Visi lektoriai

Natalja Kobzevienė

Lektorė
Konsultantė, lektorė

Informacija

Natalja Kobzevienė – lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 m. veda mokymus ir seminarus apskaitos ir mokesčių temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Lektorė rengia įmonių apskaitos politikas ir teikia praktines konsultacijas verslo, apskaitos ir mokesčių klausimais.

in

Dėstomos temos


 1. Apskaitos procedūros pagal VSAFAS;
 2. Apskaitos procedūros pagal VAS;
 3. Mokesčiai;
 4. Pensijų kaupimas;
 5. Pakuočių apskaita (GPAIS);
 6. Finansinė atskaitomybė;
 7. Darbo užmokestis;
 8. Akcininkų įnašai ir dividendai;
 9. Darbo laiko apskaita;
 10. Komandiruotės;
 11. Apskaitos politika.

Lektoriaus renginių archyvas

2024-05-16Suplanuotų lėšų naudojimas, atsiskaitymas ir analizė biudžetinėse įstaigose
2024-04-29Centralizuotas apskaitos tvarkymas pagal VSAFAS
2024-04-11Elektromobilių eksploatacijos apskaita: iššūkiai ir geroji praktika viešajame sektoriuje
2024-04-01Apskaitos pagal VSAFAS kursai
2024-02-21Metinė finansinė atskaitomybė pagal VSAFAS už 2023 m.
2024-02-07Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo reforma nuo 2024-01-01
2024-01-30Religinių bendruomenių mokesčiai bei apskaita
2024-01-26Socialinės priežiūros centrų ir globos įstaigų darbo užmokesčio naujovės
2024-01-18Profesinių mokyklų darbo užmokesčio naujovės ir apskaitos tvarkymas pagal VSAFAS
2024-01-11Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas 2023 m. ir pasiruošimas VTĮ įgyvendinimui nuo 2024 m.
2023-12-20Pelno nesiekiančių įmonių projektų apskaita ir darbo užmokesčio ypatumai
2023-11-22Sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio apskaičiavimas 2023-2024 m.
2023-11-13Biologinis turtas: vertinimas, inventorizacija, pardavimas ir apskaita pagal VAS
2023-10-24Viešojo sektoriaus konferencija: iššūkiai su kuriais susidursime 2024 metais
2023-10-19Pinigų srautų ataskaita pagal VSAFAS: derinimas ir konsolidavimas
2023-10-13Savivaldybių administracijos darbuotojų, merų ir tarybų narių darbo apmokėjimo naujovės
2023-09-21Pokyčiai ateina į socialinės priežiūros centrus
2023-09-20Pedagogų darbo krūvio nustatymo ir apmokėjimo aktualijos bei naujovės nuo 2023-09-01
2023-09-14Lėšų planavimas, naudojimas, atsiskaitymas ir kontrolė biudžetinėse įstaigose
2023-07-27Valstybės tarnybos reforma. Dviejų dienų kvalifikacijos kėlimo mokymai
2023-07-18Valstybės tarnybos reforma: darbo užmokesčio apskaita ir teisinis reguliavimas
2023-07-13Vietos veiklos grupių ir bendruomenių mokesčiai ir apskaita
2023-07-04Kultūros įstaigų projektų apskaita ir lėšų gavimas
2023-06-19Atvirųjų grupių ir klasių organizavimas švietimo įstaigose
2023-06-09E-mokytojų darbo apmokėjimas
2023-05-29Suminė darbo laiko apskaita ir darbo užmokesčio skaičiavimas viešajame sektoriuje
2023-05-15Finansavimo ir grynojo turto apskaita pagal VSAFAS
2023-05-05Viešojo sektoriaus subjekto veiklos ataskaitos parengimas, pateikimas, skelbimas, konsolidavimas
2023-05-04Transporto išlaidų planavimas ir apskaita viešajame sektoriuje
2023-04-25Viešojo sektoriaus subjektų finansinė analizė
2023-04-13Pajamų ir sąnaudų apskaita pagal VSAFAS
2023-03-29Aktualūs ilgalaikio turto apskaitos klausimai viešajame sektoriuje
2023-03-28Darbo užmokesčio skaičiavimas ir apskaita viešajame sektoriuje
2023-03-17Parama biudžetinėse įstaigose: apskaita, deklaravimas ir problematika
2023-03-02Darbas FVAIS: operacijų atlikimas ir sistemos patobulinimai
2023-02-21Metinė finansinė atskaitomybė pagal VSAFAS už 2022 m.
2023-02-14Nuosavybės metodo įtakos apskaita
2023-01-26Globos įstaigų darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2023-01-01
2023-01-25Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimas 2022 – 2023 m.
2022-12-30Atostoginių ir pensijinių kaupinių skaičiavimas viešajame sektoriuje
2022-12-19Biudžeto sąmatų rengimas, vykdymas ir analizė viešajame sektoriuje
2022-12-14Sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio apskaičiavimas 2022-2023 m.
2022-12-07Metinė inventorizacija viešajame sektoriuje
2022-11-30FAĮ įgyvendinimas viešajame sektoriuje: pokyčiai apskaitos organizavime
2022-11-17Konsoliduotos finansinės atskaitomybės rengimas ir analizė viešajame sektoriuje
2022-11-09Valstybės lėšų gavimas ir panaudojimas
2022-11-07Želdinių inventorizacija ir vertės nustatymas
2022-10-27Finansų valdymas ir kontrolė, kai apskaita tvarkoma centralizuotai
2022-10-26Kaip sukurti būtinas tvarkas viešojo sektoriaus subjektams pagal naująjį FAĮ?
2022-10-19VSAFAS pakeitimų praktinis įgyvendinimas
2022-10-17Biudžeto rengimo kursai viešajame sektoriuje
2022-10-13Konferencija viešojo sektoriaus buhalteriams
2022-10-05Darbo užmokesčio apskaitos pagal VSAFAS kursai
2022-09-28Lėšų planavimas, naudojimas ir atsiskaitymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose
2022-09-28Lėšų planavimas, naudojimas ir atsiskaitymas bendrojo ugdymo įstaigose
2022-09-22Apskaitos reformos ypatumai viešajame sektoriuje
2022-09-21Pedagogų darbo krūvio nustatymas ir apmokėjimo pakeitimai nuo 2022-09-01
2022-08-24Kaip sukurti būtinas tvarkas viešojo sektoriaus subjektams pagal naująjį FAĮ?
2022-07-28VSAFAS pakeitimai nuo 2022-06-15: praktinis įgyvendinimas
2022-07-26Buhalterių kvalifikacijos kėlimo stovykla
2022-07-25Inventorizacija viešajame sektoriuje: pakeitimai nuo 2022-06-18
2022-07-18Viešųjų įstaigų apskaita pagal VSAFAS
2022-06-29Individualių įmonių mokesčių ir apskaitos ypatumai
2022-06-22Apskaitos reformos nuo 2022-05-01 įtaka viešojo sektoriaus subjektams
2022-06-21Darbuotojų materialinė atsakomybė viešajame sektoriuje
2022-05-05KONFERENCIJA VIEŠAJAM SEKTORIUI: Naujo FAĮ įtaka viešojo sektoriaus subjektams
2022-04-20Buhalterinių likučių perkėlimas pagal VSAFAS
2022-03-28Darbo užmokesčio aktualijos viešajame sektoriuje
2022-02-14Metinė finansinė atskaitomybė pagal VSAFAS už 2021 m.
2021-12-29Darbo užmokesčio naujovės švietimo įstaigose nuo 2022 m.
2021-12-28Darbo užmokesčio naujovės globos įstaigose nuo 2022 m.
2021-12-22Viešojo sektoriaus subjektų pasiruošimo darbai užbaigti 2021 m.
2021-12-21Darbo užmokesčio naujovės viešajame sektoriuje nuo 2022 m.
2021-12-09Darbo užmokesčio naujovės pelno nesiekiančiose įstaigose nuo 2022 m.
2021-11-23Darbo užmokesčio naujovės socialiniuose centruose nuo 2022 m.
2021-11-04Apskaitos politika biudžetinėse įstaigose ir jos atnaujinimas
2021-10-20Žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų mokesčiai ir apskaita
2021-10-05Tolimųjų reisų vairuotojų darbo laiko ir užmokesčio apskaitos ypatumai
2021-09-14Komandiruotės ir NE komandiruotės
2021-09-13Švietimo darbuotojų darbo užmokesčio ir mokymo lėšų paskirstymo naujovės nuo 2021-09-01
2021-08-24Profesinio mokymo įstaigų darbo užmokesčio apskaitos ypatumai
2021-08-10Neformaliojo švietimo įstaigų darbo užmokesčio apskaitos ypatumai
2021-07-26Viešųjų įstaigų, kurių dalininkė valstybė, vadovų darbo apmokėjimas
2021-07-22Globos centrų lėšų gavimas ir panaudojimas budintiems globotojams
2021-06-21Mokinių vasaros stovyklų organizavimo finansiniai aspektai
2021-06-03Religinių bendruomenių mokesčiai ir apskaita
2021-03-31Savivaldybės konsoliduotos finansinės atskaitomybės parengimas
2021-03-26Individualių įmonių mokesčių ir apskaitos ypatumai
2021-03-19Mokymo lėšų apskaitos ir pedagogų darbo užmokesčio ypatumai ir naujovės
2021-03-09Projektų apskaita pagal VSAFAS
2021-03-04Sveikatos įstaigoms suteiktų lėšų dėl Covid-19 atvaizdavimas VSAKIS
2021-03-02Darbo užmokesčio skaičiavimas ir apskaita viešajame sektoriuje (senas)
2021-02-25Apskaitos politika biudžetinėse įstaigose ir jos atnaujinimas
2020-12-18Apskaitos dokumentų tvarkymas, reguliavimas ir naujovės 2021 m.
2020-10-13Individualių įmonių mokesčių ir apskaitos iššūkiai
2020-10-01Biudžeto rengimo kursai viešajame sektoriuje
2020-05-28Sveikatos prežiūros įstaigų darbo užmokesčio apskaičiavimas apmokestinimas
2020-05-19Vairuotojų darbo laiko apskaita
2020-05-06Apskaitos dokumentų tvarkymas, reguliavimas ir naujovės 2020 m.
2020-05-04Pelno nesiekiančių įmonių projektų apskaita
2020-04-28Įstaigų, gaunančių lėšas iš PSD fondo, darbo santykių įgyvendinimas karantino metu
2020-04-06Individualią veiklą vykdančių asmenų pajamų gavimas krizės metu
2020-02-07Darbo užmokestis 2020 m.: naujausi mokesčių pakeitimai nuo sausio 1 d.
2019-12-16Tolimųjų reisų vairuotojų darbo užmokestis