Visi lektoriai

Lorena Paškūnaitė-Lickan

Lektorė

Informacija

Lorena Paškūnaitė – Lickan yra UAB “LEXIN auditas”, teikiančios audito, teisės ir verslo konsultavimo paslaugas, teisininkė. Vilniaus universitete yra įgijusi teisės magistro laipsnį bei ekonomikos magistro laipsnį Šiaulių universitete. Lektorė turi daugiau nei 9 metų teisinio darbo patirtį įmonių steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo, statybų rangos, įmonių bankroto, darbo teisinių santykių, įvairių sutarčių rengimo bei teisminio atstovavimo srityse. Nuo 2015 m. yra įgijusi bankroto administratorės kvalifikaciją.

Dėstomos temos


  1. Įmonių bankrotas ir restruktūrizavimas;
  2. Sandorių kainodara.