Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Pedagogų darbo krūvio nustatymo ir apmokėjimo aktualijos bei naujovės nuo 2023-09-01

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 95€
 • Specialus pasiūlymas!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Investicijos į žinias atsiperka! Dalyvaukite mokymuose su kolegomis ir gaukite nuolaidą:

Dalyvaujant 2-3 dalyviams taikoma 10 % nuolaida

Dalyvaujant 4-5 dalyviams taikoma 15 % nuolaida

Domina mokymai didesnei dalyvių grupei? Susisiekite ilma.macaitiene@countline.lt arba telefonu 85 2053292

APIE SEMINARĄ

Darbo santykiai švietimo įstaigose pasižymi specifika dėl nuolat besikeičiančio reglamentavimo ir sąlygų prie kurių reikia prisitaikyti.

Aktualūs pakeitimai 2023 m.:

 • 2023-09-01 įsigaliojo įsakymo Nr. ĮSAK-1407 pakeitimai, pagal kuriuos tam tikrų pareigybių atliekamas darbas laikomas pedagoginiu.
 • 2023-09-01 įsigaliojo įsakymo Nr. V-774 pakeitimai, susiję su kvalifikaciniais reikalavimais tam tikrų dalykų mokytojams.
 • Nuo 2023-09-01 įsigaliojo nutarimo Nr. 679 pakeitimai, nustatantys sąlyginį klasių (grupių skaičių), kai faktinis mokinių skaičius mokinių sraute yra mažesnis už mažiausią.
 • 2023-09-01 įsigaliojo įsakymo Nr. V-186 pakeitimai, kuriais mokytojams, kurie atlieka vadovavimo klasei (grupei) funkciją ir/ar koordinuoja socialinę-pilietinę veiklą, įtvirtintas 20 procentų didesnis nei šiame priede nurodytas valandų, skiriamų vadovauti klasei (grupei), skaičius. Pakeitimais taip pat nustatyta, kad gali būti numatytas didesnis nurodytas valandų, skiriamų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, skaičius (procentais nuo kontaktinių valandų).
 • 2023-09-01 įsigaliojo nutarimų  Nr. 679 ir Nr. 832 pakeitimai, kuriais patikslinti finansavimo rodikliai, siekiant įgyvendinti mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo krūvio sandaros pakeitimus bei atlikti kiti pakeitimai, siekiant aiškiau reglamentuoti mokymo lėšų apskaičiavimą, skyrimą ir panaudojimą.
 • Nuo 2024-01-01 didėjantys MMA ir MVA, turės įtakos nekvalifikuotų darbuotojų atlyginimams, taip pat neapmokestinamų GPM dienpinigių, vykstant į užsienį, dydžiams.
 • 2024-01-02 turėtų įsigalioti Švietimo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma nustatyti papildomus kriterijus mokykloms, kurioms iš biudžeto būtų skiriamos ne tik mokymo lėšos, bet ir mokyklos ūkio lėšos, o taip pat kokiais atvejais mokymo lėšos iš valstybės biudžeto neskiriamos arba skiriamos sumažinamos.
 • Nuo 2023-05-03 įsigaliojo įsakymas V-615, kuriuo nustatoma, kad bendrojo ugdymo mokyklos nuo 2024 m. turėtų priimti specialiųjų poreikių vaikus mokytis bendrose klasėse. Kaip tokio pobūdžio ugdymas bus apmokamas pedagogams?
 • Įtvirtinti sankcijas darbdaviams, kurie netikrina informacijos apie asmens dirbančio su nepilnamečiais teistumą Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre.

Švietimo įstaigose pasitaiko ir nestandartinių situacijų, kurios neaptartos teisės aktuose. Tuomet konkretaus klausimo sprendimas dažniausiai įforminamas lokaliuose teisės aktuose. Kaip tokias tvarkas parengti efektyviai? Kaip paskatinti arba premijuoti darbuotoją? Iš kur gauti lėšų?

Seminaro metu sužinosite:

 • Mokytojų pastovios dalies koeficientus, darbo krūvio sandarą ir darbo apmokėjimo ypatumus.
 • Kaip tinkamai apmokėti nekontaktines valandas pedagogam, kai jie dalyvauja papildomose mokyklos veiklose?
 • DK pakeitimus, susijusius su darbo santykiais švietimo įstaigose.
 • Kitus Jums svarbius klausimus.

