Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Globos įstaigų darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2023-01-01, mokesčiai ir apskaita

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 110€
 • Specialus pasiūlymas!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Investicijos į žinias atsiperka! Dalyvaukite mokymuose su kolegomis ir gaukite nuolaidą:

 • Dalyvaujant 2-3 dalyviams taikoma 10 % nuolaida
 • Dalyvaujant 4-5 dalyviams taikoma 15 % nuolaida

Domina mokymai didesnei dalyvių grupei? Susisiekite ilma.macaitiene@countline.lt arba telefonu 85 2053292

APIE SEMINARĄ

Globos įstaigų veiklą reglamentuoja Socialinių paslaugų įstatymas. Įstaigoms yra itin aktualūs lėšų gavimo, tikslingo panaudojimo bei apskaitos aspektai. Kokių klausimų gali kelti gautų, perduotų ir grąžintų lėšų parodymas finansinėje atskaitomybėje? Kam teikti prioritetą ir kaip paskirstyti nepanaudotas pinigines socialinės paramos lėšas? Kaip tinkamai nustatyti nusidėvėjimo ar amortizacijos trukmę ir pagrįsti nukrypimus?

Darbo santykiai globos įstaigose reglamentuojami panašiai, kaip ir kitose įmonėse, tačiau jose yra daug netipinių skaičiavimo atvejų dėl darbo laiko švenčių bei poilsio dienomis, naktinio darbo, viršvalandinio darbo ir budėjimo. VDI nuolat pateikia išaiškinimų dėl praktinių darbo santykių situacijų. Tačiau globos įstaigose galima ir darbo santykių alternatyva – savanorių darbas. Ką svarbu žinoti, kad savanorių darbas nebūtų traktuojamas kaip nelegalių darbuotojų?

Aktualūs pakeitimai, taikytini 2022-2023 m.:

 • 2022-11-01 įsigaliojo DK pakeitimai, kuriais sumažintas kompensacijos dydis nuo 50 iki 30 proc. bazinio darbo užmokesčio darbuotojams, dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą. Taip pat 2023-06-01 įsigalioja ir VSDĮ pakeitimai, pagal kuriuos nebelieka kompensacijų už darbą lauko sąlygomis arba kilnojamojo pobūdžio darbą.
 • 2023-01-01 įsigaliojo nauji VDI tikrinimo klausimynai dėl garantijų komandiruotiems darbuotojams patikrinimo ir tikrojo komandiravimo nustatymo.
 • Nuo 2023-01-01 padidėjo MMA ir MVA, turintys įtakos tiek darbuotojų atlyginimams, tiek mėnesio NPD bei metinio NPD apskaičiavimui, tiek neapmokestinamų GPM dienpinigių vykstant į užsienį dydžiams. Taip pat 2023-01-01 įsigaliojo GPMĮ pakeitimai, kuriais padidintas mėnesio NPD tiems asmenims, kurių mėnesio pajamos neviršija 1926 Eur bei neįgaliesiems bei riboto darbingumo asmenims taikytinas fiksuotas NPD.
 • 2023-01-01 įsigaliojo Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, kuriais sudarytos galimybės pasirinkti vaiko priežiūros trukmę 18 mėn. arba 24 mėn. bei gauti neribojamo dydžio pajamas iš individualios veiklos, o taip pat įtvirtintos neperleidžiamos 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogos abiems tėvams.
 • 2023-01-01 įsigaliojo ir nutarimo Nr. 86 pakeitimai, įtvirtinantys tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų skyrimo tvarką ir procedūrą.
 • 2023-01-14 įsigaliojo įsakymo Nr. V-269 pakeitimai, susiję su globėjų, auginančių vaiką iki trejų metų, draudimu valstybės lėšomis.
 • 2023-01-01 įsigaliojo Medicinos praktikos įstatymo pakeitimai, kuriais nustatytas rezidentūros studijų metų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio koeficientas.
 • 2022-11-01 įsigaliojo Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos sandorio suma grynaisiais pinigais negali viršyti 5 000 eurų. Kas yra sandoris pagal CK 1.63 str. 1 d.?

Seminaro tikslas – supažindinti su apskaitos tvarkymo globos įstaigose ypatumais, reglamentuojančių veiklą norminių aktų pakeitimais, pagerinti praktinius įgūdžius keliant informaciją į konsolidavimo sistemą VSAKIS.

Temos

 1. LR socialinių paslaugų įstatymas. Finansinių išteklių valdymas valstybės globos namuose.
 2. Finansavimo sumų apskaita. Pagrindinės dimensijos. Finansavimo sumų ataskaitos. Savų lėšų apskaita. Finansavimo sumos ar pajamos?
 3. Globotinių pinigai, išmokų vaikams skyrimo tvarka ir apskaita 2022 – 2023 m.
 4. Darbo užmokesčio nustatymo ir apmokestinimo ypatumai. Pereinamojo laikotarpio aktualijos:
  • Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų;
  • Darbo laiko apskaita, darbo laiko režimai; darbo grafikai ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiai; darbo grafikų keitimas;
  • Pastoviosios dalies koeficientai, jų keitimas. Kintamosios dalies nustatymas;
  • Darbo užmokesčio nustatymas VšĮ;
  • Premijų skyrimo atvejai;
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas;
  • Nedarbingumo apmokėjimas;
  • Išmoka ir papildomos atostogos už darbą kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbą ir darbą lauko sąlygomis;
  • „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas;
  • Individualaus darbo laiko režimo taikymas, planavimas, vykdymas. Papildomos išmokos darbuotojui. Skirtumas nuo suminės darbo laiko apskaitos;
  • Dienpinigių apmokestinimas;
  • Darbo apmokėjimo tvarkų keitimas;
  • Darbo sutarties nutraukimas. Išeitinės išmokos.
 5. Naujas vaiko priežiūros atostogų ir išmokų reglamentavimas nuo 2023-01-01.
 6. Savanoriškas darbas – įforminimo ypatumai.
 7. Atsargų apskaitos ypatumai.
 8. Turto apskaita: turto grupių ir nusidėvėjimo normatyvų nustatymas.
 9. Pajamų apskaita (turto pardavimo pajamos, paslaugų suteikimo pajamos, finansavimo sumų pajamos).
 10. Sąnaudų apskaita (sunaudotų atsargų sąnaudos, transporto sąnaudos, remonto ir eksploatavimo sąnaudos, kitų paslaugų ir kitos sąnaudos, kompensuojamos sąnaudos, komandiruočių sąnaudos).
 11. Gautos paramos panaudojimas ir informacijos atskleidimas.
 12. Veiklos rezultatų ataskaitos sudarymas.
 13. Finansinės atskaitomybės aktualijos.
 14. LAT praktika ir naujausi išaiškinimai dėl darbo užmokesčio priedų, papildomo darbo ir padidėjusio darbų masto.

SEMINARO PROGRAMA PARUOŠTA PAGAL ŠIUOS TEISĖS AKTUS BEI JŲ PROJEKTUS:

ŽINIOMIS DALINASI

Natalja Kobzevienė

lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:30-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden