Valstybės tarnybos reforma. dviejų dienų kvalifikacijos kėlimo mokymai

Daugiau nei dvidešimt metų Lietuvos valstybės tarnybos reglamentavimas nuolat tobulinamas mažais žingsneliais, siekiant užtikrinti veiksmingumą ir profesionalumą. Naujausia reforma, kurią neseniai priėmė Seimas, įtvirtina svarbius pakeitimus, kurie dar labiau stiprins ir modernizuos valstybės tarnybos sistemą nuo 2024-01-01.

Šioje stovykloje susitelksime į pagrindinius pakeitimus ir jų įgyvendinimo strategijas, siekdami giliau suprasti reformos poveikį ir jos įgyvendinimo iššūkius. Diskutuosime apie reformos tikslus ir numatomus rezultatus, taip pat apie tai, kaip tai paveiks valstybės tarnautojus ir jų darbo užmokesčio sistemą.

 1. Naujos darbo užmokesčio tvarkos įvedimas: numatytas pereinamasis laikotarpis. Analizuosime naujos tvarkos principus ir kaip tai atsispindės valstybės tarnautojų darbo apmokėjime.
 2. Modernizuotos valstybės tarnautojų karjeros sistemos įgyvendinimas: analizuosime pakeitimus, kurie turėtų prisidėti prie karjeros didinimo, skaidrumo ir objektyvumo valstybės tarnyboje.
 3. Atrankos ir įdarbinimo procesas: nagrinėsime naujus kriterijus ir procedūras, kurios bus taikomos atrankai ir įdarbinimui į valstybės tarnybą.
 4. “Ištarnybinimas”: aptarsime kuriems valstybės tarnautojams keisis statusas į dirbančius pagal darbo sutartis ir kokią įtaką tai turės jų buvusioms garantijoms.
 5. Etikos ir sąžiningumo principų stiprinimas. Diskutuosime apie šių principų įgyvendinimą ir jų įtaką tarnybos efektyvumui bei pasitikėjimui.
 6. Mokymo ir tobulinimo programų plėtra: aptarsime būsimus veiksmus, kurių tikslas – stiprinti valstybės tarnautojų profesinį tobulėjimą, siekiant užtikrinti aukštą kvalifikacijos lygį ir efektyvų darbo atlikimą.

Ši stovykla skirta visiems, kurie domisi valstybės tarnybos reforma, yra valstybės tarnautojai, politikai ir kiti suinteresuoti asmenys. Stovyklos tikslas yra sudaryti galimybę gilinti žinias apie reformą, siekiant sukurti efektyvesnę ir modernesnę valstybės tarnybos sistemą Lietuvoje.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Liepos 27 d.

09:00–10:00
Registracija
10:00 – 12:00
Valstybės tarnybos reforma: esminiai teisinio reguliavimo pokyčiai nuo 2024 m. sausio 1 d. (1 dalis)
lektorius
dr. Gintautas Vilkelis

G. Vilkelis

 1. Priėmimas į valstybės tarnybą –
  • Institucijų vadovų pareigybės;
  • Karjeros ir laikinųjų valstybės tarnautojų pareigybės.
 2. Nepriekaištinga reputacija.
 3. Teisė dirbti kitą darbą.
 4. Pareigybių grupės ir sąrašai. „Ištarnybinimas“.
 5. Perkėlimas į kitas pareigas ir tarnybinis kaitumas.
 6. Tarnybinės veiklos vertinimas.
 7. Skatinimas ir apdovanojimas.
 8. Tarnybinė atsakomybė ir jos taikymas. Tarnybinės nuobaudos.
 9. Nušalinimas nuo pareigų.
 10. Valstybės tarnautojo statuso atkūrimas.
 11. Atleidimas iš pareigų.
 12. Valstybės tarnybos valdymo sistema. Viešojo valdymo agentūra.
12:00 – 13:00
Pietų pertrauka
13:00 – 14:00
Valstybės tarnybos reforma: esminiai teisinio reguliavimo pokyčiai nuo 2024 m. sausio 1 d. (2 dalis)
lektorius
dr. Gintautas Vilkelis

G. Vilkelis

14:00-15:30
Kaip įgyvendinti pokyčius organizacijoje: strategijos ir metodai
lektorė
dr. Živilė Simonaitytė

Ž. Simonaitytė

 • Personalo politika ir kodėl jos reikia?
 • Atlyginimo politikos pasirinkimas ir įvedimas
 • Pokyčių įgyvendinimas organizacijoje

Liepos 28 d.

10:00 – 12:00
Valstybės tarnybos reforma: darbo užmokesčio ir kitų išmokų valstybės tarnautojams apskaita
lektorė
Natalja Kobzevienė

N. Kobzevienė

 • Darbo užmokesčio fondo formavimas, naujovių įsigaliojimo terminai;
 • Pareigybių skaičiaus nustatymas ir keitimas;
 • Įstaigos Darbo apmokėjimo sistemos keitimas;
 • Bazinis dydis valstybės tarnautojų atlyginimams skaičiuoti;
 • Fiksuoti pareiginės algos koeficientai ir pareiginės algos indeksavimas;
 • Priedas už stažą;
 • Kintamosios darbo užmokesčio dalies nustatymas;
 • Įstaigų vadovų ir vadovaujančio personalo atlyginimai;
 • Tarnautojų darbo projektuose apmokėjimas;
 • Atostogų dienų ir atostoginių apskaita;
 • Tarnautojams apmokamas nedirbtas laikas – atvejai ir dydžiai;
 • Darbo krūvio keitimo įtaka darbo apmokėjimui;
 • Jaunų žmonių pritraukimas į valstybės tarnybą;
 • Tarnautojų atleidimas ir perkėlimas.
12:00 – 13:00
Pietūs
13:00 – 14:30
Valstybės tarnybos reforma: darbo užmokesčio ir kitų išmokų valstybės tarnautojams apskaita
lektorė
Natalja Kobzevienė

N. Kobzevienė

14:30-14:45
Pertrauka
14:45-15:45
Valstybės tarnybos reforma: darbo užmokesčio ir kitų išmokų valstybės tarnautojams apskaita
lektorė
Natalja Kobzevienė

N. Kobzevienė

STOVYKLOS INFORMACIJA

PROGRAMA

10:00-15:45 Seminarų trukmė
09:00-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna el. seminaro medžiagą.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.