Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Nuotolinis seminaras.

Daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymas, apmokestinimas ir apskaita

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 4 ak. val.
    Kaina: 80€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Apie seminarą

Daugiabučių namų savininkų bendrija – specifinis pelno nesiekiantis juridinis asmuo. Mokesčių ir apskaitos ypatumai, apskaitant turtą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas priklauso nuo įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų reglamentavimo kaitos. Ne mažiau aktualūs ir teisinio reglamentavimo klausimai, susiję su bendrijų valdymu.

Siekiant didinti pirkimų skaidrumą ir sugriežtinti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų naudojamas lėšas, 2023-05-06 įsigaliojo naujas įsakymas Nr. D1-134, kurio nuostatomis privalo vadovautis visi savivaldybės paskirti daugiabučių namų administratoriai, turintys neperkančiosios organizacijos statusą.

2023-07-11 įsigaliojo įsakymo Nr. D1-428 pakeitimai, kuriai remiantis privalu nurodyti informaciją apie ataskaitiniais metais vykdytus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pirkimus, pirkimo vykdymo būdą, sukauptas ir panaudotas savininkų lėšas, savininkams priskaičiuotus papildomus mokėjimus už šiuos darbus, taip pat pagal namo būklės vertinimo rekomendacijas nurodyti svarbiausius einamųjų metų darbus, reikalingus tinkamai namo bendrojo naudojimo objektų būklei užtikrinti.

Seime yra užregistruoti CK ir ANK pakeitimo projektai, kuriais siūloma įterpti sąvoką „kitos paskirties pastatai“, taip sudarant savivaldybėms realią galimybę tinkamai vykdyti Bendrijų įstatymo 20 str. numatytą kontrolę ne tik gyvenamųjų namų ar bendro naudojimo patalpų, bet ir kitos paskirties pastatų (pvz., garažų) savininkų bendrijose.

Jau kurį laiką galioja įsakymo Nr. D1-495 pakeitimai, įtvirtinantys, kad daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkai gali iš anksto pareikšti nuomonę raštu bendrijos steigimo ir kitais darbotvarkės klausimais pateikdami iš anksto užpildytą dokumentą paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pakeitimais atnaujintos ir bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo ir dalyvių sąrašo pavyzdinės formos.

Seminaro metu lektorės pristatys teisės aktų pakeitimus, darančius įtaką kasdienei bendrijų veiklai, atsakys į dažniausiai daugiabučių namų savininkų bendrijoms kylančius klausimus, pristatys dažniausiai daromas klaidas.

Seminaras skirtas daugiabučių namų administratoriams, pirmininkams ir buhalteriams, kuriems privalu įgyvendinti daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo, apmokestinimo ir apskaitos reikalavimus.

Temos

1 dalis. Vyr. teisininkė – Eglė Voverienė (13:00-14:30 val.)

 1. Bendrijos organų teisės ir pareigos, atsakomybė.
 2. Bendrijos susirinkimų organizavimas ir balsavimas juose.
 3. Aktualių klausimų, iškylančių bendrijos kasdienėje veikloje, aptarimas.
 4. Aktuali teismų praktika.

2 dalis. Auditorė – Jurgita Navikienė (14:45-16:15 val.)

 1. Kaip Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo nuostatos daro įtaką ūkinėms operacijoms?
 2. Finansinė apskaita daugiabučių namų savininkų bendrijose.
 3. Finansinių ataskaitų rinkinio ir bendrijos veiklos metinės ataskaitos parengimo klausimai.
 4. Turto, įsipareigojimų apskaitos problemos, pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos. Kaip pasirinkti naudingiausią apskaitos politiką?
 5. Revizija ar auditas?
 6. Mokesčių apskaičiavimo ypatumai daugiabučių namų savininkų bendrijose.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus:

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, mokesčių ekspertė, mentorė:

Profesinė veikla:

 • UAB „Solidus vox“ įkūrėja ir vadovė.
 • 2023 metais išrinkta „Lietuvos metų verslininkė/vadovė“ (LPPARA asociacija).
 • ŠPPAR viceprezidentė.
 • Darbo grupės prie LR FM ir LLPPARA narė.
 • „NEO-FIN“ finansininkų klubo vadovė.

Verslumo skatinimas:

 • Aktyvi verslumo skatinimo Lietuvoje dalyvė.
 • Dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose.
 • Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė.
 • Padeda verslininkams tobulinti asmenines kompetencijas ir suteikia jiems reikiamų įrankių pasiekti tikslus.

Švietimas ir konsultavimas:

 • Vykdo edukacines programas ir konsultacijas įmonių finansininkams nacionaliniu mastu.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją (Austrijos Antikorupcijos akademijoje Association Baltic Institute of Corporate Governance).

Eglė Voverienė

Eglė Voverienė yra ILAW LEXTAL vyresnioji teisininkė turinti daugiau kaip 8 metus patirties nekilnojamojo turto, statybų teisės, žemės teisės, teritorijų planavimo ir sutarčių teisės srityje teikiant teisines konsultacijas ir teisines paslaugas nekilnojamojo turto vystytojams  ir potencialiems investuotojams.

Eglės teisinė veikla apima ne tik procesinių dokumentų ir kitokių dokumentą rengimą ikiteisminėms ir teisminėms institucijoms bei valstybės ir savivaldybės institucijoms, įmonėms, organizacijoms, bet ir pretenzijų, teisinių išvadų rengimą bei teisinių rizikų vertinimą, susijusį su nekilnojamojo turto objektų vystymo galimybėmis, įgyvendinimu. Taip pat Eglė teikia konsultacijas nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandorių sudarymo ir kitais nuosavybės teisių valdymo, naudojimo ir disponavimo klausimais, rangovo ir užsakovo atsakomybės, dėl to atsiradusių ginčų sprendimo bei kitais teisiniais klausimais.

 

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

13:00-16:15 Seminaro trukmė
12:30-13:00 Registracija
14:30-14:45 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna el. seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.