Visi lektoriai

Mantas Mikalopas

Lektorius
Advokatas

Informacija

Advokatas Mantas Mikalopas yra advokatų profesinės bendrijos WIDEN Legal partneris, ginčų sprendimo praktikos vadovas ir gerai žinomas darbo teisės specialistas. Pagrindinės advokato praktikos sritys: atstovavimas teisminiuose ginčuose, darbo, įmonių, sutarčių teisė, civilinės atsakomybės taikymas.

Turėdamas ilgametę sėkmingą ginčų sprendimo praktiką Mantas Mikalopas yra vertinamas kaip geras advokatas darbo ginčuose atstovaujant klientus tiek darbo ginčų komisijose, tiek teismuose.

Advokatas rinkoje pripažįstamas kaip puikus darbo teisės specialistas ir jau daug metų yra reitinguojamas tarptautiniuose teisės žinynuose. Mantas Mikalopas yra vienas iš naujojo Darbo kodekso komentaro autorių.

Advokatas aktyviai savo žiniomis ir patirtimi dalinasi žiniasklaidoje, veda daugybę vidinių ir išorinių mokymų bei skaito pranešimus įvairiose konferencijose. Be kita ko, Mantas Mikalopas dėsto ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.

in

Dėstomos temos


  1. Darbo teisė

Lektoriaus renginių archyvas

2024-05-14Darbo santykių reglamentavimas: DK ir teismų praktikos sąveika
2024-05-10Buhalterio diena 2024 m.: atsakomybės iššūkiai buhalterijoje
2024-04-24Laikini ir sezoniniai darbuotojai: reglamentavimo ir apmokestinimo ypatumai
2024-04-23Darbo santykių finansiniai ir teisiniai aspektai
2024-04-18Personalo dokumentai: rengimas, keitimas, gerosios praktikos pavyzdžiai
2024-03-26Darbuotojų komandiravimas į užsienį: teisiniai ir apmokestinimo aspektai
2024-03-19Darbuotojo materialinė žala darbdaviui – prevencija, įforminimas ir išieškojimas
2024-02-27#Workation – trys skirtingi apskaitos būdai. Kaip teisingai pasirinkti?
2024-02-15Darbo kodekso praktinis taikymas, teismų praktikos išaiškinimai
2023-12-28Darbuotojų piktnaudžiavimas savo teisėmis ir kaip to išvengti
2023-12-21Kalėdinė konferencija buhalteriams 2023 m.: ryšiai ir komunikacija – koks buhalterio vaidmuo?
2023-11-24Darbuotojų atleidimo teisiniai ir psichologiniai aspektai
2023-09-27Individuali veikla – mokesčiai, apskaita ir deklaravimas
2023-08-02Kaip veiksmingai taikyti DK: lokalūs teisės aktai ir sutarčių vykdymas
2023-07-27Seimo sesijai pasibaigus: naujovės mokesčių srityje, aplinkosaugoje ir darbo santykiuose
2023-06-07#Workation – trys skirtingi apskaitos būdai. Kaip teisingai pasirinkti?
2023-03-24Darbo tarybų efektyvi veikla
2023-03-162022-2023 metų Darbo kodekso pakeitimai. Apibendrinantis seminaras
2023-02-02Darbuotojo materialinė žala darbdaviui. Teisiniai ir apskaitos ypatumai
2022-12-20Kalėdinė konferencija buhalteriams: metų sandūros aktualijos
2022-10-25Darbo kodekso pakeitimai ir jų įgyvendinimas švietimo įstaigoje
2022-10-10Darbo santykių naujovės nuo 2022-08-01 iki 2023-01-01
2022-09-21Pedagogų darbo krūvio nustatymas ir apmokėjimo pakeitimai nuo 2022-09-01
2022-09-16Darbo teisė buhalteriams: naujovės nuo 2022-08-01 iki 2023-01-01
2022-09-13Specialiųjų kategorijų darbuotojams taikomos garantijos 2022-2023 m.
2022-09-01Darbuotojo materialinė žala darbdaviui. Teisiniai ir apskaitos ypatumai (įrašas)
2022-08-11Seimo sesijai pasibaigus: mokesčių ir apskaitos naujovės. Auditoriaus ir advokato rekomendacijos
2022-08-03Personalo dokumentai 2022 m.: rengimas, keitimas, gerosios praktikos pavyzdžiai
2022-06-21Darbuotojų materialinė atsakomybė viešajame sektoriuje
2022-06-15Darbo santykiai 2022 m.: DK naujovės, praktiniai patarimai ir rekomendacijos
2022-05-01Įdarbinimo ir išdarbinimo praktiniai aspektai (įrašas)
2022-04-28Laikinasis ir sezoninis darbas: apskaita ir teisinis reguliavimas
2022-04-27Dažniausios darbdavių klaidos taikant Darbo kodeksą ir 2022 m. naujovės
2021-12-21Konferencija: sklandus 2021 m. uždarymas. 2022 m. naujovės
2021-12-17Darbo teisė 2022 m.: numatomi pakeitimai ir naujausia teismų praktika
2021-11-19Darbuotojų profilaktinio testavimo ir nušalinimo nuo darbo praktiniai aspektai
2021-10-15Darbo užmokesčio naujovės ir VMI bei VDI patikrinimų atrankos kriterijai
2021-08-25Buhalterių kvalifikacijos kėlimo stovykla
2021-07-01Darbuotojo materialinė žala darbdaviui. Teisiniai ir apskaitos ypatumai
2021-06-29Darbo tarybų veikla: organizavimas ir atstovavimas nuotoliniu būdu
2021-06-23Personalo dokumentai 2021 m.: rengimas, keitimas, gerosios praktikos pavyzdžiai
2021-06-23Seminarų ciklas Palangoje
2021-06-21Darbo teisė 2021 m.: numatomi pakeitimai ir naujausia teismų praktika
2021-05-24Darbas su savanoriais: teisinis reguliavimas ir aktualijos
2021-05-13Atostogos dirbant #Workation. Apskaitos, mokesčių ir teisiniai aspektai
2021-04-30Darbuotojų nušalinimo nuo darbo praktiniai aspektai
2021-04-28Įdarbinimo ir išdarbinimo praktiniai aspektai
2021-03-23Subsidijos ir valstybės pagalba verslui: pakeitimai ir išaiškinimai
2021-02-25Darbo tarybų veikla: organizavimas ir atstovavimas nuotoliniu būdu
2021-02-10Subsidijos verslui: reikšminga ir nereikšminga valstybės pagalba
2021-01-22Įmonės ir vadovo atsakomybė esant 2021 m. neapibrėžtumui
2021-01-12Subsidijos ir valstybės pagalba verslui: užimtumo įstatymo pakeitimai
2020-12-30Subsidijos ir valstybės pagalba verslui: užimtumo įstatymo pakeitimai
2020-12-08Darbo teisė 2020-2021 m.: pakeitimai nuo 08.01 ir naujausia teismų praktika
2020-10-21Teisiniai iššūkiai specialisto darbe: intensyvus teisės kursas
2020-09-15Personalo dokumentai 2020 m.
2020-07-16Seimo sesijai pasibaigus: mokesčių, apskaitos ir darbo teisės naujovės
2020-06-11Pokarantininės subsidijos bei mokesčių ir teisės naujovės
2020-05-08Šventinis visos Lietuvos buhalterių susitikimas
2020-05-05Atostogos dirbant #Workation. Apskaitos, mokesčių ir teisiniai aspektai
2020-04-30Darbo apmokėjimo sistemų keitimo galimybės COVID-19 situacijos kontekste
2020-04-24Gyventojų GPM deklaracija ir koronaviruso įtaka 2019 m. finansinei atskaitomybei ir darbo santykiams
2020-04-03Sutartinių įsipareigojimų vykdymas ekstremalios situacijos ir karantino metu (klausimų-atsakymų sesija)
2020-04-01Kaip dirbti per nuotolį? Ką daryti jei nuotolinis darbas neįmanomas?
2020-03-31Darbuotojų darbas užsienyje: teisiniai ir apmokestinimo aspektai (klausimų-atsakymų sesija)
2019-12-12Darbo kodekso praktinis taikymas