Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Lėšų planavimas, naudojimas, atsiskaitymas ir kontrolė biudžetinėse įstaigose

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 4 ak. val.
    Kaina: 95€

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

SEMINARAS SKIRTAS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVAMS IR ASMENIMS PLANUOJANTIEMS LĖŠAS BEI ATSISKAITANTIEMS UŽ JAS.

Viešojo sektoriaus subjektams, finansuojamiems valstybės, savivaldybių biudžeto lėšomis reikia parengti tinkamas biudžeto programų sąmatas. Suplanuoti lėšas darbo užmokesčiui, prekėms ir paslaugoms, kitoms išlaidoms pagal patvirtintą valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų ekonominę klasifikaciją. Taip svarbu nenuvertinti ir vidaus kontrolės, kuri suvaldytų rizikas ir užtikrintų, kad lėšos naudojamos pagal paskirtį.

Norint tinkamai suplanuoti, panaudoti ir atsiskaityti už lėšas, svarbu nepamiršti šių etapų ir veiksmų plano: strateginio planavimo, lėšų gavimo, lėšų naudojimo, kontrolės, rizikų valdymo, komunikacijos dėl biudžeto vykdymo, rezultatų vertinimo ir jų viešinimo.

Kiekviena biudžetinė įstaiga planuojasi biudžetus mėnesiui, ketvirčiui, metams, todėl biudžetinėms įstaigoms ypač svarbu:

 • prisitaikyti prie lėšų planavimo esant centralizuotam įstaigos apskaitos tvarkymui;
 • esant poreikiui pakeisti sąmatas ir perskirstyti lėšas dar tais pačiais metais;
 • tinkamai stebėti, valdyti ir koreguoti pinigų srautus, atsakant į klausimą: „kada sąskaitoje turi būti nulis?“;
 • teisingai suplanuoti finansavimo sumas ir perteikti jas ataskaitose;
 • tinkamai įvertinti būsimų asignavimų sumas, tam, kad netektų ataskaitose nurodyti jų nepanaudojimo priežasčių.

Nuo 2023-01-01 galioja nutarimo Nr. 543 pakeitimai, patikslinantys viešojo sektoriaus subjektų, priklausančių tai pačiai viešojo sektoriaus subjektų grupei, lėšų programų sąmatų planavimą pagal detalią ekonominę klasifikaciją. Kokios numatytos išimtys?

Nuo 2023-01-01 galioja Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimai, kuriais įtvirtinta savivaldybėms taikomų fiskalinės drausmės ir biudžeto sudarymo taisyklių lankstumo sąlyga, susijusi su: asignavimais, skirtais ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšoms bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkantį pridėtinės vertės mokestį bei sukauptomis nepanaudotomis savivaldybių biudžetų pajamomis.

Nuo 2023-01-01 galioja Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimai, kuriais siekiant išvengti pasikartojančių nuostatų skirtinguose teisės aktuose, perkelti valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinių sudėties, turinio ir pateikimo reikalavimai į VSAĮ nuostatas.

2023-06-20 įsigaliojo įsakymo Nr. 1K-184 pakeitimai, kuriais papildytos pajamų ir išlaidų klasifikacijos naujais papunkčiais, įtvirtinta viešinimo išlaidų sąvoka bei pakoreguotos antrojo skirsnio nuostatos.

Taip pat svarbu paminėti, kad yra užregistruotų projektų dėl Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo:

 • 2023-10-01 turėtų įsigalioti Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma nustatyti asignavimų valdytojo teisę padidinti biudžetinės įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio fondą, lėšomis, kurias įstaiga sutaupė naudodama jai išlaikyti skirtus asignavimus.
 • 2024-03-01 turėtų įsigalioti Biudžeto sandaros įstatymo nauja redakcija.

Temos

 1. Strateginis planas – kokia informacija teikiama apie lėšų poreikį.
 2. Biudžetinės ir nebiudžetinės sąmatos.
 3. Pajamos ir pajamų įmokos. Kada įstaiga gali naudoti lėšas savo nuožiūra ir kada privalo perduoti biudžetui.
 4. Sąmatų keitimas: dėl ko, kaip, kada. Kas bus jei sąmatos nekeisti.
 5. Biudžeto vykdymo ataskaitos: kaip rengiamos, kas keičiasi. Kas už ką atsako. Apskaitos reformos įtaka vadovo atsakomybei.
 6. Asignavimai – nebūtinai finansavimas. Kasinės ir nekasinės išlaidos.
 7. Klaidos ataskaitose – ką daryti kai pataisyti negali.
 8. Finansavimo sumų pažyma – kodėl ji “griauna” konsolidavimą ir kodėl atsakomybė tenka vadovui.
 9. Kokia informacija teikiama apskaitos specialistui ir ko galima iš jo tikėtis.

ŽINIOMIS DALINASI

Natalja Kobzevienė

Lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

09:00-12:15 Seminaro trukmė
08:30-09:00 Registracija
10:30-10:45 Kavos pertrauka

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.