Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

PVM apskaitos praktikos naujovės bei deklaravimas

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 5 ak. val.
    Kaina: 120€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

PVM srityje nuolat svarbu sekti naujienas ir teisinį reglamentavimą. Iš tiesų net ir iš pirmo žvilgsnio nedidelis reglamentavimo pakeitimas gali sukelti reikšmingas pasekmes, kartais nulemiančias ir poreikį peržiūrėti vykdomos veiklos modelį, o taip pat neretai kelia visiškai naujas praktines problemas.

Nemažai klausimų ir neaiškumų kelia ir elektroninės prekybos apmokestinimas PVM. Tuo labiau, kad VMI ir kitos kontroliuojančios institucijos daug dėmesio skiria šio mokesčio deklaravimo ir mokėjimo kontrolei.

Aktualūs pakeitimai 2023 m.:

 • 2023-05-01 įsigaliojo PVMĮ pakeitimai, kuriais padvigubėjo baudos už PVM mokėjimo tvarkos nesilaikymą.
 • PVM įstatymo pataisos, kuriomis patikslintas bendras susijusių asmenų gauto ar gautino atlygio skaičiavimas, nustatant, ar buvo viršyta privaloma registravimosi PVM mokėtoju riba.
 • PVMĮ pakeitimai, kuriais pratęstas lengvatinio 9 proc. ir 5 proc. PVM tarifo taikymo laikotarpis bei įtvirtinti nauji tarifo taikymo objektai.
 • PVMĮ įtvirtinta galimybė atskaityti pirkimo PVM už įsigytus elektromobilius, kainuojančius ne daugiau kaip 50 tūkst. eurų (įskaitant PVM).
 • 2024-01-01 turėtų įsigalioti PVMĮ pakeitimo projektas, kuriuo siūloma registravimosi PVM mokėtojais ribą padidinti nuo 45 000 iki 55 000 eurų.

VMI veiklos planuose už 2023 m. išskirtinis dėmesys skiriamas kontrolės veiksmams: PVM apmokestinamų pajamų apskaitymo vengimui ir PVM atotrūkio mažinimui, o taip pat numatyta stebėti elektromobilių pirkimo-pardavimo sandorius, siekiant užkirsti kelią neteisėtai PVM atskaitai.

Atkreiptinas dėmesys, kad VMI 2023 m. atnaujino PVMĮ komentarus, kuriuose:

 • Pateikė naujus pavyzdžius dėl PVMĮ 49 str. – 0 proc. PVM taikymo bei būtinos informacijos įrašymo PVM sąskaitose faktūrose, taip pat paminėtos naujos ES direktyvos bei aktuali teismų praktika.
 • Papildė PVMĮ 89(1) str. komentarą dėl mokėtino PVM sumos tikslinimo dėl beviltiškų skolų už einamuosius ir 5 praėjusius kalendorinius metus.
 • Išskyrė atvirkštinio PVM taikymo laikotarpius ir kokioms prekėms/ paslaugoms taikomas PVMĮ 96 str. reikalavimai.
 • Pateikė naujus pavyzdžius dėl PVMĮ 20 str. sveikatos paslaugų apmokestinimo, ir kada teikiamos paslaugos nelaikomos su sveikatos priežiūra susijusiomis paslaugomis.
 • Naujai išaiškino neformalaus švietimo PVMĮ 22 str. komentarą ir nustatė sąlygas, kurios turi būti tenkinamos, kad šios paslaugos būtų laikomos profesiniu mokymu ir PVM neapmokestinamos.
 • PVMĮ 80 str. komentare naujai išaiškino dėl PVM sąskaitos-faktūros rekvizitų užsienio apmokestinamajam asmeniui, vykdančiam veiklą per Lietuvoje įregistruotą filialą ir kai PVM sąskaitą-faktūrą išrašo filialas, taip pat paminėtos naujos ES direktyvos bei aktuali ESTT praktika.

Nors VMI pateikia aktualius išaiškinimus, tačiau mišrios veiklos PVM atskaitos procento apskaičiavimas yra vienas iš sudėtingesnių darbų. Seminare bus aiškinama, kaip teisingai užpildyti metinę pridėtinės vertės mokesčio deklaraciją FR0516 ir jos priedus.

Kokių papildomų mokestinių prievolių atneša logistikos sprendimų efektyvumas, kai įmonė tiekia prekes iš tranzitinių užsienio valstybių? Ar teisingai taikote 0 proc. PVM tarifą? Kaip nepatekti į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą dėl klaidos ar netinkamai taikomų PVM įstatymo nuostatų? Lektorė seminaro metu pateiks atsakymus į šiuos ir kitus Jums rūpimus klausimus.

Temos

 1. PVM įstatymo naujovės ir numatomi pakeitimai 2023 m.
 2. PVM objektas: kokios rizikos kyla dėl jo nustatymo?
 3. Registravimasis PVM mokėtoju. Prievolės ir galimybė pateikti neįsiregistravusio PVM mokėtojo deklaraciją.
 4. PVM mokėtojo išregistravimas ir kokios pasekmės kyla įmonei mokestiniu ir apskaitos aspektu.
 5. Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo PVM. Turto sunaudojimas saviems poreikiams.
 6. PVM apmokestinamosios vertės nustatymo problematika.
 7. Prekių eksporto PVM. Įrodymai, reikalingi pagrįsti prekių išvežimą, ir atspindėjimas deklaracijose.
 8. Prekių tiekimo į ES valstybes PVM. 0 proc. PVM tarifo taikymo ypatumai. Išgabenimo iš Lietuvos įrodymų rinkimo sunkumai. FR0564 deklaracijos pildymas.
 9. Paslaugų teikimo PVM. Atvirkštinis apmokestinimas. Paslaugų teikimo vietos nustatymas. Įrodymai, reikalingi pagrįsti paslaugų teikimo faktą.
 10. PVM neapmokestinama veikla. Kokios didžiausios rizikos ir kaip deklaruojamas PVM. Mišrios veiklos atsiradimas, apskaičiavimas ir deklaravimas.
 11. PVM atskaitos niuansai. Metinės FR0516 deklaracijos pildymas.
 12. Elektroninė prekyba. Prekių tiekimo ir apmokestinimo vieta. Vieno langelio OSS sistema. Importo PVM deklaravimas elektroninėje prekyboje.
 13. Elektroninės paslaugos.
 14. PVM permokos panaudojimas – galimybės ir apribojimai. Naujienos Mokesčių administravimo įstatyme 2023 m.
 15. Elektroninės prekybos alternatyva – prekių pagal pareikalavimą schema („Call of stock“).

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė:

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

SEMINARO INFORMACIJA

Programa

10:00-14:30 Seminaro trukmė
9:30-10:00 Registracija
12:00-12:45 Pertrauka

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.