Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Nuotolinis seminaras.

Darbo užmokesčio ir motyvavimo priemonių apskaita ir apmokestinimas 2022 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 8 ak. val.
    Kaina: 150€ (+ PVM)
 • Kiekvienas seminaro dalyvis gauna dovanų!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei domina mokymai šia tema, susisiekite su mūsų vadybininku

APIE SEMINARĄ

-2 dienų seminaras-

Darbdaviai deda itin dideles pastangas, kad galėtų ne tik pritraukti talentingiausius komandos narius, bet ir palaikyti jų motyvaciją bei lojalumą. Darbdaviai reguliariai peržiūri atlyginimų dydžius, plečia motyvacinių priemonių paketus, ieško dar nematytų darbuotojų skatinimo būdų.

Keičiantis aplinkybėms darbdaviai ir toliau sparčiai koreguoja įprastus darbo organizavimo metodus ir darbuotojų motyvavimo būdus. Dalis darbuotojų  renkasi lankstumą darbo vietos atžvilgiu ir lankstų darbo grafiką, o dalis labiau vertina darbdavio suteiktas papildomas naudas, tokias kaip sveikatos, kelionių ar nelaimingų atsitikimų draudimą, nuolaidų korteles, įmonės produkciją. Kai kurie darbdaviai renkasi nestandartines motyvavimo priemones: nemokamas anonimines darbuotojui psichologų, teisininkų ar finansininkų konsultacijas ar kitas, darbuotojų poreikius atitinkančias, paslaugas, gerinančias darbuotojų psichosocialines darbo sąlygas.

Įprastos materialinės motyvavimo priemonės taip pat išlieka aktualios darbuotojams, prie kurių prisitaiko ir kontroliuojančių institucijų stebėsena ar patikrinimai. Jei anksčiau kaip papildomą naudą darbdavys suteikdavo galimybę naudotis įmonės automobiliu, tai tausojant gamtą vis daugiau dėmesio sulaukia dviračiai bei elektriniai paspirtukai. Kaip apmokestinamos šios darbuotojų naudos?

Seminaro metu nagrinėsime šiuos ir kitus Jums rūpimus klausimus:

 • Ar organizacijoje galiojanti darbo apmokėjimo sistema atitinka darbo sutartyse nustatytus atlyginimus ir papildomas motyvavimo priemones?
 • Kaip motyvuojant darbuotojus atitikti lygių galimybių politiką?
 • Kurios darbuotojų motyvavimo priemonės yra apmokestinamos, kurios ne?
 • Kaip tinkamai jas apskaityti ir deklaruoti?
 • Kurios darbuotojų motyvavimo priemonės priskiriamos leidžiamiems, o kurios neleidžiamiems atskaitymams?
 • Kiek kainuoja darbdaviui darbuotojų materialinės ir nematerialinės motyvavimo priemonės?

Aktualūs pakeitimai nuo 2022 m.:

 • VSDĮ pakeitimai, kuriais pakeista tam tikrų Sodros mokesčių ir išmokų skaičiavimo tvarka.
 • Kaip tai padaryti teisingiau, kad kuo mažiau bereikalingų klausimų kiltų 2023 metais, kai darbuotojai teiks metinę GPM deklaraciją ir VMI taikys MNPD.
 • 2022-07-01 įsigalioja nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai, įtvirtinantys galimybę apskaičiuoti mažesnius dienpinigius pagal numatytus kriterijus.
 • 2022-08-01 turėtų įsigalioti Darbo kodekso pakeitimai, susiję su vaiko priežiūros atostogomis, nemokamomis atostogomis, nemokamu laisvu laiku darbuotojui.
 • 2022-06-01 turėtų įsigalioti GPMĮ pakeitimo projektas, kuriuo norima padidinti mėnesio NPD dydį, turintį įtakos NPD formulei, jos koeficientui.
 • Seime yra užregistruotas DK pakeitimo projektas, kuriame įtvirtintos priekabiavimo ir smurto prevencijos priemonės darbo vietoje. Neteisingas motyvavimo priemonių paskirstymas darbuotojams gali būti traktuojamas kaip priekabiavimas ar psichologinis smurtas prieš darbuotoją.
 • Seime yra užregistruotas DK pakeitimo projektas, kuriuo siūloma panaikinti kompensacijas darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą bei 2023-06-01 turėtų įsigalioti analogiški VSDĮ pakeitimai.
 • 2022-03-31 AVNT patvirtino ir paskelbė „Vidaus kontrolės organizavimas“ rekomendaciją, kuria siekia padėti nustatyti vidaus kontrolės priemones, susijusias su įmonės finansinės apskaitos organizavimu ir tvarkymu, ir sumažinti galimas rizikas bei išvengti klaidų.
 • Kokie deklaravimo už 2022 m. pakeitimai įsigaliojo dėl pajamų natūra už automobilio naudojimą darbuotojų asmeninėms reikmėms?

Lektorė pasidalins geriausiomis praktikomis bei pateiks papildomų naudų apskaičiavimo ir apmokestinimo įrankį Excel formatu, kuris padės dalyviams savarankiškai kurti jiems tinkančias naudų sistemas.

TEMOS

 1. Darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2022 m.:
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas. Pokyčiai nuo 2022-06-01 – ar perskaičiuosime NPD nuo metų pradžios?;
  • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams;
  •  Papildomi pensijos draudimo įmokos tarifai nuo 2022-07-01, įtrauktiems asmenims į II pakopos pensijų kaupimo sistemą;
  • Ligos pašalpų tvarkos pasikeitimas iš darbdavio lėšų nuo 2022-04-01.
 2. Nauja vaiko priežiūros tvarka nuo 2022-08-01.
 3. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai nuo 2022-01-01:
  • Įmokų grindų didėjimas, atsižvelgiant į naujai nustatytą MMA;
  • Įmokų didėjimas savarankiškai dirbantiems asmenims dėl naujai nustatyto vidutinio darbo užmokesčio šalies ūkyje;
  • Kaupimo į II pakopos pensijų fondo įmokų didėjimas ir atsisakiusių kaupti asmenų įtraukimas į II pakopos pensijų kaupimą 2022 metais.
 4. Motyvacinių priemonių įvairovė ir apmokestinimas:
  • Pagrindiniai principai; piniginės ir nepiniginės motyvacinės priemonės. Jų derinimas tarpusavyje;
  • Motyvacinių priemonių įtaka darbo užmokesčio apskaičiavimui – nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, vidutinio darbo užmokesčio ir kt. garantijoms;
  • Kokie mokesčiai taikomi motyvacinėms priemonėms – GPM, „Sodros“ įmokos, ar priskiriama leidžiamiems atskaitymams apskaičiuojant pelno mokestį? Kada galima neskaičiuoti mokesčių?
  • Naudų skaičiuoklės analizė.
 5. Darbo užmokesčio sudedamosios dalys. Priedų, priemokų, premijų apskaita. Kurių darbo užmokesčio dalių neįtraukiame į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą ir nukrypimų apmokėjimą?
 6. Kokiu tarifu apmokėti darbą švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžius, naktinį darbą ir budėjimą? Kaip šiuos nukrypimus derinti tarpusavyje?
 7. Darbo komandiruotėje apskaita:
  • Kokiu tarifu apmokėti komandiruotės kelionės laiką ir kada jo nebūna?
  • Kada komandiruotės dienpinigiai turi būti apmokestinami?
  • Rizika dėl darbo užmokesčio ir dienpinigių apmokestinimo Lietuvoje ir užsienyje. Pavyzdžiai.
  • Atostoginių ypatumai, kai darbo užmokestis apmokestinamas ir užsienyje, ir Lietuvoje.
 8. Darbuotojų mokymosi ar kvalifikacijos tobulinimo išlaidos.
 9. Atostogos, vidutinis darbo užmokestis. Naujausia VDI dėl atostoginių apskaičiavimo, kai atostogos prasideda vieną mėnesį, o baigiasi – kitą.
 10. Atostoginių kaupinių perskaičiavimas ir koregavimas.
 11. Darbo laiko apskaita: įmonių prievolės dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos. Darbo režimai: galima juos derinti tarpusavyje – naujausia VDI nuomonė.
 12. Darbo grafikų palyginimas su darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiais. Faktiškai dirbto laiko apskaita ir įrodymų dokumentacija. Rizika dėl netinkamai pažymėto faktiškai dirbto laiko – galima „užsidirbti“ net ir nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą.
 13. Suminės darbo laiko apskaitos taikymo atvejai, darbo grafikų sudarymas, derinimas, vykdymas, pakeitimas. Darbo laiko balanso apskaičiavimas ir nukrypimų apmokėjimas. Nereglamentuotų teisės aktais pavyzdžių įforminimas įmonėje ar įstaigoje.
 14. Pajamos natūra – grėsmės, galimybės, įvairovė. Pajamų natūra už automobilio naudojimą darbuotojų asmeninėms reikmėms deklaravimo pakeitimai už 2022 metus.
 15. Išskaitų iš darbo užmokesčio vykdymo rekomendacijos ir apskaičiavimo ypatumai. Išskaitas pagrindžiantys dokumentai. Išskaitų eiliškumas.
 16. Darbo užmokesčio sistemos aprašymas – privalomi ir papildomi (netipiniai) punktai. Darbuotojų grupavimas darbo apmokėjimo sistemoje. Galimybės.
 17. Vidaus kontrolė darbo santykiuose – nauja prievolė nuo 2022-05-01.
 18. Neapmokestinamos pajamos:
  • Pašalpos darbuotojams;
  • Darbuotojų asmeninio turto naudojimo darbo funkcijoms vykdyti kompensavimas;
  • Gyvybės, sveikatos, III pakopos pensijų draudimas.
  • Kompensacijų darbuotojams skyrimas ir apmokestinimas už darbą lauko sąlygomis ir kilnojamojo pobūdžio darbą.
 19. Kompensacijos Ukrainos karo pabėgėliams. Subsidijos už įdarbintus ar sugrįžusius po tarnybos karo prievolininkus.
 20. Darbo santykių apmokestinimo rizikų valdymas ir VMI atrankos patikrinimams kriterijai. Mokestinio tyrimo taisyklės nuo 2021-12-01.
 21. Darbo sutarčių įforminimo ypatumai: dažniausiai daromų klaidų apibendrinimas ir praktinės rekomendacijos. Specifinės situacijos.

Dovana!

Kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gaus papildomų naudų darbuotojui apskaičiavimo ir apmokestinimo skaičiuoklę, kurios vertė yra 60 Eur + PVM! Su šia skaičiuokle galėsite apskaičiuoti naudos darbuotojui dydį ir išlaidas darbdaviui, pasirinkę net iš 26 galimų naudų variantų!

PROGRAMA PARUOŠTA PAGAL NAUJAUSIUS TEISĖS AKTŲ PAKEITIMUS:

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, socialinių mokslų (ekonomikos) magistrė, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės „Solidus vox“ direktorė. Bendrovė teikia ne tik buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas, bet ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apskaitos, mokesčių, darbo santykių bei apskaitos politikos pasirinkimo klausimais. Auditorė taip pat veda viešuosius ir vidinius mokymus aktualiomis mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio skaičiavimo temomis visoje Lietuvoje. Lektorės straipsniai yra publikuojami buhalterių profesinėje spaudoje.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

09:00-12:15 Seminaro trukmė
08:30-09:00 Registracija
10:30-10:45 Pertrauka

Papildoma informacija

Sertifikatas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei domina mokymai šia tema, susisiekite su mūsų vadybininku

Tęsti mokymų paiešką: