Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Nuotolinis seminaras.

Darbo užmokesčio naujovės pelno nesiekiančiose įstaigose nuo 2022 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 5 ak. val.
    Kaina: 100€

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

Nuo 2022-01-01 didės MMA ir MVA dydžiai, kurie turės įtakos tiek darbuotojų atlyginimams, tiek mėnesio NPD bei metinio NPD apskaičiavimui. Nuo 2022-01-01 įsigalioja GPMĮ pakeitimai, pagal kuriuos taikysime dvi NPD formules, priklausomai nuo darbuotojo atlyginimo.

Kokie pajamų apmokestinimo tarifai ir NPD formulės bus taikomi 2021–2022 m. sandūroje? Ne mažiau aktualus ir atostoginių apskaičiavimas darbuotojams, atostogaujantiems metų sandūroje.

2022-01-01 įsigalioja Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimai, kuriais didinami minimalūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, siekiant, kad kvalifikuotų darbuotojų minimalūs pareiginės algos pastoviosios dalies dydžiai būtų didesni už nekvalifikuotų darbuotojų darbo užmokestį.

Darbuotojams, vykdantiems projektinę veiklą, taikomos bendros darbo santykių taisyklės – dėl darbo laiko, darbo režimų ir kitos. Tačiau pasitaiko situacijų, kai projektų sąlygos ne visai atitinka Darbo kodekse numatytas garantijas darbuotojams. Kaip išspręsti šiuos nesuderintus klausimus ir nekiltų darbo ginčas?

2022-01-01 turėtų įsigalioti  Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, kurie pakeis tam tikrų „Sodros“ mokesčių ir išmokų skaičiavimo tvarką.

Aktualus VMI įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ nurodo, kad vis dar tęsiantis ekstremaliajai situacijai juridiniai asmenys savo darbuotojams ir kitiems fiziniams asmenims, kurie vykdo ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir jos padarinių šalinimo darbus, gali mokėti iš paramos teikėjo gautų piniginių lėšų.

2022-05-01 turėtų įsigalioti Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai, susiję su informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumu bei minimaliais patikimo mokesčių mokėtojų kriterijais.

2021-12-01 įsigaliojo įsakymas dėl mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pagal kurį VMI įgyja daugiau galių: gali atlikti mokėtojo veiklos stebėseną, turi teisę neribotam laikui vizituoti verslo subjektus ir iš mokesčių mokėtojų paimti ne tik apskaitos bei kitų dokumentų originalus, bet ir kompiuterinės apskaitos duomenis. Pagal naująsias taisykles mokestinis tyrimas gali iškart peraugti į mokestinį patikrinimą, kai mokesčių mokėtojui gali būti taikomos baudos.

Pelno nesiekiančiose įstaigose galima ir darbo santykių alternatyva – savanorių darbas. 2022-01-01 įsigalios Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimai, kuriuose numatyta galimybė sudaryti savanoriškos veiklos sutartis su vadovais. Ką svarbu žinoti, kad savanorių darbas nebūtų traktuojamas kaip nelegalių darbuotojų? Kokios savanorių patiriamos išlaidos tinkamos kompensuoti?

Šiuos ir kitus aktualius klausimus nagrinėsime šiame seminare.

Temos

1 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (13:00-16:30 val.)

 1. Sudėtinės darbo užmokesčio dalys – sąvokų apibrėžimas ir taikymas apskaičiuojant padidintą apmokėjimą bei vidutinį darbo užmokestį.
 2. Projektų darbo užmokestis – ypatumai dėl projektų sąlygų. Tačiau kaip įgyvendinti visus darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus?
 3. Savanoriškas darbas – įforminimo ypatumai ir atskleidimas finansinėse ataskaitose.
 4. NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas.
 5. Papildomi pensijos draudimo įmokos tarifai.
 6. Metinės GPM311 deklaracijos pildymo tvarkos pakeitimai.
 7. Sodros „grindys“ ir „lubos“. „Mažų atlyginimų“ papildomas apmokestinimas Sodros įmokomis.
 8. Nedarbingumo apmokėjimas. Ligos išmoka tėvams vaiko priežiūrai.
 9. Darbuotojų mokymosi ar kvalifikacijos tobulinimo išlaidos.
 10. Darbo laiko planavimas ir apskaita. Nukrypimų apskaita.
 11. Nepanaudotų atostoginių nurašymas. Atostogų rezervo sudarymas. Atostoginių skaičiavimas pasikeitus MMA.
 12. Išmoka ir papildomos atostogos už darbą kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbą ir darbą lauko sąlygomis.
 13. „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas.
 14. Autoriniai atlyginimai ir vienkartinių paslaugų suteikimas.
 15. Individualaus darbo laiko režimo taikymas, planavimas, vykdymas. Kiti režimai. Suminės darbo laiko apskaitos ypatumai.
 16. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas skirtingiems atvejams. Pagrindinio ir papildomų darbų VDU apskaitos niuansai.
 17. Darbo apmokėjimo tvarkų keitimas.

2 dalis. Lektorė Natalja Kobzevienė (16:30-17:15 val.)

 1. Bazinis dydis. Pastoviosios dalies koeficientai, jų keitimas. Kintamosios dalies nustatymas.
 2. Priemokų skyrimo atvejai.
 3. Premijų skyrimo atvejai ir dydžiai.
 4. Kolektyvinių sutarčių įgyvendinimas ir vykdymas.
 5. Pensijiniai atidėjiniai.
 6. Kaip apmokestinami dienpinigiai viešajame sektoriuje.
 7. Kokią informaciją ir kokiu periodiškumu privalo pateikti įstaigos vadovas apie darbuotojus centralizuotai apskaitos tarnybai.
 8. Darbo užmokesčio fondo planavimas ir vykdymas.

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, socialinių mokslų (ekonomikos) magistrė, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės „Solidus vox“ direktorė. Bendrovė teikia ne tik buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas, bet ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apskaitos, mokesčių, darbo santykių bei apskaitos politikos pasirinkimo klausimais. Auditorė taip pat veda viešuosius ir vidinius mokymus aktualiomis mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio skaičiavimo temomis visoje Lietuvoje. Lektorės straipsniai yra publikuojami buhalterių profesinėje spaudoje.

Natalja Kobzevienė

lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

13:00-17:15 Seminaro trukmė
12:30-13:00 Registracija
14:30-14:45 Pertrauka
16:30-16:45 Pertrauka

Papildoma Informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.