Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų mokesčiai ir apskaita. Finansinių ataskaitų rengimas už 2023 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 120€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

2023-11-07, Kaunas
Renginio vieta bus patikslinta
120€
Žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų mokesčiai ir apskaita. Finansinių ataskaitų rengimas už 2023 m.
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
120 (+ PVM)
2023-11-07, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
120€
Žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų mokesčiai ir apskaita. Finansinių ataskaitų rengimas už 2023 m. (tiesioginė seminaro transliacija)
120 (+ PVM)

Apie seminarą

Kiekvienam mokestinę bei finansinę apskaitą tvarkančiam subjektui yra aktualus besikeičiantis šių sričių teisinis reguliavimas – pradedant PVM apmokestinimu ir baigiant su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių pokyčiais. Pagrindiniai pakeitimai aktualūs žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams, įsigalioję 2023 m. bei planuojami pokyčiai nuo 2024 m.:

 • Nuo 2023 m. ūkininkai gali patys pasirinkti, kokią apskaitą nori tvarkyti – supaprastintą ar tvarkomą dvejybiniu įrašu.
 • MAĮ pakeitimai, kuriais ir fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą gali būti įtraukiami į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą. Tai ne tik apriboja  galimybę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, bet ir suteikia galimybę VMI tikrinti net už penkerių metų laikotarpį.
 • Griežtesnės baudos už PVM mokėjimo tvarkos nesilaikymą.
 • Pratęstas lengvatinio 9 proc. ir 5 proc. PVM tarifo taikymo laikotarpis.
 • Nuo 2024-01-01 didėjantys MMA ir MVA, turės įtakos tiek darbuotojų atlyginimams, tiek mėnesio NPD bei metinio NPD apskaičiavimui, tiek neapmokestinamų GPM dienpinigių vykstant į užsienį dydžiams.
 • Numatoma mokesčių reforma, kurią sudaro 4 teisės aktų projektai, kuriuose keičiami iš viso 49 straipsniai, iš kurių 19 įtvirtinta GPMĮ, 14 – NTMĮ, 11- PMĮ ir 5 PVMĮ.  Kartu su jais planuojama keisti ir VNSDĮ bei VSDĮ.

Atkreiptinas dėmesys, kad VMI 2023 m. atnaujino PVMĮ komentarus:

 • PVMĮ 97 str. komentaras, susijęs su reikalavimais asmenims, norintiems registruotis ūkininku, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema.
 • PVMĮ 98 str. komentaras, kuriame įtvirtinta, kad ūkininkai kompensacinį 6 proc. priedą gali gauti tik vykdydami nurodytas veiklos rūšis, taip pat įtvirtinta, kad PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodomas kompensacinio 6 proc. priedo dydis (tarifas ir suma).
 • Pateikė naujus pavyzdžius dėl PVMĮ 49 str. – 0 proc. PVM taikymo bei būtinos informacijos įrašymo PVM sąskaitose faktūrose, taip pat paminėtos naujos ES direktyvos bei aktuali teismų praktika.

VMI veiklos planuose už 2023 m. išskirtinis dėmesys skiriamas žemės ūkio veiklos subjektų kontrolės veiksmams: lengvatinių degalų įsigijimams 2020-07-01 – 2023-06-30 laikotarpiu, viršijus leistinus kiekius, už kuriuos nebuvo sumokėti akcizai; darbo santykių įforminimo vengimui, mokant kitas (B klasės) išmokas, sudarant kitokias sutartis bei dėmesys neapskaitytam darbui ir kitų pajamų apmokestinimo vengimui, įforminant piniginių lėšų išdavimą atskaitingiems asmenims.

Siekiant teisingai tvarkyti apskaitos dokumentus bei tikslingai pateikti duomenis institucijoms yra ypač svarbu teisingai ir laiku teikti mokesčių deklaracijas, vykdyti įsipareigojimus biudžetui, išmanyti su darbo užmokesčiu susijusius klausimus ir kitus aktualius apskaitos pakeitimus bei juos suprasti. Seminare bus aptarti svarbiausi žemės ūkio subjektams klausimai, dažniausiai daromos klaidos bei pateikiama praktinių pavyzdžių.

Temos

1 dalis. Lektorė – Prof. Dr. Astrida Miceikienė (10:00-12:15 val.)

