DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIUOKLĖ 2024 M.

DABAR -50% nuolaida! Skaičiuoklės kaina metams: 90 Eur  45 Eur + PVM

Countline komanda, atsižvelgusi į teisės aktų pakeitimus, darančius įtaką darbo užmokesčio skaičiavimui ir apmokestinimui (MMA, MVA, NPD, VSD įmokų lubos, kurios taikomos apdraustųjų VSD įmokoms, kai viršijamas 60 VDU), atnaujino darbo užmokesčio skaičiuoklę, kurią lengvai ir greitai pritaikysite savo įmonės ar įstaigos individualiai specifikai.

Naujovė!

💡VSD įmokų lubos, kurios taikomos apdraustųjų VSD įmokoms, kai viršijamas 60 VDU ir GPM 32% tarifas (progresiniai mokesčiai)

Skaičiuoklė yra pritaikyta UAB, AB, IĮ, biudžetinėms įstaigoms, pelno nesiekiantiems, vykdantiems individualią veiklą bei organizacijoms, įdarbinusioms darbuotojus iš užsienio, dirbantiems pagal darbo sutartį ir turintiems darbo vizą.

Dėmesio! Skaičiuoklė veikia tik Windows operacinėse sistemose, naudojant Microsoft Excel 2010 ir vėlesnes versijas.

Skaičiuoklė turi papildomas funkcijas, kuriomis suformuojama:

• DU žiniaraščiai;
• Mėnesio, ketvirčio, pusmečio, metų suvestinės;
• Atsiskaitymo lapeliai ir jų išsiuntimas elektroniniu paštu.

Darbo užmokesčio skaičiuoklę Excel formatu sudaro:

Darbo užmokesčio skaičiavimo lentelė, kurioje galima suskaičiuoti visų darbuotojų darbo užmokestį, mokesčius ir darbo vietos kainą. Iš darbo užmokesčio lentelės galima formuoti darbo užmokesčio žiniaraštį ir atsiskaitymo lapelius (PDF formatu), kurie gali būti automatiškai siunčiami per sukurtą Microsoft Outlook integraciją tiesiai iš Excel skaičiuoklės lango.

  • Sukurta skaičiuoklė išsprendžia laiko sąnaudų klausimą, kai vietoje visų darbuotojų užmokesčio paskaičiavimo, skaičiuojama kiekvienam darbuotojui atskirai.
  • Taip pat, automatiškai formuojami DU žiniaraščiai, kurie aktualūs buhalteriams, juos dažniausiai spausdinasi.
  • Automatinis atsiskaitymo lapelių formavimas ir išsiuntimas išsprendžia rankinio darbo kiekio problemą, kai nėra tam sudiegtų IT sistemų ir reikia siųsti atsiskaitymo lapelius pačiam buhalteriui. Excel skaičiuoklėje tai atliekama dviejų mygtukų paspaudimu.
  • Skaičiuoklėje yra galimybė įvesti faktiškai dirbtas dienas.

DU skaiciuokle 2022

Skaičiuoklėje galima skaičiuoti darbo užmokestį įdarbintiems užsieniečiams, dirbantiems pagal darbo sutartį ir turintiems darbo vizą.

Kartu su skaičiuokle pateikiama ir skaičiuoklės naudojimo instrukcija.

 

 

Darbo užmokesčio skaičiuoklės kaina metams: 90 Eur    45 Eur + PVM

Užsakyti