Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Nuotolinis seminaras.

Apskaitos dokumentų tvarkymas ir reguliavimas pagal naująjį finansinės apskaitos įstatymą

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 120€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, kuris suteikė daug laisvių įmonėms – pereita nuo valstybinio reguliavimo tam tikrais dokumentų rengimo, vidaus kontrolės priemonių nustatymo, grynųjų pinigų apskaitos ir kt. klausimais, leidžiant patiems ūkio subjektams pasirinkti ir tai įtvirtinti vidaus tvarkose. Tačiau didžioji dalis apskaitos dokumentų, ypač naudojamų pelno mokesčių apskaičiuoti, yra reglamentuoti poįstatyminiuose teisės aktuose.

Siekiant suvienodinti nuostatas su naujuoju FAĮ, 2022-05-01 įsigaliojo ir nutarimo Nr. 780 pakeitimai, kuriais  pakeistas sąskaitų faktūrų išrašymo reglamentavimas: papildytos nuostatos dėl sąskaitų faktūrų išrašymo, nustatyti atvejai, kuomet ūkio subjektas gali nenaudoti sąskaitų faktūrų, atsisakyta nuostatų dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų klaidų taisymo.

2022-05-01 įsigaliojo nutarimo Nr. 405 pakeitimai, įtvirtinantys viešojo sektoriaus subjektų ir kitų subjektų, kurie yra perkančiosios organizacijos, pareigą teikti elektroninius finansinės apskaitos dokumentus. Minėti subjektai dokumentus turi priimti ir apdoroti naudodamiesi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

Taigi, naujų teisės aktų tikslas:

 • Atsisakyti popierinių dokumentų, o valdyti įrašus;
 • Atsisakyti rekvizitų išdėstymo aprašymo;
 • Atsisakyti parašų dokumentuose;
 • Nebenumeruoti užbaigtų bylų lapų ir pakeisti bylų apyrašų sudarymo principus;
 • Leisti popierinius dokumentus skaitmenizuoti ir tokius vaizdus saugoti, sunaikinant originalus ir kt.

Kada pagaliau atsisakysime popierinių dokumentų? Taupant darbo laiką, aktualu sudaryti ir apskaityti tik tuos dokumentus, kurie yra būtini, drąsiai atsisakant perteklinių. Todėl būtina tiksliai žinoti koks teisės aktas nustato apskaitos sudarymo reikalavimus ir jų taikymą.

Finansų ministerija parengė atmintinę  “Dėl grynųjų pinigų operacijų”, kurioje nurodė, kad subjektai, nustatydami tvarką, gali pasinaudoti iki 2022-05-01 galiojusiomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jas pritaikyti savo reikmėms.

Svarbu paminėti, kad 2022-11-01 įsigalioja Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo pataisos, kuriomis bus griežčiau ribojami asmenų tarpusavio mokėjimai grynaisiais pinigais, siekiant suderinti nuostatas įsigalioja ir Civilinio kodekso pataisos.

Seminaro metu aptarsime pagrindinius pokyčius dokumentų sudarymo ir naudojimo tvarkose taip pat kai kurių buhalterinių dokumentų bei su buhalterijos veikla susijusių personalo dokumentų rengimo ir valdymo specifiką. Lektorės pasidalins rekomendacijomis, kaip efektyviai parengti vidaus tvarką dėl grynųjų pinigų apskaitos, kaip pakoreguoti apskaitos politiką.

Šis seminaras – teorija ir praktika apie apskaitos dokumentus.

Temos

1 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (09:00-12:15 val.)

 1. Teisės aktai, reglamentuojantys finansinės apskaitos dokumentus.
 2. Ūkinės operacijos ir apskaitos dokumentai.
 3. Mokesčiams apskaičiuoti naudojami dokumentai:
  • Prekių ir paslaugų pirkimo ir pardavimo kvitas;
  • EKA kvitas;
  • Sąskaita faktūra ir PVM sąskaita faktūra;
  • Kreditiniai ir debetiniai dokumentai.
 4. Laisvos formos dokumentai. Įrašai registruose.
 5. Grynųjų pinigų judėjimo ir apskaitos dokumentai.
 6. Kas pakeis buhalterinę pažymą?
 7. Kokių perteklinių dokumentų ir ūkinių operacijų galima atsisakyti?
 8. Dokumentų aprašymas įmonės vidaus tvarkose.

2 dalis. Lektorė Rasa Grigonienė (13:00-14:30 val.)

 1. Dokumentų valdymo pakeitimai ir naujovės:
  • Naujausi dokumentų valdymo pakeitimai ir galimybės;
  • Popierinių, skaitmeninių ir elektroninių dokumentų sistemos. Jų administravimas, iškylančios rizikos;
  • Procesų ir procedūrų supaprastinimo poreikis;
  • Dokumentų valdymo perkėlimas (visiškai ar iš dalies) į skaitmeninę erdvę;
  • Įrašų rengimo ypatumai;
  • Dokumentų tvarkymo, apskaitos  ir saugojimo naujovės.
 2. Elektroniniai dokumentai ir skaitmeninės kopijos:
  • Skaitmeninės dokumentų kopijos, jų teisinė galia ir naudojimas įmonės, įstaigos veikloje;
  • Elektroninių dokumentų valdymo sistemų reikalavimai;
  • Elektroninis parašas ir jo teisinė galia;
  • Galimybė saugoti popierinius dokumentus elektronine forma.
 3. Buhalterinių dokumentų valdymo specifika:
  • Buhalterinių bylų sudarymas, saugojimas, apskaita;
  • Elektroninių sąskaitų faktūrų teisinis reglamentavimas ir praktinis naudojimas;
  • Sąskaitų archyvavimas.
 4. Personalo dokumentų valdymas:
  • Komunikacijos galimybės tarp atskirų vienos įstaigos skyrių (buhalterijos, administracijos, personalo sk. ir kt.);
  • Ar reikalingi darbuotojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo įsakymai?
  • Efektyvus komandiruočių įforminimas;
  • Atostogų dokumentų įforminimas: kaip tai atlikti paprasčiau ir greičiau?

ŽINIOMIS DALINASI

Jurgita Navikienė

Auditorė, socialinių mokslų (ekonomikos) magistrė, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės „Solidus vox“ direktorė. Bendrovė teikia ne tik buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas, bet ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apskaitos, mokesčių, darbo santykių bei apskaitos politikos pasirinkimo klausimais. Auditorė taip pat veda viešuosius ir vidinius mokymus aktualiomis mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio skaičiavimo temomis visoje Lietuvoje. Lektorės straipsniai yra publikuojami buhalterių profesinėje spaudoje.

Rasa Grigonienė

Filologijos ir Teisės mokslų magistrė, Teisės krypties doktorantė (MR,  Darbo teisės specializacija) Lektorė mokymuose derina  tiek dokumentų valdymo, tiek teisines žinias, todėl  mokymų dalyviai visuomet gauna praktinių patarimų, kaip įgyvendinti sudėtingas teisines nuostatas praktiškai, parengiant reikalingus dokumentus. Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, kursus, mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus. Rasa Grigonienė leidžia  knygas, vadovėlius, rengia straipsnius. Yra paskelbusi virš 40 mokslo taikomojo pobūdžio publikacijų  įvairiuose profesiniuose žurnaluose ir žinynuose,  parengusi keletą metodinių priemonių.  2014 m.  su bendraautoriais išleistas vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai”; 2016 m. – kolektyvinė  monografija  „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“. Lektorė dažnai skaito pranešimus dalykinėse mokslo bei praktinėse  konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, turi virš 10 m.  praktinės vadovavimo įstaigoms /įmonėms bei  personalui  patirties. Taip pat  dėsto Mykolo Romerio universiteto  Mykolo Romerio teisės mokykloje, yra Valstybinės darbo inspekcijos  Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

09:00-14:30 Seminaro trukmė
08:30-09:00 Registracija
10:30-10:45 Pertrauka
12:15-13:00 Pietų pertrauka

Papildoma Informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.