Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Nuotolinis seminaras.

Darbo santykių su užsieniečiais aktualijos: mokesčiai, rizikos ir naujovės nuo 2024-07-01

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 4 ak. val.
    Kaina: 115€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

2024-08-06,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
115€
Darbo santykių su užsieniečiais aktualijos: mokesčiai, rizikos ir naujovės nuo 2024-07-01 (tiesioginė seminaro transliacija)
115 (+ PVM)

Apie seminarą

Šiandien užsieniečių įdarbinimas yra itin svarbus klausimas darbdaviams. Įdarbinant užsienietį, darbdavys ne tik turi atlikti įprastines funkcijas, kaip apskaityti darbo laiką ir mokėti sutartą darbo užmokestį, bet dažnai privalo pasirūpinti atvykimo išlaidomis, gyvenamuoju plotu ar maitinimu. Kyla klausimas, kaip šios papildomos naudos turėtų būti apmokestinamos? Be to, kyla rizika dėl tinkamo darbo vietos įforminimo.

Šiuo metu Migracijos departamentas vykdo intensyvius įmonių, įdarbinusių užsieniečius patikrinimus, kurių metu prašo pateikti dokumentus, įrodančius veiklos teisėtumą Lietuvoje, todėl būtina tinkamai parengti ir tvarkyti visą reikiamą dokumentaciją, įskaitant darbo sutartis, leidimus dirbti ir kt. Net ir menkiausios klaidos dokumentuose įmonei ir vadovui gali užtraukti atsakomybę dėl nelegalaus užsieniečių darbo, tad nelaukite kol departamento darbuotojai pasibels į duris.

Nuo 2024-07-01 įsigaliojo Užimtumo įstatymo pakeitimai, kuriais didinamos sankcijos už nelegalų ir nedeklaruotą darbą. Taip pat VDI svetainėje bus viešinami darbdaviai, nelegaliai įdarbinę darbuotojus.

Kai kuriais atvejais gali kilti dvigubo apmokestinimo rizika, jei užsienio darbuotojas moka mokesčius ir savo kilmės šalyje. todėl svarbu išsiaiškinti galimybę taikyti dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis.

2024-04-24 Seime buvo užregistruotas ir Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai, neturintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio leidimo gyventi ES, galės nutraukti pensijų kaupimą ankščiau laiko.

Nuo 2024-05-18 įsigaliojo pakeistas įsakymas „Dėl Atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo ir Išmokos darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimai susiję su de minimis pagalbos reglamento pasikeitimu, kai kurių formuluočių ir reikalavimų dokumentams patikslinimu bei nuostatų dėl neteisėtai gautų išmokų grąžinimo.

Seminaro metu analizuosime naujausius 2024 m. įsigaliojusius teisės aktų pakeitimus, užsieniečių darbuotojų darbo sutarties ypatumus ir susitarimus dėl papildomų naudų ir išlaidų, tokių kaip dokumentų tvarkymas, apgyvendinimas, maitinimas ir šių išlaidų apmokestinimo bei priskyrimo leidžiamiems atskaitymams, įdarbintų užsieniečių komandiravimo ypatumus, suminės darbo laiko apskaitos niuansus, viršvalandinio, naktinio bei darbą švenčių ir poilsio dienomis apmokėjimą ir kt.

Darbdaviams svarbu atidžiai stebėti teisės aktų pokyčius ir tinkamai tvarkyti visus su užsienio darbuotojų įdarbinimu susijusius mokestinius klausimus, kad išvengtų galimų pažeidimų ir sankcijų, todėl viską sužinokite seminaro metu.

Temos

 1. Užsieniečių padėties Lietuvoje ypatumai:
  • Išbūto laiko Lietuvoje apskaičiavimas;
  • NPD taikymo galimybės;
  • Socialinės garantijos, sveikatos patikrinimas;
  • Galimybė užsiimti verslu – verslo liudijimo įgijimas ir individualios veiklos pagal pažymą vykdymas.
 2. Užsieniečio darbuotojo metinių mokesčių deklaracijų teikimas – kas už jas atsakingas?
 3. Užsieniečių darbuotojų darbo sutarties ypatumai. Papildomų naudų – apgyvendinimo, maitinimo – apmokestinimas ir priskyrimas leidžiamiems atskaitymams.
 4. Griežtinami reikalavimai dėl užsieniečių darbo pas kelis darbdavius.
 5. Komandiruotės. Dienpinigiai. Darbuotojų darbo užmokesčio dydžio įtaka dienpinigių apmokestinimui. Išmokos natūra, skirtos dirbant kitoje valstybėje.
 6. Kompensacijos darbuotojams.
 7. Rizika dėl darbo vietos įforminimo, kada darbuotojas tampa mokesčių mokėtoju užsienyje.
 8. Darbo apmokėjimo formos ir sąlygos. Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų. Darbo laiko apskaita, suminė darbo laiko apskaita. Ką daryti, kai poilsio laiku statybininkas nori grįžti į tėvynę? Kaip įforminti šį poilsio laiką?
 9. Darbo režimo pasirinkimas. Informacija apie faktiškai dirbtą laiką – kur lieka jos pėdsakai?
 10. Darbas užsienyje: reikalavimai paklusti tranzitinės ir paskirties valstybių darbo užmokesčio dydžio, poilsio ir kitų ypatumų tvarkai. Rizikos dėl šių reikalavimų nesilaikymo.
 11. Darbo užmokesčio sudėtis. Apmokėjimas už viršvalandžius. Premijos ir jų įtaka viršvalandžių skaičiavimui.
 12. Atostogų ir atostoginių apskaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio apskaita.
 13. Nemokamos atostogos – ar gali būti suteikiamos darbuotojui užsieniečiui?
 14. Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos.
 15. Darbo užmokesčio skaičiavimas 2024 m.

Žiniomis dalinasi

Jurgita Navikienė

Auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė:

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Seminaro informacija

PROGRAMA

09:00-12:15 Seminaro trukmė
8:30-09:00 Registracija
10:30-10:45 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

2024-08-06,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
115€
Darbo santykių su užsieniečiais aktualijos: mokesčiai, rizikos ir naujovės nuo 2024-07-01 (tiesioginė seminaro transliacija)
115 (+ PVM)

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.

Tęsti mokymų paiešką: