Visi lektoriai

Natalja Kobzevienė

Lektorė
Konsultantė, lektorė

Informacija

Natalja Kobzevienė – lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 m. veda mokymus ir seminarus apskaitos ir mokesčių temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Lektorė rengia įmonių apskaitos politikas ir teikia praktines konsultacijas verslo, apskaitos ir mokesčių klausimais.

Dėstomos temos


 1. Apskaitos procedūros pagal VSAFAS;
 2. Apskaitos procedūros pagal VAS;
 3. Mokesčiai;
 4. Pensijų kaupimas;
 5. Pakuočių apskaita (GPAIS);
 6. Finansinė atskaitomybė;
 7. Darbo užmokestis;
 8. Akcininkų įnašai ir dividendai;
 9. Darbo laiko apskaita;
 10. Komandiruotės;
 11. Apskaitos politika.

Lektoriaus renginių archyvas

2022-09-22Apskaitos reformos ypatumai viešajame sektoriuje
2022-09-22Lėšų planavimas, naudojimas ir atsiskaitymas biudžetinėse įstaigose
2022-09-21Pedagogų darbo krūvio nustatymas ir apmokėjimo pakeitimai nuo 2022-09-01
2022-09-19Pinigų srautų apskaita pagal VSAFAS
2022-08-24Kaip sukurti būtinas tvarkas viešojo sektoriaus subjektams pagal naująjį FAĮ?
2022-08-11Vietos veiklos grupių ir bendruomenių mokesčiai ir apskaita
2022-07-28VSAFAS pakeitimai nuo 2022-06-15: praktinis įgyvendinimas
2022-07-26Buhalterių kvalifikacijos kėlimo stovykla
2022-07-25Inventorizacija viešajame sektoriuje: pakeitimai nuo 2022-06-18
2022-07-19Kultūros įstaigų projektų apskaita ir lėšų gavimas
2022-07-18Viešųjų įstaigų apskaita pagal VSAFAS
2022-07-18Biologinio turto apskaita žemės ūkyje pagal VAS dvejybiniu įrašu
2022-07-18Viešojo sektoriaus subjektų jungimas – apskaitos procedūros
2022-07-11Pelno nesiekiančių įmonių projektų apskaita ir darbo užmokesčio ypatumai
2022-06-29Individualių įmonių mokesčių ir apskaitos ypatumai
2022-06-28Suminė darbo laiko apskaita viešajame sektoriuje
2022-06-22Darbas švenčių, poilsio ir kitomis dienomis viešajame sektoriuje
2022-06-22Apskaitos reformos nuo 2022-05-01 įtaka viešojo sektoriaus subjektams
2022-06-21Darbuotojų materialinė atsakomybė viešajame sektoriuje
2022-06-02Religinių bendruomenių mokesčiai bei apskaita
2022-05-05KONFERENCIJA VIEŠAJAM SEKTORIUI: Naujo FAĮ įtaka viešojo sektoriaus subjektams
2022-04-22Parama biudžetinėse įstaigose: apskaita, deklaravimas ir problematika
2022-04-20Buhalterinių likučių perkėlimas pagal VSAFAS
2022-04-15Atostoginių ir pensijinių kaupinių skaičiavimas viešajame sektoriuje
2022-03-28Darbo užmokesčio aktualijos viešajame sektoriuje
2022-02-14Metinė finansinė atskaitomybė pagal VSAFAS už 2021 m.
2021-12-29Darbo užmokesčio naujovės švietimo įstaigose nuo 2022 m.
2021-12-28Darbo užmokesčio naujovės globos įstaigose nuo 2022 m.
2021-12-22Viešojo sektoriaus subjektų pasiruošimo darbai užbaigti 2021 m.
2021-12-21Darbo užmokesčio naujovės viešajame sektoriuje nuo 2022 m.
2021-12-09Darbo užmokesčio naujovės pelno nesiekiančiose įstaigose nuo 2022 m.
2021-11-23Darbo užmokesčio naujovės socialiniuose centruose nuo 2022 m.
2021-11-04Apskaitos politika biudžetinėse įstaigose ir jos atnaujinimas
2021-10-20Žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų mokesčiai ir apskaita
2021-10-05Tolimųjų reisų vairuotojų darbo laiko ir užmokesčio apskaitos ypatumai
2021-09-14Komandiruotės ir NE komandiruotės
2021-09-13Švietimo darbuotojų darbo užmokesčio ir mokymo lėšų paskirstymo naujovės nuo 2021-09-01
2021-08-24Profesinio mokymo įstaigų darbo užmokesčio apskaitos ypatumai
2021-08-10Neformaliojo švietimo įstaigų darbo užmokesčio apskaitos ypatumai
2021-07-26Viešųjų įstaigų, kurių dalininkė valstybė, vadovų darbo apmokėjimas
2021-07-22Globos centrų lėšų gavimas ir panaudojimas budintiems globotojams
2021-06-21Mokinių vasaros stovyklų organizavimo finansiniai aspektai
2021-06-03Religinių bendruomenių mokesčiai ir apskaita
2021-03-31Savivaldybės konsoliduotos finansinės atskaitomybės parengimas
2021-03-26Individualių įmonių mokesčių ir apskaitos ypatumai
2021-03-19Mokymo lėšų apskaitos ir pedagogų darbo užmokesčio ypatumai ir naujovės
2021-03-09Projektų apskaita pagal VSAFAS
2021-03-04Sveikatos įstaigoms suteiktų lėšų dėl Covid-19 atvaizdavimas VSAKIS
2021-03-02Darbo užmokesčio skaičiavimas ir apskaita viešajame sektoriuje
2021-02-25Apskaitos politika biudžetinėse įstaigose ir jos atnaujinimas
2020-12-18Apskaitos dokumentų tvarkymas, reguliavimas ir naujovės 2021 m.
2020-10-13Individualių įmonių mokesčių ir apskaitos iššūkiai
2020-10-01Biudžeto rengimo kursai viešajame sektoriuje
2020-05-28Sveikatos prežiūros įstaigų darbo užmokesčio apskaičiavimas apmokestinimas
2020-05-19Vairuotojų darbo laiko apskaita
2020-05-06Apskaitos dokumentų tvarkymas, reguliavimas ir naujovės 2020 m.
2020-05-04Pelno nesiekiančių įmonių projektų apskaita
2020-04-28Įstaigų, gaunančių lėšas iš PSD fondo, darbo santykių įgyvendinimas karantino metu
2020-04-06Individualią veiklą vykdančių asmenų pajamų gavimas krizės metu
2020-02-07Darbo užmokestis 2020 m.: naujausi mokesčių pakeitimai nuo sausio 1 d.
2019-12-16Tolimųjų reisų vairuotojų darbo užmokestis