Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Vaizdo įrašas.

Praėjusių buhalterinių laikotarpių klaidų taisymas ir darbų perdavimas. Apleistos buhalterijos tvarkymas (įrašas)

 • Trukmė: 6 ak. val.
 • Kaina: 70€ (+ PVM)
 • Kaina su nuolaida: 59.50€ (+ PVM)

Seminaro vaizdo įrašas, kurį galima įsigyti iki 2022-09-01

Nedalyvavote seminare, tačiau turite neatsakytų klausimų? Užsisakykite seminaro vaizdo įrašo peržiūrą. Elektroniniu paštu atsiųsime nuorodą ir prisijungimus. Vaizdo įrašą galėsite žiūrėti 3 dienas nuo pirmojo prisijungimo.

APIE VAIZDO ĮRAŠĄ

Klaidų nepavyksta išvengti niekam – deja, ir buhalteriui. Klaidų kilmė dažnai būna ne vien buhalterio kompetencijos stoka, neatsakingumas ir kiti profesionalumo trūkumai – jas kartais lemia vadovybės sprendimai – teisėti ar nelabai, taip pat kitų įmonės darbuotojų darbo – sandėlininkų, gamybininkų ar vadybininkų – trūkumai.

Viena aišku – pastebėtas klaidas taisyti būtina. Kaip tai padaryti ir kokią strategiją pasirinkti? Retrospektyviai ar perspektyviai – kada vieną ar kitą būdą galima ar reikia taikyti? Kaip ištaisytas klaidas atspindėti finansinėse ataskaitose? Kaip taisyti „apleistos“ buhalterijos likučius? Kur juos gauti ir kaip jais pasitikėti?

Klausimų daug, o atsakymus reikia rasti buhalteriui. Tačiau ne mažiau svarbu, kad už apleistą apskaitą atsakomybę gali tekti prisiimti ir įmonės vadovui. Seminaro metu nagrinėsime praktinius pavyzdžius ir atsakysime į seminaro dalyvių pateiktus klausimus.

Vaizdo įrašo metu sužinosite:

Kliento tapatybės nustatymas. Reputacijos vertinimas. Grėsmės dėl apgaulingos buhalterijos ir kliento nesąžiningumo.
Strategija:
 • Sąskaitų likučių fiksavimas ir neatitikimų masto nustatymas. Dokumentavimas.
 • Koregavimų strategija ir procedūros. Retrospektyvinis ir perspektyvinis klaidų taisymo būdai ir jų įtaka mokesčių deklaracijų tikslinimui.
 • Tinkamos apskaitos politikos pasirinkimo galimybės. Finansinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo derinimo principai.
 • Apskaitos politikos kūrimo ir atnaujinimo procesas.
Techninis darbas:

Balansas (palyginimas apskaitos ir mokesčių požiūriu):

 • Ilgalaikis turtas: nematerialusis ir materialusis. Su ilgalaikiu turtu susijusių ūkinių operacijų (įsigijimo, amortizacijos / nusidėvėjimo, vertės sumažėjimo, perkainojimo, nurašymo, investicinio turto apskaita) finansinės apskaitos ir mokesčių aspektai. Prievolės pagal PVM įstatymą;
 • Finansinis turtas: investicijos į kitų įmonių akcijas; suteiktos paskolos; kitas finansinis turtas (klasifikavimas, įsigijimas, įvertinimas, nurašymas);
 • Atsargos (įsigijimas, nuolaidos ir diskontai, pasigaminimas, nukainojimas – grynoji galimo realizavimo vertė, įkainojimas, sunaudojimo (pardavimo) apskaitos metodai, nurašymas).
 • Prievolės pagal PVM įstatymą;
 • Gautinos sumos (įvertinimas, abejotinos skolos). Galimybės sumažinti mokėtiną PVM, nurašius beviltiškas skolas;
 • Nuosavas kapitalas (savų akcijų įsigijimas ir perleidimas, pelno paskirstymas);
 • Dotacijos ir subsidijos;
  Finansiniai įsipareigojimai (klasifikavimas, įsigijimas, įvertinimas, nurašymas);
 • Atidėjiniai;
 • Lizingas – nuoma;
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir gyventojų pajamų mokesčio bei socialinio draudimo įmokos.

Pelno (nuostolių) ataskaita (palyginimas apskaitos ir mokesčių požiūriu):

 • Pajamos (pajamų pripažinimas, neapmokestinamosios pajamos pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio nuostatas);
 • Nuomojamas turtas pagal Pelno mokesčio įstatymo 38 straipsnio nuostatas. PVM prievolės dėl nuomos sandorių;
 • Sąnaudos (leidžiami atskaitymai, neleidžiami atskaitymai pagal Pelno mokesčio įstatymo 31 straipsnio nuostatas, ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai pagal
 • Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio nuostatas);
 • Parama pagal Pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio nuostatas;
 • Tantjemos – pelno paskirstymo ribojimas pagal LR akcinių bendrovių įstatymą;
 • Atidėjiniai.
 • Finansinių ataskaitų rinkinio, sutvarkius „apleistą“ apskaitą ar ištaisius klaidas, parengimo ypatumai.

 

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, socialinių mokslų (ekonomikos) magistrė, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės „Solidus vox“ direktorė. Bendrovė teikia ne tik buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas, bet ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apskaitos, mokesčių, darbo santykių bei apskaitos politikos pasirinkimo klausimais. Auditorė taip pat veda viešuosius ir vidinius mokymus aktualiomis mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio skaičiavimo temomis visoje Lietuvoje. Lektorės straipsniai yra publikuojami buhalterių profesinėje spaudoje bei didžiuosiuose šalies žiniasklaidos portaluose. Jurgita Navikienė nuolat ir pati kelia kvalifikaciją. Pastaraisiais metais dalyvavo mokymuose Austrijoje Antikorupcijos akademijoje ir Baltijos šalyse gilinosi į valdybų gerąją praktiką.
J. Navikienė prisideda prie verslumo Lietuvoje skatinimo – aktyviai dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose, yra Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė ir padeda jauniems verslininkams suteikdama jėgų judėti pirmyn. Kaip Jurgita teigia, „mentoriaus vaidmuo pradedančiojo verslininko kelyje yra daugialypis – tai ne vien dalijimasis profesine patirtimi, dalykinėmis žiniomis, bet ir mokinio asmeninių savybių vertinimas bei pasiūlymas jam lygiagrečiai tobulinti tam tikras mažiau išreikštas asmenines kompetencijas“.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas

      Kartu su įrašu gaunate ir el. pažymėjimą

Mokymo medžiaga

      Kartu su įrašu gaunate ir individualią mokymo medžiagą