Temos

 1. Pedagogų darbo krūvio sąsaja su darbo laiku – už ką planuojama mokėti.
 2. Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo keitimas. Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo papildymas.
 3. Kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičiaus per savaitę apskaita. Kaip tai daro įtaką darbo apmokėjimui. Pedagogų dalyvavimas mokyklos veikloje – darbo krūvio keitimas?
 4. Sutrumpintas darbo laikas 32 darbo valandų per savaitė – kaip taikomas toks nustatymas.
 5. Naujas vaiko priežiūros atostogų ir išmokų reglamentavimas nuo 2023-01-01.
 6. Mokymo proceso tęstinumas, apmokėjimas už pavadavimą.
 7. Individualaus darbo laiko režimo taikymas, planavimas, vykdymas. Skirtumai nuo suminės darbo laiko apskaitos ir pastovaus darbo laiko režimo.
 8. Nuotolinis darbas ir e-mokymai – ar tikrai tai tas pats? Kas turi būti užtikrinta pedagogui kiekvienu atveju.
 9. Įtraukusis ugdymas nuo 2024 metų: kaip pasiruošti darbo krūvio ir apmokėjimo nustatymo mokytojams.
 10. Pedagogų darbo užmokestis ir kvalifikacijos kėlimas. Pertrauka mokytojo karjeroje.
 11. Profesionalai iš kitų sričių tampa mokytojais – kaip tai apmokama.
 12. Ugdymo turinio atnaujinimo įtaka mokytojų darbo apmokėjimui.
 13. Pedagogų savanorystė – kas tai? Savanoriškas darbas – įforminimo ypatumai.
 14. Švietimo pagalbos specialistai, mokytojų padėjėjai, bibliotekininkai: lėšų ir darbuotojų poreikio nustatymas.
 15. Mokymo lėšų gavėjai:
  • Bendrojo ugdymo įstaigos;
  • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos;
  • Specialiųjų mokinių srautai.
 16. Pailgintos atostogos – kam dar taikomos, pedagogų atostoginių kaupiniai, pensijų atidėjiniai, atostoginių apskaita. Kilnojamojo pobūdžio darbas, darbas lauko sąlygomis ir darbas kelyje panaikinti, o už tai sukauptos atostogos nurašomos?
 17. Darbo laiko apskaita, darbo laiko režimai; darbo grafikai ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiai; darbo grafikų keitimas; Profsąjungos ir darbo tarybos kontrolė ar bendradarbiavimas, ar už tai reikia mokėti?
 18. Budėjimas – kas tai? Kokiais atvejais ir kaip apmokamas.
 19. Papildomos konsultacijos – apmokėjimas, darbo laiko apskaita.
 20. Darbo sutarčių su pedagogais keitimas nuo rugsėjo pradžios. Ar tikrai būtina? Jei keisti – tai dėl ko?
 21. Darbas projektuose. Komandiruotės. Kompensacijos.
 22. Kolektyvinės sutarties taikymas profsąjungų nariams ir ne profsąjungų nariams.
 23. Pedagogas susirgo: darbo metu, atostogų metų. Apmokėjimas, pavadavimas, lėšų perskaičiavimas, darbo grafikų keitimas.
 24. Sveikatos gerinimo dienos, mamadieniai – kaip apmokėti, kas pavaduos?
 25. Darbo apmokestinimo ypatumai:
  • Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų;
  • Pastoviosios dalies koeficientai, jų keitimas. Kintamosios dalies nustatymas;
  • Darbo užmokesčio nustatymas VšĮ;
  • Premijų skyrimo atvejai;
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas;
  • Nedarbingumo apmokėjimas;
  • Sodra – papildomas kaupimas pensijai, kokiais atvejais galima stabdyti.
  • Papildomos atostogos už darbą kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbą ir darbą lauko sąlygomis;
  • „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas.
 26. Darbo apmokėjimo tvarkų keitimas – kas turi būti nurodoma.
 27. Darbo sutarties nutraukimas. Išeitinės išmokos. Mokyklų reorganizacija. Mokyklų tinklų pertvarka.
 28. Vidaus kontrolės taisyklių įgyvendinimas.
 29. Darbo santykių finansinė analizė.

SEMINARO PROGRAMA PARUOŠTA PAGAL ŠIUOS TEISĖS AKTUS IR JŲ PROJEKTUS:

ŽINIOMIS DALINASI

Natalja Kobzevienė

Lektorė, praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:30-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.