Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui
Nuotolinis seminaras.

Atvirųjų grupių ir klasių organizavimas švietimo įstaigose: teisinės ir finansavimo naujovės

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 2 ak. val.
   

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos sąlygos kartu su kitais mokiniais mokytis pagal jiems pritaikytas profesinio mokymo programas, gauti švietimo pagalbą ir įgyti kvalifikaciją.

Siekiant sukurti ir išbandyti įtraukiojo ugdymo organizavimo modelius, sudarant sąlygas didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių  turintiems mokiniams ugdytis bendrosios paskirties mokyklose, 2023-05-03 įsigaliojo įsakymas “Dėl mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose tvarkos ir finansavimo sąlygų aprašo”, kuriame reglamentuojama:

 • mokinių įvairovei atvirų grupių ir klasių sudarymo tikslas, joms būdingi požymiai ir veiklos principai;
 • ugdymo organizavimo modeliai;
 • mokyklos Vaiko gerovės komisijos, ugdymo procese dalyvaujančių mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokytojų padėjėjų įsipareigojimai, reikalavimai savivaldybių teikiamiems projektų įgyvendinimo planams;
 • bendrieji ir specialieji projektų atrankos kriterijai, projektų finansavimo sąlygos ir projektų įgyvendinimo nuostatos.

Taip pat svarbu aptarti darbuotojų funkcijų ir pareigų paskirstymą bei darbo užmokesčio nustatymo aspektus, kintamosios ir pastoviosios darbo užmokesčio dalies pasiskirstymą, finansavimo ypatybes.

Seminaro metu sužinosite atsakymus į šiuos ir kitus Jums rūpimus klausimus:

 • Kaip veikia atvirosios klasės ir kaip jos padeda mokiniams?
 • Kaip galima užtikrinti, kad atvirosios klasės būtų prieinamos visiems mokiniams, įskaitant negalią turinčius mokinius?
 • Kaip nustatomas mokyklos finansavimo poreikis?
 • Kokios yra pagrindinės mokyklos išlaidos?
 • Kaip galima sumažinti išlaidas, nesumažinant mokinių mokymosi kokybės?
 • Kaip teisingai apskaičiuoti ir paskirstyti finansavimo lėšas?
 • Kaip galima užtikrinti, kad finansavimo lėšos būtų naudojamos tinkamai ir efektyviai?
 • Kaip veiklos ataskaita padeda mokyklai stebėti ir vertinti savo veiklos rezultatus?

Temos

 1. Atvirosios klasės tikslas ir papildomi poreikiai.
 2. Finansavimo poreikio nustatymas.
 3. Finansavimo šaltiniai, lėšų apskaita, naudojimo kontrolė.
 4. Mokymui skirtų lėšų sąsaja su papildomų finansavimu.
 5. Mokytojų darbo laiko struktūra, papildomas darbas, darbo laiko planavimas, darbo užmokesčio fondas.
 6. Informacijos teikiamas Veiklos ataskaitoje.

ŽINIOMIS DALINASI

Natalja Kobzevienė

lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10:00-11:30 Seminaro trukmė
9:30-10:00 Registracija

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.