Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Pedagogų darbo krūvio nustatymas ir apmokėjimo pakeitimai nuo 2022-09-01

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 7 ak. val.
   

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

Atkreiptinas dėmesys, kad 2022-08-17 Vyriausybė priėmė nutarimo „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimus, kurie įsigalios etapais: nuo 2022-09-01 iki 2026-09-01. Būtent 2022-09-01 įsigaliojo pakeitimai, kuriais:

 • Įtvirtintos naujos nuostatos, susijusios su lėšų skyrimu/neskyrimu iš valstybės biudžeto;
 • Padidintas grupės valandų (kontaktinių ir nekontaktinių) skaičius per savaitę, pagal kurį apskaičiuojamas sąlyginis pareigybių skaičius;
 • Padidintas ugdymo reikmių koeficientas, taikomas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
 • Įtvirtinta nauja jungtinių klasių sudarymo tvarka bei taisyklės;
 • Reglamentuojama nepanaudotų lėšų perskirstymo galimybė.

2022-09-01 įsigaliojo ir LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimai, kuriais karjeros specialistams, dirbantiems švietimo įstaigose, nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, tokie patys, kokie yra taikomi mokytojams, švietimo pagalbos specialistams. Taip pat 2022-09-01 įsigaliojo nutarimo Nr. 496 pakeitimai, kuriais karjeros specialistams nustatyta ne didesnė kaip 36 valandų darbo laiko norma per savaitę.

Pavasario Seimo sesijoje priimti net 43 Darbo kodekso straipsnių pakeitimai, kurių dalis įsigaliojo nuo 2022-08-01 ir 2022-09-01, o kiti įsigalios: 2022-10-01, 2022-11-01, 2023-01-01, bei kitų darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų, kuriais:

 • Jei terminuota darbo sutartis sudaroma trumpesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, išbandymo terminas turi būti proporcingas šios sutarties terminui;
 • Nustatomi papildomi darbo santykių aspektai, apie kuriuos darbuotojas turi būti informuojamas (darbo sutartimi ar kitu dokumentu) iki darbo pradžios;
 • Su darbo santykiais susijusi informacija darbuotojui, kuris yra užsienietis, turi būti išdėstyta lietuvių kalba ir kita kalba, suprantama tokiam darbuotojui;
 • Įtvirtinti nauji pagrindai, kuomet darbdavys privalo suteikti darbuotojui neapmokamą laisvo laiką;
 • Suteikiamos papildomos garantijos tam tikrų kategorijų darbuotojams;
 • Tėvai auginantys vaikus iki 12 m. įgyja naujas teises į papildomas poilsio dienas priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir sveikatos būklės.
 • Keičiasi ne viso darbo laiko reglamentavimas auginantiems vaikus iki 8 metų.
 • Naujai reglamentuojama naudojimosi tėvystės atostogomis tvarka
 • Naujos pareigos darbdaviams psichologinio smurto prevencijos srityje.
 • Darbo sutarčių nutraukimo pakeitimai.

Seminare sužinosite:

 • Naujausius mokytojų pastovios dalies koeficientus, darbo krūvio sandarą ir darbo apmokėjimo ypatumus.
 • Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos pasikeitimus ir jų praktinį taikymą.
 • Naujausius DK pakeitimus, susijusius su darbo santykiais švietimo įstaigose.
 • Kitus Jums svarbius klausimus.

Temos

Lektorius, advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ partneris, advokatas, Mantas Mikalopas (10:00-10:45)

 

 1. Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022-08-01 iki 2023-01-01:
  • Naujos garantijos darbuotojams auginantiems vaikus;
  • Naujos pareigos darbdaviams psichologinio smurto prevencijos srityje;
  • Nauja kompensacijų tvarka darbuotojams, dirbantiems kilnojamojo pobūdžio darbą ar darbą atliekamą lauko sąlygomis;
  • Darbo sutarčių nutraukimo pakeitimai;
  • Terminuotų darbo sutarčių reguliavimo pakeitimai.

Lektorė Natalja Kobzevienė (10:45-16:30)

 1. Mokymui skirtų lėšų finansavimo šaltiniai. Kam nebus skiriamos mokymosi lėšos. Sutaupytų lėšų perskirstymas.
 2. Sąlyginio pareigybių skaičiaus apskaita. Kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičiaus per savaitę apskaita.
 3. Švietimo pagalbos specialistai: lėšų ir darbuotojų poreikio nustatymas.
 4. Mokymo lėšų gavėjai:
  • Bendrojo ugdymo įstaigos;
  • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos;
  • Specialiųjų mokinių srautai.
 5. Mokymo lėšų struktūra:
  • Pedagogų darbo užmokestis ir kvalifikacijos kėlimas;
  • Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijimas;
  • Mokinių pažintinė veikla ir profesinis orientavimas;
  • Lėšas kitoms ugdymo reikmėms;
  • Kompiuterinis skaitmenizavimas;
  • Ugdymas šeimoje.
 6. Ugdymo reikmių koeficientai.
 7. Mokymo lėšų gavimas, keitimas ir panaudojimas.
 8. Pedagogų darbo užmokestis, atostoginių kaupiniai, pensijų atidėjiniai, atostoginių apskaita.
 9. Darbo sutarčių su pedagogais keitimas.
 10. Vidaus kontrolės taisyklių įgyvendinimas.
 11. Darbo santykių finansinė analizė.

SEMINARO PROGRAMA PARUOŠTA PAGAL ŠIUOS TEISĖS AKTUS IR JŲ PAKEITIMUS:

DOVANA!

Kiekvienas dalyvis išklausęs mokymus gaus nemokamą ESET Lietuva vaizdo įrašą: Kibernetinis saugumas – ką turi žinoti mokytojas?

ŽINIOMIS DALINASI

Natalja Kobzevienė

lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.

Mantas Mikalopas

Mantas Mikalopas yra advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ partneris, advokatas. Pagrindinės advokato praktikos sritys: darbo, įmonių, sutarčių bei reklamos teisė, civilinės atsakomybės taikymas ir atstovavimas teisminiuose ginčuose. Mantas Mikalopas taip pat teikia teisines konsultacijas įvairiose visuomenės informavimo priemonėse, veda įmonių vidinius ir atviruosius mokymus. 2013-2015 m. dėstė darbo teisės paskaitas ir vedė seminarus Kazimiero Simonavičiaus universitete, nuo 2017 m. rugsėjo dėsto verslo teisę ISM vadybos ir ekonomikos universitete.Tarptautinio teisės žinyno „Chambers Europe“ paskelbtame 2016 m. geriausių advokatų kontorų ir teisininkų reitinge advokatų kontora „iLAW“ buvo įvertinta kaip viena iš lyderiaujančių teisės firmų darbo teisės srityje, o advokatas Mantas Mikalopas išskirtas kaip darbo teisės ekspertas. Šis advokatas žinyne „Chambers Europe“ įvardijamas kaip kylanti žvaigždė Lietuvos darbo teisės rinkoje, jis yra pelnęs klientų pripažinimą dėl to, kad „ieško sprendimų, o ne tik išvardija galimybes“. Mantas Mikalopas taip pat yra Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaro bendraautoris.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10:00-16:30 Seminaro trukmė
9:30-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.