 1. Mokesčių pakeitimai ir jų taikymas žemės ūkio veiklą vykdančiuose subjektuose.
 2. Žemės ūkio subjektų apskaitos duomenų SAF-T rinkmenoje teikimas.
 3. Pelno mokesčio ypatumai žemės ūkio įmonėse.
 4. Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas.
 5. Gyventojų pajamų mokesčio ypatumai ūkininkų ūkiuose ir naujausi GPMĮ pakeitimai: tarifai, neapmokestinamosios pajamos, NPD pakeitimai, pajamų deklaravimas.
 6. Privalomojo sveikatos ir valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo ypatumai žemės ūkyje: pajamų rūšių, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, naujovės, lengvatų taikymo ypatumai, tarifų taikymas ir mokesčio bazė.
 7. Žemės ūkio verslo apmokestinimo specifika dėl biologinio turto naudojimo, veiklos sezoniškumo.
 8. PVM įstatymo ypatumai.
 9. Registravimasis PVM mokėtoju.
 10. Kompensacinio PVM tarifo ūkininkams schemos taikymas 2023 m.
 11. Kitų mokesčių apskaičiavimo ypatumai žemės ūkio versle.

2 dalis. Auditorė– Jurgita Navikienė (13:15-15:45 val.)

 1. Mokesčių reforma – kokie pokyčiai bus aktualūs žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams?
 2. Finansinė apskaita žemės ūkio sektoriuje. 17-asis VAS „Biologinis turtas“. Tinkamiausios apskaitos alternatyvos dėl biologinio turto ir kitų balansinių bei pajamų ir sąnaudų straipsnių. Dažniausiai daromų klaidų apžvalga.
 3. Valstybės pagalba ir parama žemės ūkiui.
 4. Nuolatinė apskaitos politikos peržiūra dėl galimų veiklos ir norminių aktų pasikeitimo ir dėl prievolių, susijusių su išmaniąja VMI.
 5. Ūkininko ūkio apskaitos ypatumai.
 6. Pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos. Nerealizuoto biologinio turto apskaita ir savikainos apskaičiavimo ypatumai.
 7. Gaunamų pajamų priskyrimas pajamoms iš žemės ūkio veiklos ir jų apmokestinimas.
 8. Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų išlaidos, mažinančios apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas.
 9. Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų išlaidos, priskiriamos leidžiamiems ir neleidžiamiems atskaitymams.
 10. IT naudojimas ūkininko veikloje: registravimas, bendra nuosavybė su sutuoktiniu, pardavimas, nuomojimas, nusidėvėjimas, remontas, dovanojimas, paveldėjimas. Mokestiniai aspektai.
 11. Lengvojo automobilio naudojimas ūkininko veikloje.
 12. Nekilnojamojo turto mokestis.
 13. Savanoriška praktika.
 14. Praktiniai klausimai, susiję su darbo santykiais:
  • Darbo sutarties sudarymas ir nutraukimas;
  • Darbo laiko registravimas;
  • Nedirbto laiko apskaita ir praktiniai pavyzdžiai: kasmetinės, nemokamos atostogos ir kiti neatvykimai į darbą;
  • Išskaitos iš darbo užmokesčio ir kiti aktualūs su darbo santykiais susiję klausimai.
 15. Kitų fizinių asmenų darbo formų atlygis: autorinis atlyginimas, atlygis pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, individualios veiklos pajamos.
 16. Naftos produktų, bioproduktų apskaitos žurnalai, įsigijimo bei gabenimo dokumentai.
 17. Finansinių ataskaitų rengimo naujovės ir rekomendacijos.
 18. Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo kūrybiniai aspektai. Tinkamiausios finansinių ataskaitų formos ir apimties pasirinkimo galimybės.
 19. JANGIS – kokios pasekmės nepateikus informacijos?

ŽINIOMIS DALINASI

Astrida Miceikienė

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė,Taikomosios ekonomikos, finansų ir apsakitos profesorė, akredituota konsultantė ūkio veiklos buhalterinės apskaitos klausimais  klausimais, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro konsultantų profesinių žinių patikrinimo narė, LR žemės ūkio ministerijos Žemdirbių tęstinio mokymo ekspertų Ekonomikos, vadybos ir apskaitos grupės narė, LR žemės ūkio ministerijos Žemdirbių švietimo tarybos narė. Nuo 2004 m. konsultuoja ūkininkus, žemės ūkio įmones, nuo 2006 m. – pelno nesiekiančias organizacijas mokesčių, apskaitos tvarkymo ir finansų valdymo klausimais.

Jurgita Navikienė

Auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė:

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:30-10:00 Registracija
12:15-13:15 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

2023-11-07, Kaunas
Renginio vieta bus patikslinta
120€
Žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų mokesčiai ir apskaita. Finansinių ataskaitų rengimas už 2023 m.
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
120 (+ PVM)
2023-11-07, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
120€
Žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų mokesčiai ir apskaita. Finansinių ataskaitų rengimas už 2023 m. (tiesioginė seminaro transliacija)
120 (+ PVM)

Tęsti mokymų paiešką: