Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Apskaitos dokumentai ir registrai – jų tvarkymas ir reguliavimas 2024 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 5 ak. val.
    Kaina: 120€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

2024 m. jau yra priimta svarbių pakeitimų, kurie turės įtakos apskaitos dokumentų įforminimui ir skaitmenizavimui. Pravartu ruoštis iš anksto:

 • Nuo 2024-07-01 įsigalioja naujos taisyklės Dėl Elektroninio kvito naudojimo, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie pardavėjai jau dabar išduoda e. kvitus, tačiau jų sprendimai skiriasi ir yra individualūs, todėl naujose taisyklėse apibrėžta e. kvito sąvoka, pateikimo būdai, naudojimo reikalavimai ir kiti aspektai, kad e. kvitą būtų patogu naudoti finansinėje apskaitoje. Taisyklėse numatyta galimybė e. kvitą, kaip alternatyvą popieriniams dokumentams, laikyti kitais elektroniniais dokumentais, jeigu juose bus nurodyta atitinkamuose teisės aktuose minėtiems dokumentams nustatyta privaloma informacija. Seminare aptarsime šią naujovę ir apžvelgsime, kokias prievoles turės pardavėjas, norėdamas pasinaudoti galimybe naudoti e.kvitą?
 • Nuo 2024-07-01 pagal nutarimą Dėl elektroninių finansinės apskaitos dokumentų teikimo viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, atvejų įmonės turės teikti išrašytas pardavimo sąskaitas viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos per E.sąskaitą sistemą, kai pagal žodžiu sudaromas sutartis pirkimo vertė yra didesnė nei 1000 Eur.
 • Nuo 2024-07-01 pagal įsakymo Nr. V-223 pakeitimą,  “E. sąskaita” informacinės sistemos pavadinimas keičiamas į SABIS (Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema).
 • 2024-03-29 VMI pateikė naują PVMĮ 9(1) str. komentarą, dėl vienatipių ir daugiatipių kuponų sandorių apmokestinimo PVM.
 • Nuo 2025-05-01 įsigalioja naujas Atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimo įstatymas, bei jį lydintieji teisės aktai (PVMĮ, FAĮ, ANK), kurie numato naujas apvalinimo taisykles atsiskaitant grynaisiais pinigais, siekiant atsisakyti 1 ir 2 euro centų monetų. Kaip šis naujai reglamentuotas apvalinamas turėtų būti įforminamas apskaitos dokumentuose?

Svarbu paminėti, kad Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės aktų informacinėje sistemoje pateiktas naujas  Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės projektas. Lietuvos vyriausiasis archyvaras, suderinęs su suinteresuotomis institucijomis, planuoja patvirtinti naujus Vidaus administravimo dokumentų saugojimo terminus, kurie bus taikomi tik Viešojo administravimo įstatymo pakeitimais nustatytos veiklos sričių dokumentams. Dėl šios priežasties naujas reglamentavimas apims mažiau saugomų dokumentų rūšių, taip pat planuojama, mažinant administracinę naštą, kai kuriems dokumentams nustatyti trumpesnius saugojimo terminus.

Kartais net ir patyrę finansų specialistai ne visada žino, kurie apskaitos dokumentai turi juridinę galią. Pavyzdžiui, kai kurie nesutinka priimti kasos aparato kvitų kaip tinkamų apskaitos dokumentų, nors kvitas, kurio suma ne didesnė kaip 100 Eur su PVM, remiantis mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklėmis, gali būti pripažįstamas leidžiamais atskaitymais.

Šiame seminare su praktiniais pavyzdžiais bus prisiminti ir išnagrinėti teisės aktai, kurie leidžia saugiai jaustis, jog į apskaitą įtraukti pirminiai dokumentai yra tinkami ir galiojantys, taip pat išsamiai ir koncentruotai analizuosime visus įmanomus pirminius apskaitos dokumentus bei apskaitos registrus.

Seminaras skirtas ne tik finansininkams, bet ir verslininkams, vadovams, kurie yra atsakingi už teisingų duomenų apie ūkines operacijas pateikimą. Reikėtų pabrėžti, kad aplaidus ir apgaulingas apskaitos tvarkymas dažnai prasideda nuo pirminių apskaitos dokumentų.

Temos

 1. Apskaitą tvarkantis asmuo atsakingas, kad į finansinę apskaitą būtų įtraukti tik juridinę galią turintys dokumentai.
 2. Ką daryti, kai vadovas primygtinai reikalauja apskaityti neturinčias juridinės galios ūkines operacijas?
 3. Pirminiai apskaitos dokumentai:
  • Naujiena – elektroninis kvitas.
  • EKA kvitas.
  • Sąskaitos faktūros ir PVM sąskaitos faktūros.
  • Kasos dokumentai.
  • Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai.
  • Ilgalaikio turto apskaitos dokumentai.
  • Nurašymo aktai ir buhalterinės pažymos.
 4. Ūkinių operacijų pagrindimas ir jų duomenų registravimas.
 5. Privalomi ir laisvai pasirenkami apskaitos registrai:
  • Didžioji knyga.
  • Grynųjų pinigų apskaitos registras.
  • Reikalavimai apskaitos registrų įrašams.
  • Registrų pasirašymas ir klaidų taisymas.
 6. Inventorizacija: privaloma ir laisvai pasirenkama kaip kontrolės priemonė.

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė:

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

SEMINARO INFORMACIJA

Programa

10:00-14:30 Seminaro trukmė
9:30-10:00 Registracija
12:00-12:45 Pertrauka

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.