Natalja Kobzevienė

Natalja Kobzevienė

Natalja Kobzevienė: nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių finansinė ataskaita – ar verta ją rengti?

Publikuota: 2021-07-02

Rinktis Nataljos Kobzevienės vedamus seminarus

 

 
Pagal Finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas, juridiniai asmenys turi rengti finansines ataskaitas. Tačiau tarp subjektų, kurie privalo jas pateikti VĮ Registrų centrui, nei nevyriausybinių organizacijų, nei religinių bendruomenių nėra. Visgi jie yra juridiniai asmenys. Taigi kyla klausimas – kam rengti finansinę atskaitomybę, jei teiki jos nereikia?

Kam reikalinga apskaita?

Finansinė atskaitomybė – tai subjekto „ekonominė nuotrauka“, kurioje rodomas subjekto turtas, įsipareigojimai ir veiklos rezultatas. Turint tokią informaciją, vartotojai ir pati bendruomenė gali suprasti, kiek ir kokio turto turi, kam yra skolingi bei kiek surinko lėšų, kad galėtų vykdyti veiklą.

Tam, kad būtų parengta finansinė atskaitomybė, reikia nuolat registruoti įvykusias operacijas. Kitaip tariant –  tvarkyti finansinę apskaitą. Tokiu atveju bus aišku, kas ir už ką sumokėjo pinigus, kur jie buvo panaudoti. Pavyzdžiui, jei lėšas gavo fiziniai asmenys, galbūt tai tapo apmokestinamomis jų pajamomis.

Įsigijus pastatą ar kitą ilgalaikį turtą, tokią nuosavybę reikia prižiūrėti. Todėl būtina iš pradžių turtą suregistruoti, vėliau užfiksuoti papildomai patirtas išlaidas, siekiant jį išlaikyti kokybišku ir funkcionaliu. Jei atėjo laikas turtą nugriauti, išmesti ar parduoti – tai irgi būtina užfiksuoti apskaitoje.

Darbuotojai skiria savo laiką, naudoja žinias bei įgūdžius, galbūt net asmeninį turtą bendruomenės poreikiams tenkinti. Taigi, tokios paslaugos turi būti apskaitytos, o tam tikrais atvejais ir apmokestintos. Be apskaitos tokia užduotis nėra įmanoma.

Dažna bendruomenė turi ir savo revizorių. Jei apskaita nebūtų tvarkoma ir apibendrinama finansinėje atskaitomybėje, revizorius negalėtų patikrinti, ar surinktos lėšos buvo sąžiningai išleistos. Taip pat svarbu įvertinti, ar yra patenkinami bendruomenės poreikiai, ar nebuvo piktnaudžiavimų bei išleistų lėšų ne bendruomenės naudai.

Bendruomenė gali teikti paslaugas ir pardavinėti prekes, o tokiu atveju pradeda veikti norminiai aktai, įpareigojantys pajamas ir gautus pinigus apskaityti. Svarbu įvertinti, kam parduotos prekės, už kiek, kada – visa tai yra apskaitos dalis.

Poreikis valdyti informaciją išlieka nuolat

Apžvelgę aukščiau pateiktas situacijas galime sakyti, kad finansinės apskaitos tvarkymas yra būtinas nevyriausybinėse organizacijose ir religinėse bendrijose. Tai padeda surinkti informaciją apie turimą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, finansavimo sumas ir uždirbtas pajamas. Taip pat – apie gautinas ir mokėtinas sumas fiziniams asmenims, biudžetui ir partneriams.

Sutvarkius finansinę apskaitą, logiška būtų surinktą informaciją apibendrinti dokumentuose. Tai suteiktų galimybę ne tik matyti einamojo laikotarpio informaciją, bet ir palyginti ją su ankstesniais periodais.

Todėl būtina tvarkyti finansinę apskaitą ir rengti finansines ataskaitas. Nors prievolės teikti Registrų centrui nėra, bet poreikis valdyti informaciją visuomet išlieka.
 
Rinktis Nataljos Kobzevienės vedamus seminarus