Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui
Nuotolinis seminaras.

Želdinių inventorizacija ir vertės nustatymas

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 2 ak. val.
    Kaina: 60€

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

Želdynų ir želdinių inventorizavimas bei apskaita atliekama siekiant:

 • Surinkti, apibendrinti ir viešinti duomenis apie želdynų ir želdinių tam tikras sąlygas;
 • Sudaryti galimybę šiuos duomenis naudoti planuojant ir projektuojant želdynus, želdinių apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą;
 • Vertinti želdynų plotų atitiktį teisės aktuose nustatytoms želdynų normoms;
 • Nustatyti želdynų ir želdinių būklės pokyčius.

2022-06-15 įsigaliojo 16-ojo ,,Biologinis turtas” VSAFAS pakeitimai, kuriais pirminio pripažinimo metu biologinis turtas įvertinamas ir finansinėse ataskaitose parodomas tik tikrąja verte, taip pat palikta galimybė biologinį turtą įvertinti įsigijimo savikaina, pirminio pripažinimo metu, jei jo neįmanoma įvertinti tikrąją verte.

2022-06-18 įsigaliojo nutarimas ,,Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo”, nustatantis inventorizacijos objektą, periodiškumą, atlikimą ir įforminimą, taikomą viešojo sektoriaus subjektams.

Aplinkos ministerija yra parengusi įsakymo Nr. D1-343 pakeitimo projektą, kuriame siūlomi esminiai želdinių būklės vertinimo kriterijų pakeitimai, siekiant želdinių atkuriamosios vertės įkainių nustatymui ir želdinių inventorizavimui taikyti vienodus kriterijus. Taip pat siūloma koreguoti nustatytą blogos būklės želdinių atkuriamosios vertės mažinimo dalį ir papildyti nuostata dėl žuvusių želdinių.

Kada ir kokiais atvejais atliekamas želdinių inventorizavimas? Kokie subjektai gali atlikti želdinių inventorizaciją? Kas priskiriama tiesioginėms ir netiesioginėms išlaidoms? Kas laikoma apskaitos vienetu? Kaip tinkamai atvaizduoti pasikeitusią vertę apskaitoje?

Temos

 1. Želdiniai – kaip biologinis turtas. Želdynų sistema.
 2. Želdynų kūrimo ir veisimo išlaidos – ar tai didina biologinio turto vertę.
 3. Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos tikslas.
 4. Apskaitos vienetas. Inventorizacijos aprašo parengimas.
 5. Kas gali atlikti inventorizaciją.
 6. Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai.
 7. Inventorizacijos rezultatų atvaizdavimas apskaitoje. Vertės keitimas.

ŽINIOMIS DALINASI

Natalja Kobzevienė

Lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

13:00-14:30 Seminaro trukmė
12:30-13:00 Registracija

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.