Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Socialinės priežiūros centrų ir globos įstaigų darbo užmokesčio naujovės

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 4 ak. val.
    Kaina: 90€
 • Specialus pasiūlymas!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Investicijos į žinias atsiperka! Dalyvaukite mokymuose su kolegomis ir gaukite nuolaidą:

 • Dalyvaujant 2-3 dalyviams taikoma 10 % nuolaida
 • Dalyvaujant 4-5 dalyviams taikoma 15 % nuolaida

Domina mokymai didesnei dalyvių grupei? Susisiekite ilma.macaitiene@countline.lt arba telefonu +370 5 205 3292

Apie seminarą

Socialines paslaugas teikiančios įstaigos yra ne tik įvairių teisinių formų bet išsiskiria ir savo teikiamų paslaugų rūšių ypatumais. Šios įstaigos pasižymi ir savo veikloje gaunamų lėšų įvairove: valstybės ir savivaldybių, fondų, ES projektų lėšos, taip pat paramos bei gyventojų lėšos, kurioms tenka taikyti nevienodus ir specifinius apskaitos reikalavimus.

Seminaro metu bus išsamiai nagrinėjami skirtingų lėšų šaltinių ypatumai ir bendri šiuo metu aktualiausi apskaitos klausimai, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį:

 • Naujos redakcijos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo;
 • Naujo Viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo;
 • Atnaujintas įsakymas Dėl Valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, kontrolės ir atsiskaitymo už jų panaudojimą, kuriame pakeista bendruomeninių šeimos namų darbuotojų pareiginių algų pastoviajai daliai skiriamų lėšų dydžio suma.

Biudžetinėms ir viešosioms socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms nuo 2024-01-01 privaloma turėti darbo apmokėjimo sistemą, parengtą vadovaujantis nutarimu Dėl darbo apmokėjimo sistemos rekomendacijų bei STRATA parengtomis sistemos kūrimo gairėmis.

Seminaro metu bus išsamiai nagrinėjami ne tik šių naujausių darbo apmokėjimo pokyčių įgyvendinimo galimi sprendimai, bet ir randami atsakymai į kasdienėje veikloje kylančius klausimus dėl įvairių su darbo santykiais susijusių išmokų teisėtumo ir jų apskaitos teisingumo užtikrinimo bei su tuo susijusios efektyvios vidaus kontrolės.

Temos

 1. Darbo apmokėjimo sistemos atnaujinimas nuo 2024 m.
 2. Socialinių darbuotojų darbo užmokesčio perskaičiavimas;
 3. Sudėtingų darbo sąlygų nustatymas ir jų įtaka darbo apmokėjimui;
 4. Darbuotojų vertinimas ir darbo užmokesčio keitimas po vertinimo;
 5. Priemokų sistema;
 6. Darbuotojų skatinimas;
 7. Kvalifikacijos kėlimas ir darbo užmokesčio didinimas;
 8. Darbuotojų komandiravimas, dienpinigių nustatymas;
 9. Apmokestinimas ir išskaitos. Dimensijų proporcijų nustatymas ir balansavimas;
 10. NPD taikymas;
 11. Apmokėjimai už nukrypimus nuo normalaus darbo laiko, už sutrumpintą darbo laiką;
 12. Nedarbingumo apmokėjimas;
 13. Apmokėjimas už dalyvavimą projektuose;
 14. Sveikatinimas, mamadieniai, kiti neatvykimai į darbą;
 15. Pavadavimo apmokėjimas;
 16. Atostoginių apskaita;
 17. Atostoginių rezervo planavimas;
 18. Pensijinių atidėjiniai;
 19. Išeitinės išmokos ir kompensacijos;
 20. Išmokų, susijusių su darbo santykių vykdymu, finansavimo planavimas ir vykdymas.

ŽINIOMIS DALINASI

NATALJA KOBZEVIENĖ

Lektorė, praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

SEMINARO INFORMACIJA

Programa

9:00-12:15 Seminaro trukmė
8:30-9:00 Registracija
10:30-10:45 Pertrauka

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna el. seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.