Countline Law Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.

Seimo sesijai pasibaigus: mokesčių, apskaitos ir darbo teisės naujovės

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
   
 • Dalyvaujant daugiau negu vienam dalyviui taikoma nuolaida

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

Valstybinės institucijos siekia kuo labiau sumažinti keliamas rizikas ir neigiamus ekonominius padarinius pandemijos metu. Nuo 2020-07-01 įsigalioja GPMĮ pakeitimai, kuriais padidintas NPD ir pakeista NPD formulė, kurią reikės taikyti atgaline data. Taip pat buvo patvirtinti Darbo kodekso pakeitimai, kurie įsigalioja 2020-08-01. Buhalteriams tai turi ypatingą svarbą, tvarkant įmonių buhalterinę apskaitą. Viską išsiaiškinti ir greitai perprasti yra iššūkis net ilgametę patirtį turintiems savo srities profesionalams.

Šiame seminare lektoriai sistemiškai ir išsamiai pristatys:

 • NPD pasikeitimai nuo 2020-07-01 –  kam turi pasiruošti buhalteris dėl šios naujovės;
 • naujausi GPM tarifai, apmokestinimo bazė ir kokios problemos buvo su pajamų deklaravimu GPM311 deklaracijoje;
 • atostoginių perskaičiavimas už 2020 metus. Jų atvaizdavimas apskaitoje;
 • gautų subsidijų atvaizdavimas apskaitoje (darbo užmokesčio kompensavimui, palūkanų kompensavimas ar išmokos mikroįmonėms);
 • finansinių ataskaitų sudarymas už 2020 metus – būsimi iššūkiai ir galimybės, apie ką būtina galvoti dabar – liepos mėnesį;
 • naujos subsidijos – kas gali jų tikėtis? Subsidijų naudojimas įmonės veikloje;
 • kada būtina sumokėti priskaitytus mokesčius, kada sudaryti mokestinę paskolą;
 • reikšmingiausius PM, PVM ir kitų mokesčių bei jų administravimą reguliuojančių teisės aktų pakeitimus, jų reikšmę ir praktinio taikymo ypatumus 2020-2021 m.;
 • DK pakeitimus, įsigaliosiančius nuo 2020-08-01, kuriais keičiami kai kurie išeitinių išmokų darbuotojams dydžiai, keičiami tam tikrų darbo sutarčių rūšių maksimalūs terminai, išplėstos darbdavio pareigos užtikrinti darbuotojų lygias galimybes ir sudaryti sąlygas tam tikriems darbuotojas dirbti nuotoliniu būdu. Taip pat patikslinti priedai, mokami darbuotojams už darbą lauko sąlygomis;
 • ar įmonei galima padengti dalį darbuotojų asmeninių sąnaudų ir tai būtų leidžiami atskaitymai, jei karantino metu darbuotojas dirbo iš namų;
 • atsakys į Jums svarbius klausimus.

Temos

1 dalis. Advokatas Mantas Mikalopas (10:00-10:45 val.)

Liepos 16 d. advokato Manto Mikalopo pranešimas Vilniuje bus skaitomas nuotoliniu būdu.

 1. Naujausi DK ir kitų darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai nuo 2020-08-01.
 2. Naujausių Užimtumo įstatymo pakeitimų, susijusių su darbo santykiais, analizė:
  • Užimtumo įstatymo pakeitimai;
  • Prastovų skelbimas ekstremalios situacijos sąlygomis;
  • Kas gali gauti subsidijas po karantino?
  • Kaip pasinaudoti remiamojo įdarbinimo priemonėmis ir gauti subsidijas?
  • Kokios subsidijos dydžio galima tikėtis?
 3. Praktinės įžvalgos dėl galimybių gauti subsidijas darbo užmokesčiui pasibaigus karantinui.

2 dalis. Auditorius Artūras Kapitanovas (10:45-15:45 val.)

 1. Subsidijos ir po karantino ir ekstremalios situacijos metu:
  • Kaip įsivertinti ar Jūsų įmonė yra sunkumų patirianti įmonė? Kokie rodikliai svarbūs?
  • Gautų subsidijų atvaizdavimas apskaitoje (darbo užmokesčio kompensavimui, palūkanų kompensavimas ar išmokos mikroįmonėms);
  • Subsidijų naudojimas įmonės veikloje;
  • Naujos subsidijos – kas gali tikėtis jas gauti?;
  • Veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašas: kas gali gauti didesnes subsidijas darbo užmokesčiui?
  • Finansinių ataskaitų sudarymas už 2020 metus – būsimi iššūkiai ir galimybės, apie ką būtina galvoti dabar – liepos mėnesį;
  • Kada būtina sumokėti priskaitytus mokesčius, kada sudaryti mokestinę paskolą;
  • Gautų subsidijų apmokestinimo tvarka. Naujausi VMI išaiškinimai.
  • Atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo svarba esant finansiniams sunkumams.
  • Mokestiniai patikrinimai (kokia praktika);
 2. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir su juo susijusių norminių aktų naujovės:
  • Naujausi GPMĮ tarifai, apmokestinimo bazė ir kokios problemos buvo su pajamų deklaravimu GPM311 deklaracijoje;
  • Naujos NPD formulės taikymas atgaline data nuo 2020-07-01 – kam turi būti pasiruošęs buhalteris?;
  • Naujas 32 proc. GPM tarifas;
  • Su pozityviųjų pajamų apmokestinimu susijęs reguliavimas, taikomas apskaičiuojant 2020 metų pajamas;
  • Papildytas neapmokestinamųjų pajamų sąrašas dėl darbuotojų gautų akcijų iš darbdavio pagal pasirinkimo sandorius (opcionus);
  • Kompensacijos už asmeninį darbuotojo turto naudojimą įmonės veikloje. Galimi VMI komentaro pakeitimai.
 3. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir apmokestinimo pasikeitimai:
  • Darbuotojų atostoginių apskaičiavimas nuo 2020-07-01;
  • Atostoginių kaupinių perskaičiavimas už 2020 m. – jų atvaizdavimas apskaitoje.
  • Atostoginių kaupinių koregavimas ir nepanaudotų atostogų nurašymo ypatumai;
  • VDU skaičiavimas, kai į skaičiavimo laikotarpį pateko karantino laikas;
  • Darbo sutarties nutraukimo aktualūs klausimai;
  • Padidėjusio MMA ir MVA įtaka mokesčių apskaičiavimui;
  • Rekomenduotini darbo apmokėjimo sistemų ir darbo sutarčių pakeitimai;
  • Dienpinigių apmokestinimo ir skaičiavimo tvarka dėl pasikeitusių koeficientų. Vadovų dienpinigių normos apribojimai.
 4. Pelno mokestis:
  • Kainodaros politika ir dokumentacija;
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai;
  • Turto perkėlimo apmokestinimo taisyklės;
  • Susijusių asmenų sąvoka, rizikos ir privataus kapitalo subjekto sąvoka;
  • Mokestinių nuostolių atskaitymo ir perkėlimo tvarka;
  • Lietuvos vieneto nuolatinės buveinės nuostolių perdavimas ir jų atskaitymas iš Lietuvos vieneto pajamų;
  • Mokestinės tvarkos neatitikimų neutralizavimo taisyklės;
  • Pelno mokesčio deklaracijų pildymo taisyklių pakeitimai;
  • Pelno mokestis: pozityviosios pajamos ir jų apmokestinimas;
  • Palūkanų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams;
  • Pelno mokesčio tarifų taikymo sąlygos;
  • Atleidimo nuo pelno mokesčio sąlygos;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymas, apmokestinimas ir apskaita;
  • Pelno mokesčio lengvatų taikymas ir deklaravimas.
 5. Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
  • PVM naujovės nuo 2021 m.
  • Tiesioginis PVM;
  • Prekių tiekimas pagal pareikalavimą (Call of stock). Galimybės ir rizikos;
  • Nauji reikalavimai 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentacijai;
  • PVM įstatymo pakeitimai, reglamentuojantys PVM apskaičiavimą ir deklaravimą;
  • ES teisės aktų pakeitimai, kurių įgyvendinamosios nuostatos Lietuvoje įsigalios 2020 ir 2021 m. Sąjungos reikalavimai dėl 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentų.
 6. Mokesčių administravimo reguliavimas:
  • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2021-01-01;
  • Sodros ir VMI mokesčių atidėjimai po karantino ir ekstremalios padėties. Jų tvarka ir terminai. Ar yra galimybė atidėti mokesčių mokėjimus?
  • Naujos nuostatos dėl mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties;
  • Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai bei nuo 2020-07-01 įsigaliosiantys šių kriterijų pakeitimai (papildymai);
  • Pranešimų apie tarpvalstybinius susitarimus taisyklės nuo 2020-07-01;
  • Nauja redakcija išdėstytas Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašas;
  • Mokesčių administravimo įstatymo ir įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų taikymas mokestiniuose ginčuose: naujausi pakeitimai, VMI, MGK ir teismų praktika.
  • Mokesčių administravimo įstatymų pakeitimai nuo 2020-09-10, susiję su pinigų plovimo ar teroristų finansavimo prevencija.
 7. Buhalterinės apskaitos naujovės bei reguliavimo taikymas tvarkant apskaitą 2020 m.:
  • Pasikeitimai, susiję su nuo 2020-01-01 prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, atlygio ataskaitos, valdymo ataskaitos ir metinių pranešimų rengimu.
 8. Kiti aktualūs teisinio reguliavimo pasikeitimai:
  • Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai. Atleidimas nuo nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių;
  • Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimai dėl ekstremalios situacijos ir karantino;
  • Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo naujausi pakeitimai dėl ekstremalios situacijos ir karantino nuo 2020-06-16;
  • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai nuo 2021-01-01;
  • Tiesioginių mokesčių taikymas po Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos;
  • Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo naujausi pakeitimai;
  • Nepatikimų mokesčių mokėtojų įtraukimas į sąrašą ir paskelbimas viešai.

Dėmesio!

Programa bus pildoma atsižvelgiant į Seimo pavasario sesijos metu priimtus teisės aktus.

ŽINIOMIS DALINASI

Artūras Kapitanovas

Auditorius, mokesčių konsultantas. Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

Mantas Mikalopas

Advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ partneris, advokatas. Pagrindinės advokato praktikos sritys: darbo, įmonių, sutarčių bei reklamos teisė, civilinės atsakomybės taikymas ir atstovavimas teisminiuose ginčuose. Mantas Mikalopas taip pat teikia teisines konsultacijas įvairiose visuomenės informavimo priemonėse, veda įmonių vidinius ir atviruosius mokymus. 2013-2015 m. dėstė darbo teisės paskaitas ir vedė seminarus Kazimiero Simonavičiaus universitete, nuo 2017 m. rugsėjo dėsto verslo teisę ISM vadybos ir ekonomikos universitete.

Specialus pasiūlymas!

Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui iš tos pačios įmonės antram ir kiekvienam paskesniam dalyviui seminaro kaina 120 Eur + PVM (su pietumis).

Tiesioginė seminaro transliacija

Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Apmokėjus sąskaitą, kartu su registracijos patvirtinimu el. paštu atsiųsime nuorodą bei prisijungimo instrukciją.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Kavos pertrauka

Papildoma Informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.