio dalių galima neįtraukti į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą ir nukrypimų apmokėjimą? Kada dienpinigiai gali būti traktuojami darbo užmokesčio dalimi?
 5. Kokiu tarifu apmokėti darbą švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžius, naktinį darbą ir budėjimą? Kaip šiuos nukrypimus derinti tarpusavyje?
 6. Darbo komandiruotėje apskaita:
  • Kokiu tarifu apmokėti komandiruotės kelionės laiką ir kada jo nebūna?
  • Kada komandiruotės dienpinigiai turi būti apmokestinami?
  • Rizika dėl darbo užmokesčio ir dienpinigių apmokestinimo Lietuvoje ir užsienyje. Pavyzdžiai.
  • Dienpinigių dydžiai.
 7. Darbuotojų mokymosi ar kvalifikacijos tobulinimo išlaidos.
 8. Darbo laiko apskaita: įmonių prievolės dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos. Darbo režimai: galima juos derinti tarpusavyje – naujausia VDI nuomonė.
 9. Darbo grafikų palyginimas su darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiais. Faktiškai dirbto laiko apskaita ir įrodymų dokumentacija. Rizika dėl netinkamai pažymėto faktiškai dirbto laiko – galima „užsidirbti“ net ir nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą.
 10. Pajamos natūra – grėsmės, galimybės, įvairovė.
 11. Darbo sutarčių įforminimo ypatumai: dažniausiai daromų klaidų apibendrinimas ir praktinės rekomendacijos. Specifinės situacijos. Pakoreguota darbo sutarties forma. Jau įdarbintų darbuotojų informavimas apie pakeitimus.
 12. Mamadieniai ir tėvadieniai, priklausomai nuo vaikų skaičiaus, amžiaus ir sveikatos būklės.
 13. Vaiko priežiūros atostogų ir išmokų reglamentavimas. Kaip efektyviai įforminti mamos ir tėčio vaiko priežiūros atostogas, ypač jų neperleidžiamą dalį?
 14. Atostoginių kaupinių perskaičiavimas ir koregavimas.
 15. Nepanaudotų atostogų nurašymo ypatumai.
 16. Suminės darbo laiko apskaitos taikymo atvejai, darbo grafikų sudarymas, derinimas, vykdymas, pakeitimas. Darbo laiko balanso apskaičiavimas ir nukrypimų apmokėjimas. Nereglamentuotų teisės aktais pavyzdžių įforminimas įmonėje ar įstaigoje.
 17. Darbuotojų motyvavimo priemonių įforminimas ir apmokestinimas.
 18. Išskaitų iš darbo užmokesčio vykdymo rekomendacijos ir apskaičiavimo ypatumai. Išskaitas pagrindžiantys dokumentai. Išskaitų eiliškumas.
 19. Darbo užmokesčio sistemos aprašymas – privalomi ir papildomi (netipiniai) punktai. Darbuotojų grupavimas darbo apmokėjimo sistemoje. Galimybės.
 20. LAT praktika ir naujausi išaiškinimai dėl darbo užmokesčio priedų, papildomo darbo ir padidėjusio darbų masto.

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė:

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10.00-15:45 Seminaro trukmė
09:30-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma informacija

Sertifikatas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymų medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.
Konsultacija
Kiekvienas dalyvis mokymų metu turi galimybę užduoti klausimus lektoriui.
Mokymų įrašas
Pasidalinsime mokymų vaizdo įrašu.
Maitinimas
Viso seminaro metu dalyvius viešbučiuose ir restorane vaišinsime kava, užkandžiais ir pietumis.

Laikas ir vieta

2024-09-24,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
125€
Darbo užmokesčio apskaita: praktiniai sprendimai sudėtingoms situacijoms (tiesioginė seminaro transliacija)
125 (+ PVM)
2024-09-24,  Vilnius
Countline mokymų auditorija

Parkavimo informacija: ? Countline mokymų patalpos yra Vilniaus m. geltonojoje automobilių stovėjimo zonoje. Parkavimo įkainiai: 0,60 Eur/val.

125€
Darbo užmokesčio apskaita: praktiniai sprendimai sudėtingoms situacijoms
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
125 (+ PVM)

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.

Tęsti mokymų paiešką: