Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Profesinių mokyklų darbo užmokesčio naujovės ir apskaitos tvarkymas pagal VSAFAS

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
   
 • Specialus pasiūlymas!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Investicijos į žinias atsiperka! Dalyvaukite mokymuose su kolegomis ir gaukite nuolaidą:

Dalyvaujant 2-3 dalyviams taikoma 10 % nuolaida

Dalyvaujant 4-5 dalyviams taikoma 15 % nuolaida

Domina mokymai didesnei dalyvių grupei? Susisiekite ilma.macaitiene@countline.lt arba telefonu 85 2053292

APIE SEMINARĄ

Seminaro metu bus aptariamas naujas Viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, kuris turėtų įsigaliojo 2024-01-01. Šis naujas įstatymas yra viešojo sektoriaus vadovų darbo užmokesčio didinimo reformos dalimi ir iš esmės naujai reglamentuoja (reglamentuos) viešųjų įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymą. Kartu šis nauju įstatymu nustatytas reglamentavimas apims ir visų šių mokymo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio sudėtines dalis ir jų skaičiavimą, dėl ko įstaigoms reikės parengti naujas ar peržiūrėti esamas darbo apmokėjimo sistemas, todėl seminaro metu dalyviai bus supažindinti su svarbiausiais jų rengimo aspektais.

Nauja redakcija išdėstyto 2024-05-01 įsigaliosiančio Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimai jų vadovams naujai nustato atsakomybę už viešosios įstaigos politikos personalo, rizikos valdymo, darbo užmokesčio ir (ar) kitose pasirinktose srityse patvirtinimą ir jų įgyvendinimo priežiūrą. Seminaro metu bus aptariamos aktualios kasdienėje veikloje iškylančios personalo valdymo ir darbo apmokėjimo situacijos bei tinkami jų sprendimo pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas būdai.

Seminaro metu taip pat bus aptariami 2024-01-01 įsigaliojusio Profesinio mokymo įstatymo pakeitimai dėl profesinio mokymo finansavimo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšomis ir nuo 2023-09-01 įsigaliojusio valstybės finansuojamų vietų planavimo modelio pokyčių poveikis įstaigos veiklai.

Seime yra užregistruotas nutarimo projektas Dėl profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą metodikos patvirtinimo, kuriuo patikslinti profesinio mokymo lėšų apskaičiavimo koeficientai ir bazinio dydžio sąvoka, taip pat keičiamas vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos koeficientas (R) ir kt.

Atsižvelgiant į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos vykdomos Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos rezultatus, jau parengti nauji Viešųjų įstaigų įstatymo ir Finansinių ataskaitų audito įstatymo pakeitimai, kuriuose numatomi didesnės apimties finansinių ataskaitų privalomo audito atvejai bei naujos priemonės tarnybos vykdomai finansinių ataskaitų kokybės stebėsenai. Planuojama, kad šie įstatymų pakeitimai įsigaliotų 2024-07-01. Siekiant užtikrinti, kad finansinė apskaita ir atskaitomybė visuomet atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus, seminaro metu lektorius supažindins su profesinėms mokykloms aktualiausiais apskaitos klausimais ir jų galimais sprendimo būdais.

Temos

 1. Apskaitos politikos rengimas.
 2. Darbo apmokėjimo sistema.
 3. Valstybės finansavimas, parama, pajamos: ar keičiant valstybės finansuojamų vietų planavimo modelį nesumažės bendras finansavimas, lėšų skaičiavimas vienam mokiniui.
 4. Bendras ugdymas ir profesinis ugdymas: dėstytojų atlyginimai. Profesinio mokymo planavimas.
 5. Lėšų planavimas vienam mokiniui.
 6. Potencialių darbdavių bendradarbiavimas: praktika, pameistrystės sutartis, savanoriška praktika.
 7. Bendradarbiavimas su Užimtumo tarnybomis.
 8. Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesinis mokymas.
 9. Profesinis mokymas asmenų, kurie neturi teisės į valstybės finansuojamą formaliojo profesinio mokymo vietą.
 10. Atsargų apskaita: veiklai vykdyti, pajamoms uždirbti, mokinių praktikai.
 11. Ilgalaikio turto apskaita: grupės, nusidėvėjimo normatyvai, judėjimas viešajame sektoriuje, turto pirkimas ir nurašymas, patalpų pritaikymas mokymui.
 12. Darbo užmokesčio perskaičiavimas ir fondo planavimas.
 13. Darbas projektuose. Komandiruotės. Kompensacijos.
 14. Kolektyvinės sutarties taikymas profsąjungų nariams ir ne profsąjungų nariams.
 15. Pedagogas susirgo: darbo metu, atostogų metų. Apmokėjimas, pavadavimas, lėšų perskaičiavimas, darbo grafikų keitimas.
 16. Sveikatos gerinimo dienos, mamadieniai – kaip apmokėti, kas pavaduos?
 17. Darbo apmokestinimo ypatumai:
  • Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų;
  • Pastoviosios dalies koeficientai, jų keitimas. Kintamosios dalies nustatymas;
  • Darbo užmokesčio nustatymas VšĮ;
  • Premijų skyrimo atvejai;
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas;
  • Nedarbingumo apmokėjimas;
 18. Sodra – papildomas kaupimas pensijai, kokiais atvejais galima stabdyti.
 19. Papildomos atostogos už darbą kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbą ir darbą lauko sąlygomis;
 20. „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas.
 21. Darbo apmokėjimo tvarkų keitimas – kas turi būti nurodoma.
 22. Darbo sutarties nutraukimas. Išeitinės išmokos. Mokyklų reorganizacija. Mokyklų tinklų pertvarka.

ŽINIOMIS DALINASI

Natalja Kobzevienė

Lektorė, praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:30-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.