Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Seimo sesijai pasibaigus: mokesčių ir apskaitos naujovės. Auditoriaus ir advokato rekomendacijos

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 7 ak. val.
    Kaina: 135 – 150€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

Pavasario Seimo sesijos metu priimta 448 teisės aktų, iš jų – 364 įstatymų:

 • Birželio 30 d. – 122 įstatymai
 • Birželio 28 d – 70 įstatymų
 • Per paskutines dvi Seimo darbo dienas priimta 54% visų per pavasario sesiją priimtų įstatymų.

Seminaro metu auditorius ir advokatas pristatys aktualiausius pakeitimus, svarbius apskaitą tvarkančiam asmeniui, tokius kaip:

 • Pajamų natūra identifikavimo problematika – padidintas VMI dėmesys.
 • Mokestinių nuostolių perkėlimas.
 • Antrasis JANGIS etapas – su kuo susiduria įmonės, turinčios skirtingų šalių akcininkų? Pakeitimai nuo 2022-08-01.
 • Artėjantys i.EKA pasiruošimo darbai.
 • Naujoji dienpinigių mokėjimo tvarka 2022-07-01.
 • Ribojami subjektų tarpusavio mokėjimai grynaisiais pinigais.
 • GPMĮ pakeitimai dėl pajamų pripažinimo būdo vykdant individualią veiklą nuo 2023-01-01.
 • Finansinės apskaitos įstatymas – kokie klausimai kyla taikant praktikoje?
 • Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai 2022 m.

Darbo kodekse pakeisti net 43 straipsniai. Svarbiausi pakeitimai:

 • Darbdavys privalo tenkinti prašymą dirbti darbuotojo pageidaujamu darbo laiko režimu, kai to reikalauja tam tikrų kategorijų darbuotojai.
 • Įtvirtinti nauji pagrindai, kuomet darbdavys privalo suteikti darbuotojui neapmokamą laisvo laiką.
 • Papildomi darbo santykių aspektai, apie kuriuos darbuotojas turi būti informuojamas (darbo sutartimi ar kitu dokumentu) iki darbo pradžios.
 • Atnaujinta pavyzdinė darbo sutarties forma.
 • Sumažinamos, o kiek vėliau ir naikinamos kompensacijos darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
 • Naujai reglamentuojama naudojimosi tėvystės atostogomis tvarka.
 • Suteikiamos papildomos garantijos tam tikrų kategorijų darbuotojams.
 • Su darbo santykiais susijusi informacija darbuotojui, kuris yra užsienietis, turi būti išdėstyta lietuvių kalba ir kita kalba, suprantama tokiam darbuotojui.
 • Darbdaviui nustatoma pareiga pateikti darbuotojui informaciją vykstant į ilgiau nei 28 dienas trunkančią komandiruotę.
 • Jei terminuota darbo sutartis sudaroma trumpesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, išbandymo terminas turi būti proporcingas šios sutarties terminui.

Šiems ir kitiems, 2022 m. esamiems ir būsimiems pakeitimams pasiruošti padės bei atsakys į Jums rūpimus klausimus auditorius ir advokatas. Sužinokite ko nežinojote, prisiminkite ką pamiršote, įsitikinkite dėl ko abejojate.

Temos

1 dalis. Advokatas Mantas Mikalopas (10:00-10:45 val.)

 1. Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022-08-01 ir 2023-01-01:
  • Personalo dokumentacijos pakeitimai.
  • Naujos garantijos darbuotojams auginantiems vaikus.
  • Pakeitimai dėl kilnojamojo pobūdžio bei darbo lauko sąlygomis.
  • Priekabiavimo ir smurto prevencijos priemonės darbo vietoje.
 2. Naujoji dienpinigių mokėjimo tvarka 2022-07-01. Kas keičiasi?
  • Kokie kriterijai gali daryti įtaką dienpinigių mokėjimo dydžiui komandiruotės metu?
  • Ginčų su darbuotojais dėl mažesnių dienpinigių prevencija.
  • Komandiravimo tvarkos parengimas.

2 dalis. Auditorius Artūras Kapitanovas (10:45-16:30 val.)

 1. Apskaitos reforma nuo 2022-05-01:
  • Naujojo Finansinės apskaitos įstatymo taikymo išplėtimas (įtraukiami ir fiziniai asmenys), sąvokų keitimas.
  • Apskaitos dokumento, sampratos ir apibrėžties keitimas.
  • Ūkinių operacijų pagrindimas ir jų duomenų registravimas.
  • Privalomi ir laisvai pasirenkami apskaitos registrai.
  • Inventorizacija: privaloma ar laisvai pasirenkama kaip kontrolės priemonė?
  • Kasos taisyklės.
  • Atsakomybės paskirstymas, kas už ką atsakingas.
  • Apskaitą tvarkantys asmenys, jų funkcijos. Nurodymai vadovui, kaip parinkti buhalterį.
  • Įmonių atskaitomybės įstatymo pakeitimai.
 2. Mokesčių administravimo reguliavimas ir numatomi pakeitimai:
  • Apribojimai dėl atsiskaitymo grynais pinigais.
  • Nauji kasos aparatai, ką reikia žinoti.
  • Iš užsienio gaunama informacija ir jos pasekmės mokesčių mokėtojams.
  • Tikrinimai, išvados, nuobaudos ir pan.
 3. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo naujovės ir taikymo ypatumai:
  • GPM lengvatos ir jų taikymas 2022 m. Nebegaliojančios GPM lengvatos nuo 2022 m.
  • GPM apmokestinamos ir neapmokestinamos pajamos 2022 m.
  • GPM komentaras. Naujausi VMI išaiškinimai gyventojų pajamų apmokestinimo srityje.
  • VMI dažniausiai nustatomos klaidos:
   • Turinio viršenybės prieš formą principas;
   • Paskolų, obligacijų palūkanos ir jų apmokestinimas;
   • IT tikrosios rinkos vertės pardavimo sandorių nustatymas;
  • GPMĮ pakeitimai nuo 2023-01-01 dėl neapmokestinamųjų pajamų.
  • GPMĮ pakeitimo projektas dėl pajamų pripažinimo kaupimo principu individualią veiklą vykdantiems asmenims.
 4. Darbo užmokesčio pakeitimai 2022 m.:
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas, pokyčiai nuo 2022-06-01.
  • Papildomi pensijos draudimo įmokos tarifai nuo 2022-07-01, įtrauktiems asmenims į II pakopos pensijų kaupimo sistemą.
  • Nauja dienpinigių mokėjimo tvarka nuo 2022-07-01.
  • Komandiruočių sąnaudų skaičiavimas, pasikeitimai.
  • Darbas lauko sąlygomis ar kilnojamojo pobūdžio.
 5. VSD ir PSD įmokų apskaičiavimas ir pakeitimai:
  • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai.
 6. Pajamų natūra pripažinimo, įvertinimo bei apmokestinimo tvarka:
  • Pajamų natūra formos ir pripažinimas: „prabangos“ prekės, nuotolinių darbo vietų įrengimas, darbuotojų maitinimas, laisvalaikio ir pramogų apmokėjimas, gyvybės draudimas ir kt.
  • Pajamų natūra įvertinimas bei apmokestinimas.
  • Pajamų natūra identifikavimo problematika ir atvejų praktiniai pavyzdžiai.
  • VMI patikrinimai: ar įmonių turtas (automobiliai, būstas, įranga, lėšos) naudojamos asmeniniams poreikiams?
 7. Pelno mokestis:
  • Pelno mokesčio tarifų taikymo sąlygos.
  • Neapmokestinamos pajamos.
  • Pelno mokesčio lengvatų taikymas:
   • Apmokestinami ir neapmokestinami dividendai;
   • Mokestinių nuostolių perdavimas įmonių grupėje.
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų (baudos, delspinigiai, netesybos ir kt.) nustatymas, apmokestinimas ir apskaita.
  • Sandoriai su asocijuotais asmenimis.
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2023-01-01.
  • Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204 ir jos priedų pildymo pakeitimai už 2022 m.
  • Pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos pildymo taisyklių pakeitimai nuo 2022-04-15.
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektai.
 8. Pridėtinės vertės mokesčio aktualijos:
  • PVM apskaičiavimas ir deklaravimas remiantis naujausiais PVM įstatymo pakeitimais nuo 2022 m.
  • Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas.
  • 0 proc. PVM tarifo taikymas ir jo pagrįstumo įrodymai.
  • Mišraus PVM atskaita.
  • VMI dažniausiai nustatomos klaidos:
   • „Rezervo“ taisyklės taikymas;
   • Importuojamų prekių apmokestinimas.
  • PVM niuansai ir pasekmės dėl BREXIT.
  • PVMĮ pataisos dėl PVM taikymo prekėms, skirtoms nukentėjusiems nuo karo.
  • Dėl importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo PVM taisyklių pakeitimo projektas, susijęs su importuojamų prekių, skirtų nukentėjusiems nuo nelaimių asmenims, importo PVM sustabdymu;
  • SAF-T klasifikatoriaus nauji kodai, dėl PVM neapmokestinamų prekių, skirtų  nelaimių aukoms
  • PVMĮ pakeitimo projektas dėl susijusių asmenų registravimosi PVM ribos nustatymo.
  • Įregistravimo/išregistravimo PVM mokėtoju taisyklių pakeitimai.
 9. Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai 2022 m.
 10. Kiti aktualūs teisinio reguliavimo pakeitimai ir numatomos naujovės:
  • Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai.
  • Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos posistemis JANGIS – kokią informaciją turime pateikti?
  • Finansinių ataskaitų kokybės stebėsena, kurią atlieka AVNT.
  • Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo nuo 2022-05-01.
  • I.EKA naujovės nuo 2023 m.
  • Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo projektas.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų projektus:

ŽINIOMIS DALINASI

Artūras Kapitanovas

Auditorius, mokesčių konsultantas. Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

Mantas Mikalopas

Mantas Mikalopas yra advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ partneris, advokatas. Pagrindinės advokato praktikos sritys: darbo, įmonių, sutarčių bei reklamos teisė, civilinės atsakomybės taikymas ir atstovavimas teisminiuose ginčuose. Mantas Mikalopas taip pat teikia teisines konsultacijas įvairiose visuomenės informavimo priemonėse, veda įmonių vidinius ir atviruosius mokymus. 2013-2015 m. dėstė darbo teisės paskaitas ir vedė seminarus Kazimiero Simonavičiaus universitete, nuo 2017 m. rugsėjo dėsto verslo teisę ISM vadybos ir ekonomikos universitete.Tarptautinio teisės žinyno „Chambers Europe“ paskelbtame 2016 m. geriausių advokatų kontorų ir teisininkų reitinge advokatų kontora „iLAW“ buvo įvertinta kaip viena iš lyderiaujančių teisės firmų darbo teisės srityje, o advokatas Mantas Mikalopas išskirtas kaip darbo teisės ekspertas. Šis advokatas žinyne „Chambers Europe“ įvardijamas kaip kylanti žvaigždė Lietuvos darbo teisės rinkoje, jis yra pelnęs klientų pripažinimą dėl to, kad „ieško sprendimų, o ne tik išvardija galimybes“. Mantas Mikalopas taip pat yra Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaro bendraautoris.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10:00-16:30 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietūs
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma Informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden