Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Transporto įmonių mokesčiai ir apskaita. Praktinės situacijos ir auditoriaus rekomendacijos

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 130€ (+ PVM)
 • Kiekvienas dalyvis gauna dovanų!
 • Specialus pasiūlymas!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Investicijos į žinias atsiperka! Dalyvaukite mokymuose su kolegomis ir gaukite nuolaidą:

 • Dalyvaujant 2 dalyviams taikoma 5 % nuolaida
 • Dalyvaujant 3 dalyviams taikoma 10 % nuolaida
 • Dalyvaujant 4 dalyviams taikoma 15 % nuolaida
 • Dalyvaujant 5 dalyviams taikoma 20 % nuolaida

Domina mokymai didesnei dalyvių grupei? Susisiekite ilma.macaitiene@countline.lt arba telefonu +370 5 205 3292

Dovana!

Kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gaus 30 Eur + PVM vertės nuolaidų kodą įmonių vidaus tvarkoms įsigyti ir 50 Eur + PVM vertės nuolaidų kodą Apskaitos politikai PLIUS įsigyti!

Įmonės vidaus tvarkos – atsakomybių ir procesų optimizavimo įrankis. Paruoštos tvarkos orientuotos į įmonėje vykstančius pagrindinius procesus, todėl vietoj keliasdešimties neretai besidubliuojančių tvarkų, kuriose prarandamas laikas ir fokusas esminiams dalykams ieškant atsakingų asmenų ar teisingos bei vadovo patvirtintos procedūros, galėsite turėti koncentruotas ir visą procesą apimančias tvarkas. Efektyvumas slypi paprastume!

Apskaitos politika PLIUS – internetinė programa tinkanti įmonėms, tvarkančioms apskaitą pagal VAS, kurios turinys atnaujintas pagal FAĮ reikalavimus nuo 2022-05-01. Tai naudingas įrankis įmonei, palengvinantis apskaitos tvarkymą, nes joje iš anksto nustatomi apskaitos tvarkymo principai, registravimo, vertinimo, klasifikavimo procedūros, finansinių ataskaitų teikimo susitarimai, taisyklės ir praktika, siekiant apibendrinti informaciją apie įmonės ūkinę veiklą.

*kodai bus atsiųsti po seminaro į Jūsų nurodytą el. pašto adresą.

Apie seminarą

Mokesčių reforma verčia iš esmės peržiūrėti įmonės finansus ir atlygio strategiją. Gali tekti net kruopščiai planuoti kiek kiekvienais metais išsimokėti uždirbto pelno, kad mokesčių našta dar būtų “pakeliama”. Todėl tikrai verta jau šiemet planuoti, o gal net kai kuriuos sandorius atlikti, kol galioja dabartinės mokesčių taisyklės.

Transporto įmonių specifika – darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai dėl mobilumo paketo ir komandiravimo taikymo, pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatų taikymas ir daugelis kitų klausimų.

Transporto įmonių mokesčius, savalaikį deklaracijų ir ataskaitų pildymą akylai stebi VMI, SODROS ir kitų institucijų darbuotojai, o įmonės gerą vardą gali prarasti, atrodytų, dėl nedidelės klaidos, todėl transporto įmonėms ypač svarbu skaidriai, pažangiai, profesionaliai ir tiksliai vesti apskaitą bei sekti besikeičiantį reglamentavimą.

2023-04-14 įsigaliojo nutarimo Nr. 546 nauja redakcija, kuria įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) direktyva Nr. 2020/1057. Pakeitimai susiję su su vairuotojų ir transporto priemonių patikrinimais keliuose ir įmonėse (įskaitant suderintų patikrinimų organizavimą), jų apimtimi, informacijos ir ataskaitų teikimu, keliuose ir įmonėse tikrintinų rodiklių sąrašo išplėtimu bei įvardyti pagrindiniai patikrinimo organizavimo principai.

Atkreiptinas dėmesys, kad Finansų ministerija yra parengusi nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo projektą. Pagrindiniai siūlomi pokyčiai:

 • Padidinti kai kurioms šalims nustatytus dienpinigių dydžius;
 • Papildyti, kad vykstant į kelias valstybes už tą komandiruotės dieną mokamas dienpinigių, apskaičiuotų pagal toms valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis, išskyrus atvejus, kai į kitą valstybę patenkama dėl jungiamojo skrydžio.
 • Papildyti nuostata „kai dalį dienpinigių apmoka renginio organizatorius, darbdavio mokami dienpinigiai kartu su renginio organizatoriaus mokamais dienpinigiais negali būti mažesni už konkrečiai komandiruotei pagal nustatytus dydžius apskaičiuotus dienpinigius”.

Ypač naudinga bus išgirsti mokesčių reformos apžvalgą ir numatyti ką dar 2023 metais galima nuveikti ir kokių strateginių pokyčių prireiks ateinančiais metais.

Kiti klausimai – aplinkosaugos, darbo santykių mokesčių – irgi ne mažiau svarbūs, tad aptarsime tai, kas būdinga transporto sektoriui. Seminaras naudingas tiek transporto įmonių vadovams, tiek ir jų finansininkams.

TEMOS

 1. Galimų mokesčių reformos pakeitimų apžvalga: gyventojų pajamų, pridėtinės vertės, pelno mokesčio, mokesčių administravimo įstatymų, valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarkos.
 2. Nepatikimo mokesčių mokėtojo kriterijai – ar galės būti pritaikyti Jūsų įmonei? Gali būti sustabdytas licencijos galiojimas.
 3. Neapmokestintų pajamų „ištraukimas iš šešėlio“ – ar „švarus“ Jūsų ir Jūsų įmonės kapitalas? VMI vykdo akcininkų, vadovų ir darbuotojų pajamų kontrolę.
 4. Atsakomybė dėl buhalterinės apskaitos: ar už viską atsakingas vadovas? Turinio viršenybės prieš formą principo taikymas ūkinėms operacijoms.
 5. Išmanioji VMI (i.SAF, i.VAZ, i.SAF-T): kaip ji keičia apskaitos politiką ir įmonės veiklos procesus? Kiek tai kainuoja? i.MAS įtaka transporto įmonių veiklai.
 6. Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos posistemis JANGIS – kokią informaciją ir kada turime pateikti?
 7. Apskaitos politikos pasirinkimas ir monitoringas transporto paslaugas teikiančiose įmonėse.
 8. Dažniausiai pasitaikančių klaidų finansinėse ataskaitose apžvalga. Kaip parengti finansines ataskaitas, kad jų stebėsena negąsdintų?
 9. Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų įtaka transporto veikla užsiimančiose įmonėse. Į ką reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį?
 10. Pelno mokesčio aktualijos ir jų taikymas transporto įmonėse.
 11. Kuro apskaita, kelionės lapų pildymas. Kuro sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant pelno mokestį.
 12. Komandiruočių ir darbo laiko apskaitos ir apmokestinimo ypatumai komandiruojant darbuotojus į ES ir trečiąsias valstybes.
 13. Komandiruočių kompensacijų apmokestinimo klausimai: darbuotojų pajamų apmokestinimas, komandiruočių išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant pelno mokestį. Dienpinigių apmokestinimo ypatumai.
 14. Avanso apyskaitos. Grynųjų pinigų apskaita.
 15. PVM ypatumai transporto paslaugas teikiančiose įmonėse.
 16. Aplinkos taršos mokestis iš mobilių taršos šaltinių. Naujas sunaudotų degalų apskaitos tvarkos aprašas.
  • Degalų apskaita pagal transporto priemonių rūšis;
  • Mokesčio dydžio nustatymas;
  • Mokesčių mokėtojo kaupiama informacija ir dokumentai;
  • Kontrolės mechanizmas.
 17. Gyventojų pajamų mokesčio ir darbo užmokesčio pakeitimai 2023 m.:
  • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai;
  • Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai 2023 m.
 18. Darbo laiko apskaita. Darbas komandiruotėje ir darbas kelyje.
 19. Darbo laiko fiksavimo ir darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai. Rizika dėl neteisingai ir netiksliai pažymėto darbo laiko.
 20. Tvarkų sudarymas dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo ir darbo apmokėjimo sistemos.
 21. Darbo laiko tinkamiausios alternatyvos pasirinkimas. Darbo laiko režimas. Suminė darbo laiko apskaita.
 22. Darbo užmokesčio skaičiavimas: įprastas darbo laikas, darbas naktį, poilsio ar švenčių dieną, viršvalandžiai.
 23. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos ypatumai transporto įmonėse.
 24. Nenuolatinių gyventojų darbo pajamų apmokestinimo ypatumai.
 25. Išskaitos iš darbo užmokesčio.
 26. Mobilumo paketo taikymo praktika: vairuotojų komandiravimo, vairuotojų poilsio laiko ir kabotažo (prekių vežimo kitos šalies, nei tos, kuriai priklauso vežėjas) taisyklės.

SEMINARO PROGRAMA PARUOŠTA PAGAL ŠIUOS TEISĖS AKTUS IR JŲ PAKEITIMUS:

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė:

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

08.30-13:45 Seminaro trukmė
08:00-08:30 Registracija
10:00-10:15 Pertrauka
12:00-12:30 Pietų pertrauka

Papildoma informacija

Sertifikatas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.