Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimas ir finansinės atskaitomybės dokumentų rengimas už 2022 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 7 ak. val.
   
 • Kiekvienas dalyvis gauna dovanų!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

APIE SEMINARĄ

Finansinių ataskaitų kokybė svarbi ne tik jų vartotojams, bet ir mokesčių administratoriui, ypač būtina tinkamai atskleisti paramos ir kito gauto finansavimo panaudojimo aplinkybes. Pelno mokesčio apskaičiavimas, jeigu buvo gauta komercinės veiklos pajamų, taip pat ir uždirbto pelno panaudojimas apribotas griežčiau nei ankstesniais metais. Nagrinėsime metinės pelno mokesčio deklaracijos ir jos formų pildymo tvarkos specifiką. Kokie iššūkiai laukia ir į ką verta atkreipti dėmesį? Kuriais atvejais gali būti apmokestinta pelno nesiekiančių organizacijų gauta parama? Nuo kokių pajamų pelno nesiekiantys vienetai moka pelno mokestį ir koks pelno mokesčio tarifas yra taikomas?

Svarbus su pajamų apmokestinimu susijęs klausimas – apmokestinimas prie pajamų šaltinio. Tai dažnai klausimų keliantis procesas, reguliuojamas dvigubo apmokestinimo sutartyse. Kokia mokestinė našta tenka Jums?

Pakeitimai 2022 m.:

 • 2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas.
 • 2022-05-01 įsigaliojo Viešųjų įstaigų įstatymo bei Asociacijų įstatymo pakeitimai, kuriais suvienodinti įstaigoms keliami reikalavimai dėl finansinės atskaitomybės, taip pat papildyta specialia nuostata dėl ne įstaigos dalyvių iniciatyva likviduojamos įstaigos finansinių ataskaitų tvirtinimo.
 • 2022-05-01 įsigaliojo Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimai, kuriais metiniame pranešime reikalaujama pateikti su neliečiamojo kapitalo valdymu susijusią tam tikrą informaciją.
 • 2022-06-15 įsigaliojo įsakymo Nr. 1K-046 pakeitimai, kuriais paramos gavėjas ar politinė partija, pageidaujantys gauti pajamų mokesčio dalį, iki kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, iki birželio 30 d. turi pateikti mokesčio administratoriui laisvos formos prašymą, taip pat pajamų mokesčio dalies pervedimo pradžios terminas paankstintas dviem mėnesiais.
 • Atmintinė „Dėl pelno nesiekiančių subjektų“, kurioje pateikiamos įžvalgos dėl atskaitomybės rengimo reikalavimų.
 • Atmintinė „Dėl grynųjų pinigų operacijų“, kurioje nurodyta, kad subjektai, nustatydami tvarką, gali pasinaudoti iki 2022-05-01 galiojusiomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jas pritaikyti savo reikmėms.
 • 2023-01-01 turėtų įsigalioti Nevyriausybinių organizacijų pripažinimo viešosios naudos nevyriausybinėmis organizacijomis tvarkos aprašas, reglamentuojantis įtraukimo į viešosios naudos organizacijų sąrašą, dokumentų pateikimo ir jų atitikties apraše nustatytiems reikalavimams vertinimo, sprendimo dėl nevyriausybinių organizacijų pripažinimo viešosios naudos organizacijomis priėmimo ir apskundimo tvarką.
 • Techninės sąlygos ir reikalavimai kasos aparatams, kuriuos mokesčių mokėtojai turės naudoti etapais, numatyti Kasos aparatų techninių reikalavimų apraše, patvirtintame VMI 2022-04-27 įsakymu Nr. VA-40.  Nuo 2023-01-01 duomenis į i.EKA teiks įmonės, kurių pajamos 2021 m. viršijo 300 tūkst. eurų.
 • 2023-01-01 įsigalioja įsakymas ,,Dėl atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų teikimo VMI”, nustatantis teiktinų duomenų turinį, jų pateikimo tvarką ir terminus, tikslinimo atvejus bei duomenų teikimo procedūras i.EKA veiklos sutrikimo atvejais.

