Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.

Pelno nesiekiančių įmonių projektų apskaita ir darbo užmokesčio ypatumai

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 100€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

Dažnai pelno nesiekiantys subjektai vykdo projektus, kurie yra finansuojami iš ES ar kitų fondų lėšų. Nors tokių finansavimo sumų sutartys būna griežtai reglamentuotos, tačiau klausimų dėl apskaitos ir darbo užmokesčio apskaičiavimo kyla nemažai. Žvelgiant į daugybę reikalavimų, kriterijų, reikalingų prašymų ir paraiškų, projektų apskaitos vykdymas gali pasirodyti itin sudėtingas ir ilgas procesas. Svarbu žinoti kaip tinkamai paprašyti finansavimo, atlikti mokėjimus, įvertinti projektų išlaidų tinkamumą bei įforminti darbo projekte santykius ir atlygį už jį.

Seminaro metu lektorė pristatys aktualius teisės aktų pakeitimus, tokius kaip:

 • Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos galima sudaryti savanoriškos veiklos sutartis su vadovu bei VDI pateiktą komentarą, kuriame paaiškinta dėl darbo dienos sutrumpinimo šventinės dienos išvakarėse.
 • Įsakymo Nr. 1K-372 pakeitimus, kuriais įtvirtinta pareiga aiškinamajame rašte pateikti informaciją apie savanorių skaičių ir savanoriškos veiklos valandų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.
 • 2023-08-26 įsigalioję įsakymo Nr. 223 pakeitimai, kuriais reglamentuojama sprendimo priėmimo grąžinti (negrąžinti) PVM paramos gavėjams tvarka bei įtvirtinta pavyzdinė sprendimo dėl PVM grąžinimo paramos gavėjams forma.
 • 2023-11-01 įsigaliojo Asociacijų įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys pareigą finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte atskleisti per ataskaitinius metus sudarytų paskolos sutarčių datas, paskolų sumas ir paskolų davėjų, kurie yra juridiniai asmenys, pavadinimus.
 • 2024-01-01 įsigalioja nauja redakcija įsakymo Nr. A1-581, reglamentuojanti projektų, atrankos konkursų skelbimą, konkursų nuostatų turinio reikalavimus, paraiškų turinio ir teikimo reikalavimus, taip pat paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimo ir jų atmetimo tvarką bei pagrindus, paraiškų vertinimo, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pasirašymo tvarką, projektų vykdymą ir stebėseną bei tęstinį projektų finansavimą.
 • Nuo 2024-01-01 didėjantys MMA ir MVA, turės įtakos nekvalifikuotų darbuotojų atlyginimams, taip pat neapmokestinamų GPM dienpinigių, vykstant į užsienį, dydžiams.
 • 2024-05-01 turėtų įsigalioti Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma visiems pelno nesiekiantiems subjektams nustatyti naują aktualų audito kriterijų, pagal kurį būtų sprendžiama dėl audito privalomumo, – per ataskaitinius finansinius metus gautos arba panaudotos paramos dydis.
 • 2024-01-01 turėtų įsigalioti VMI įsakymas „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms tvarkos aprašo patvirtinimo”, keičiantis senąją dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms tvarką.

Seminaro tikslas supažindinti su pelno nesiekiančių įmonių projektų apskaitos tvarkymo ypatumais, su projektų finansavimo struktūra, kuri apima ilgalaikio turto įsigijimą, darbo užmokestį, komunalinių patarnavimo išlaidų ir kitų išlaidų apskaitymą, taip pat pristatyti reglamentuojančių veiklą norminių aktų pakeitimus, pagerinti praktinius įgūdžius teikiant ataskaitas apie projektų vykdymą skaičiuojant darbo užmokestį ir kt.

 

Temos

 1. Projektų, finansuojamų iš ES paramos apskaitos reglamentavimas.
 2. Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo pripažinimo kriterijai.
 3. Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo sumų apskaita.
 4. Projektų pirkimų ir išlaidų apskaita.
 5. Projektų pajamų ir įplaukų apskaita.
 6. Projektų finansavimo sumų pergrupavimas ir atkūrimas. Mokėjimų prašymai ir paraiškos.
 7. PVM – kada jį galima kompensuoti iš projekto lėšų?
 8. Netinkamų finansuoti išlaidų kompensavimo galimybės.
 9. Projektų darbo užmokesčio fondo sudėtis.
 10. Darbo užmokestis už darbą projekte: valandinis mokėjimas, nustatymas, apskaita.
 11. Apmokėjimas už darbą nepilnu etatu.
 12. Darbo užmokestis projektų vadovui ir projektų buhalteriui.
 13. Ataskaitos apie darbo užmokestį pildymas.
 14. Darbas nuotoliniu būdu: darbo organizavimas, darbo laiko planavimas ir apskaita.
 15. Papildomas darbas: dvi pareigybės ar padidintas darbų mastas?
 16. Finansavimo sumų, skirtų darbo apmokėjimui, gavimas, panaudojimas ir grąžinimas.
 17. Priemokų ir premijų skyrimas projekte: ar taip gali būti?
 18. Darbo užmokesčio apskaita ir apmokestinimas. Darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2024-01-01 ir pereinamojo laikotarpio aktualijos.
 19. Naujas vaiko priežiūros atostogų ir išmokų reglamentavimas.
 20. Projektų lėšų panaudojimo ataskaitų ir finansinės atskaitomybės parengimas.

ŽINIOMIS DALINASI

Natalja Kobzevienė

Natalja Kobzevienė – lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 m. veda mokymus ir seminarus apskaitos ir mokesčių temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Lektorė rengia įmonių apskaitos politikas ir teikia praktines konsultacijas verslo, apskaitos ir mokesčių klausimais.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti

Seminaro informacija

Programa

10:00-15:45 Seminaro trukmė
09:00-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma Informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.