Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui
Nuotoliniai kursai.
Kursai.

Darbo užmokesčio apskaitos pagal VSAFAS kursai

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 15 ak. val.
   
 • Visi dalyviai gaus dovanų!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Apie kursus

Šie darbo užmokesčio kursai skirti visiems įstaigų darbuotojams, skaičiuojantiems darbo užmokestį, kontroliuojantiems darbo apmokėjimo ar darbo santykių procedūras. Kaip paskatinti arba premijuoti darbuotoją? Iš kur gauti lėšų? Ar premijos apmokestinamos ir ar traukti jas į vidutinio darbo užmokesčio (VDU) skaičiavimą? Kokie pakeitimai dienpinigių ir komandiruočių apmokėjimo srityse? 

Atkreiptinas dėmesys, kad 2023-01-01 įsigalioja Darbo kodekso 112 straipsnio pakeitimas, įtvirtinantis sutrumpintą 32 valandų per savaitę darbo normą taikomą vienam iš tėvų ar globėjų iki vaikui sukanka treji metai. Taip pat nuo minėtos datos įsigalioja ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys pareigą įrengti vaiko kambarius įstaigose ar institucijose, kuriose dirba ne mažiau kaip 100 darbuotojų.

Per 15 akademinių valandų trukmės kursus aptarsime darbo užmokesčio formas ir sistemas, darbo užmokesčio sistemų būtinumą įstaigoje, darbo laiko apskaitą, darbo laiko režimus.

Kursų programa parengta taip, kad įgytas žinias ir įgūdžius galima būtų sėkmingai taikyti apskaičiuojant darbo užmokestį, kompensacijas, komandiruotpinigius, skaičiuojant sukauptus atostoginius. 50 proc. kursų laiko skiriama praktiniams darbams: darbo grafikų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių sudarymui, darbo užmokesčio, kompensacijų ir komandiruotpinigių apskaičiavimui, finansinės atskaitomybės formų pildymui.

Kursai skirti tiems, kurie nori įgyti darbo užmokesčio, kompensacijų ir komandiruotpinigių apskaičiavimo teorinių žinių, kurias galima būtų sėkmingai taikyti praktiškai.

Šie kursai skirti Jums, jei:

 • dirbate viešajame sektoriuje,
 • norite įtvirtinti teorines ir praktines finansinės apskaitos žinias,
 • keičiate kvalifikaciją.

Temos

 1. Darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas.
 2. Darbo užmokesčio nustatymas viešajame sektoriuje: valstybės tarnautojai, BĮ darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis, VŠĮ darbuotojai. MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui.
 3. Finansavimo šaltiniai ir dimensijos.
 4. Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų.
 5. Sąsajos tarp darbo grafiko, darbo laiko apskaitos žiniaraščio ir darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščio, vadovo įsakymų, nedarbingumo pažymėjimų ir pan.
 6. Darbo užmokesčio sudėtis; pastovioji ir kintamoji dalys, priedai, priemokos, premijos.
 7. Darbo užmokesčio apmokestinimas:
 8. Atsiskaitymai su darbuotojais, „Sodra“, VMI.
 9. Darbo laiko apskaita, darbo laiko režimai.
 10. Darbo grafikai ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiai.
 11. Darbo grafikų keitimas.
 12. Darbas nuotoliniu būdu.
 13. Atostoginių kaupimai. Atostogų ir atostoginių apskaičiavimas. Atostoginių skaičiavimas pasikeitus MMA.
 14. Atostoginių rezervo nurašymas.
 15. Vidutinio darbo užmokesčio apskaita.
 16. Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos.
 17. Pensijiniai atidėjiniai.
 18. Kompensacijos darbuotojams.
 19. Komandiruotpinigių apskaita.
 20. Dienpinigiai, kelionės išlaidos, gyvenamojo ploto nuoma. Dovanos darbuotojams.
 21. Darbas kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbas ir darbas lauko sąlygomis.
 22. Apmokėjimas už budėjimą.
 23. Informacijos apie su darbo santykiais susijusias išmokas pateikimas finansinės atskaitomybės formose.
 24. Baigiamasis uždavinys.

ŽINIOMIS DALINASI

Natalja Kobzevienė

lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.

Papildoma kursų informacija

Užsiėmimai vyks:

Lapkričio 16 d., 22 d., 24 d. Užsiėmimai vyksta po 5 ak. val. per dieną. Kursų pradžia – 9.00 val., pabaiga – 13.00 val.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

KURSŲ INFORMACIJA

PROGRAMA

09:00-13:00 Kursų trukmė
11:30-11:45 Kavos pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas kursų dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna kursų medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.