Griežtėjantys reikalavimai dėl finansinių ataskaitų pateikimo labiausiai gali būti nepalankūs pelno nesiekiantiems subjektams – padarius pažeidimą galima netekti ir paramos gavėjo statuso.

Jau dabar svarbu įsivertinti ir planuoti, kokius pokyčius privalėsime įgyvendinti. Tai tik dalis temų, kurios bus nagrinėjamos seminare.

DOVANA!

Kiekvienas seminaro dalyvis gaus lektorės Lorenos Paškūnaitės-Lickan vaizdo seminarą apie JANGIS praktinį pildymą (vertė – 75 Eur + PVM), kuriame lektorė pristatys:

 • JANGIS reglamentavimą ir terminus.
 • Prievoles teikti bei gauti informaciją.
 • Informaciją, kurią reikia teikti.
 • Praktinį darbą su JANGIS

Taip pat kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gaus 30 Eur + PVM vertės nuolaidų kodą* įmonių vidaus tvarkoms įsigyti!

Įmonės vidaus tvarkos – atsakomybių ir procesų optimizavimo įrankis. Paruoštos tvarkos orientuotos į įmonėje vykstančius pagrindinius procesus, todėl vietoj keliasdešimties neretai besidubliuojančių tvarkų, kuriose prarandamas laikas ir fokusas esminiams dalykams ieškant atsakingų asmenų ar teisingos bei vadovo patvirtintos procedūros, galėsite turėti koncentruotas ir visą procesą apimančias tvarkas. Efektyvumas slypi paprastume!

*kodas bus atsiųstas po seminaro į Jūsų nurodytą el. pašto adresą.

Temos

 1. Atsiskaitymų grynais pinigais apribojimai nuo 2022-11-01:
  • Įstatymo taikymas – juridiniams ir fiziniams asmenims.
  • Pasiruošimas.
  • Išimtys.
  • Ateities sandoriai, kuriems gali turėti įtakos šis įstatymas.
 2. Mokesčių administravimo reguliavimas:
  • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai bei įgyvendinimas praktikoje.
  • Pateisinami dokumentai, įsigyjant turtą.
  • Patikimi ir nepatikimi mokesčių mokėtojai. Pakeitimai nuo 2022-11-01.
  • Pasiruošimas darbui i.EKA sistemoje nuo 2023 m.
  • Ne pelno siekiančių įmonių mokestiniai patikrinimai ir mokestiniai tyrimai.
  • Mokesčių administratoriaus teisė išieškoti lėšas.
  • VMI kliento rizikingumo profilis. Ką reikia žinoti?
 3. Paramos gavimas ir panaudojimas:
  • Labdaros ir Paramos įstatymo pakeitimai susiję su kolegialiais valdymo organais ir finansine apskaita  nuo 2022-05-01.
  • Asociacijų įstatymo pakeitimai susiję su asociacijų nariais, turtu, finansine apskaita nuo 2022-05-01.
  • Parama, tampanti pelno mokesčio objektu.
  • Paramos gavėjo statuso panaikinimas ir atkūrimas.
  • Kada fiziniai asmenys gali būti paramos gavėjais.
  • Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo rekomendacijos ir ypatumai.
 4. Apskaitos tvarkymo ypatumai ir finansinė atskaitomybė:
  • 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio rengimas.
  • Balansas ir veiklos rezultatų ataskaitos pildymo specifika.
  • Supaprastinta apskaitos tvarka.
  • Privalomas ar neprivalomas auditas.
  • Finansinių ataskaitų teikimas Registrų centrui ir rizika neįvykdžius šios pareigos.
  • Pinigų plovimo prevencijos ypatumai. Pakeitimai nuo 2022-11-01.
 5. Apskaitos aktualijos, pasikeitusios nuo 2022-05-01:
  • Naujasis Finansinės apskaitos įstatymas. Kiek jis svarbus ne pelno siekiančioms įmonėms.
  • Nauja apskaitos metodika ir tvarka.
  • Inventorizacija: pasiruošimas, atlikimas, dokumentacija ir atvaizdavimas apskaitoje.
  • Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo nuo 2022-05-01.
  • Kasos darbo organizavimo tvarka.
  • Finansinių ataskaitų kokybės stebėsena, kurią atlieka AVNT.
  • JADIS ir JANGIS – kokią informaciją turime pateikti?
 6. Pelno mokestis, ūkinė komercinė veikla ir pajamų skyrimas viešiesiems interesams:
  • Pelno mokesčio objekto nustatymas pelno nesiekiantiems vienetams.
  • Pelno dalis, panaudota viešiesiems interesams tenkinti, apmokestinimas.
  • Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai ir jų taikymo sąlygos.
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymo problematika.
  • Neapmokestinamosios pajamos.
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio.
  • Pasiruošimas naujos metinės pelno mokesčio deklaracijos pildymui. Pelno mokesčio deklaracijos PLN204N pildymo tvarkos specifika ir teikimo terminas.
 7. Gyventojų pajamų mokestis (GPM):
  • GPM tarifų taikymas 2022 m.
  • GPM apmokestinamos ir neapmokestinamos pajamos.
  • GPM apmokestinimo bazė ir aktualūs tarifai.
  • GPM komentaras. Naujausi VMI išaiškinimai gyventojų pajamų apmokestinimo srityje.
  • Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimo niuansai (užsienio atlikėjams, konsultantams ir kt.).
  • Pasiruošimas GPM312 deklaracijos pildymui už 2022 metus. 
  • Metinės GPM311 deklaracijos pildymo tvarka.
  • Paramos skyrimas (paramos iš GPM skyrimo ribojimai).
  • GPMĮ pakeitimai nuo 2023-01-01 dėl neapmokestinamųjų pajamų.
  • Pajamos natūra. Tarnybinių automobilių naudojimas asmeniniams poreikiams, įvairios dovanos.
 8. Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai:
  • Mamadieniai ir tėvadieniai, priklausomai nuo vaikų skaičiaus, amžiaus ir sveikatos būklės nuo 2022-08-01.
  • Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022-08-01 ir 2023-01-01. (darbas nuotoliu, mobingas darbe).
  • Pasikeitusi dienpinigių mokėjimo tvarka nuo 2022-07-01.
  • Komandiruočių sąnaudų skaičiavimas.
  • Kompensacijos darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
 9. Privalomas sveikatos draudimas. Autorių, atlikėjų, meno kūrėjų, individualia veikla pagal pažymą užsiimančių asmenų apmokestinimo ypatumai.
 10. NTM reguliavimas:
  •  Deklaracijos pildymas KIT711.
  •   Atleidimas nuo nekilnojamojo turto mokesčio.
 11. PVM apskaičiavimas:
  • Pelno nesiekiančių vienetų PVM apmokestinama veikla.
  • Ne PVM mokėtojas atskirais atvejais privalo mokėti PVM. PVM deklaracijos forma FR0608 pildymo tvarka.
  • Nauja tvarka PVM mokėtojo tapimo.
  • PVM atskaitos ypatumai ir mišrios veiklos apmokestinimo klausimai.
  • Naujausi VMI komentarai ir jų pritaikymas.
  • PVM neapmokestinamos paslaugos.
  • Lengvatinių PVM tarifų taikymo ypatumai.
  • Ar reikia registruotis PVM mokėtoju kitose ES valstybėse (OSS)?
  • Su PVM susijusių deklaracijų užpildymo ypatumai;
  • 0 proc. PVM tarifo taikymas prekėms, skirtoms pagalbai nelaimių aukoms teikti.

Programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų projektus:

ŽINIOMIS DALINASI

Artūras Kapitanovas

Auditorius, mokesčių konsultantas. Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10:00-16:30 Seminaro trukmė
09:00-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma Informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden