Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Inventorizacija viešajame sektoriuje: pakeitimai nuo 2022-06-18, pasiruošimas, atlikimas, įforminimas.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 110€

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

Inventorizacijos atlikimas yra bene didžiausias įstaigos apskaitą tvarkančių asmenų metinis darbas, į kurį įtraukiami ir kiti darbuotojai bei įstaigos vadovai.

2022-06-18 įsigaliojo nutarimas ,,Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo”, nustatantis inventorizacijos objektą, periodiškumą, atlikimą ir įforminimą, taikomą viešojo sektoriaus subjektams.

Svarbu paminėti, kad 2022-06-15 įsigaliojo VSAFAS pakeitimai, tokie kaip:

 •  12-asis ,,Ilgalaikis materialusis turtas”, kuriame papildyta, kad projektavimo darbų išlaidas sudaro ir techninės specifikacijos parengimo išlaidos, taip pat skyrius ,,Neatlygintinai gauto materialaus turto apskaita” papildytas naujomis nuostatomis.
 • 13-asis ,,Nematerialusis turtas”, kuriame pakeista, kad nematerialusis turtas turi būti vertinamas tikrąja verte, taip pat naujai išdėstytas skyrius: „Nematerialiojo turto vertinimas po pirminio pripažinimo“
 • 16-asis ,,Biologinis turtas” nebeliko nuostatų, įtvirtinančių ,,Mineralinių išteklių” reglamentavimą, taip pat pirminio pripažinimo metu biologinis turtas įvertinamas ir finansinėse ataskaitose parodomas tik tikrąja verte.
 • Naujasis 30-asis ,,Mineraliniai ištekliai”, kuriame nustatomi mineralinių išteklių grupavimo ir pirminio pripažinimo, vertinimo, mineralinių išteklių pokyčių apskaitos ir informacijos pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte reikalavimai.

2022-07-09 įsigaliojo įsakymo „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimai, pagal kuriuos ilgalaikis materialusis turtas, kuris apskaitoje buvo užregistruotas simboline verte, iki 2023-12-31 įvertinamas tikrąja verte.

Seminare lektorė, akcentuodama tik praktines situacijas, nagrinės:

 • Inventorizacijos pasirengimo ir vykdymo dokumentacijos sudarymą: kaip neapsikrauti nereikalingais raštais ir kokius dokumentus turėti yra privaloma;
 • Inventorizacijos rezultatų pateikimą apskaitoje ir finansinėse ataskaitose: kaip taisomos pastebėtos klaidos ir kiti neatitikimai;
 • Inventorizacijos proceso spartinimo klausimus: kaip tinkamai organizuoti darbus, įtraukti kitus darbuotojus ir fiksuoti inventorizacijos eigą.

Temos

 1. Inventorizacijos sąvoka, tikslas ir inventorizaciją reglamentuojantys norminiai teisės aktai.
 2. Naujovės nuo 2022-06-15: 12-ojo, 13-ojo, 16-ojo VSAFAS pakeitimai.
 3. Kokiu dažnumu viešojo sektoriaus subjektai privalo inventorizuoti turtą ir įsipareigojimus?
 4. Pasirengimas inventorizacijai ir inventorizacijos komisijos sudarymas.
 5. Inventorizacijos atlikimas. Inventorizacijos procesų parodymas dokumentuose.
 6. Inventorizacijos metu nustatyti turto trūkumai ir perteklius.
 7. Turto nuvertėjimas ir nuvertėjimo atkūrimas.
 8. Turto tikrosios vertės nustatymas, grynosios realizavimo vertės skaičiavimas, naudojimo vertės skaičiavimas.
 9. Inventorizacijos metu nustatyti įsipareigojimų neatitikimai.
 10. Įsipareigojimų vertinimas. Ilgalaikių įsipareigojimų diskontavimas. Amortizuotos savikainos skaičiavimas.
 11. Ne darbo vietoje turimo turto inventorizacija.
 12. Kelių techninė inventorizacija.
 13. Inventorizacijos rezultatų įforminimas. Turto ir įsipareigojimų nurašymo dokumentai.
 14. Duomenų perdavimas buhalterijai.
 15. Inventorizacijos dokumentų saugojimas.

ŽINIOMIS DALINASI

Natalja Kobzevienė

Lektorė, praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:30-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden