Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Seimo sesijai pasibaigus: darbo santykių, mokesčių ir apskaitos naujovės

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 6 ak. val.
    Kaina: 150€ (+ PVM)
 • Kiekvienas dalyvis gauna dovanų!
 • Akcija! Dalyvaujant daugiau nei vienam dalyviui iš tos pačios įmonės, antram ir paskesniam dalyviui taikoma 10% nuolaida!

Laikas ir vieta

2024-08-28,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
150€
Seimo sesijai pasibaigus: darbo santykių, mokesčių ir apskaitos naujovės (tiesioginė seminaro transliacija)
150 (+ PVM)
2024-08-28,  Vilnius
Viešbutis „Courtyard by Marriott”
150€
Seimo sesijai pasibaigus: darbo santykių, mokesčių ir apskaitos naujovės
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
150 (+ PVM)

Akcija! Dalyvaujant daugiau nei vienam dalyviui iš tos pačios įmonės, antram ir paskesniam dalyviui taikoma 10% nuolaida!

APIE SEMINARĄ

Šiame seminare auditorius Artūras Kapitanovas nagrinės aktualiausius mokestinius pokyčius,  kurių po Seimo sesijos pabaigos ypač gausu ir su kuriais buhalteriai susidurs artimiausioje ateityje.

Auditorius seminare analizuos nuo 2024-07-01 įsigaliojusį naujos redakcijos Įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymą, kuriuo padidinti rodiklių dydžių kriterijai, pagal kuriuos nustatoma įmonės dydžio kategorija ir atsižvelgiant į tai nustatoma, kokias finansines ataskaitas privalo rengti juridinis asmuo. Atkreipiame dėmesį, kad remiantis ĮĮGAĮ nuo 2026-01-01 Juridinių asmenų registro tvarkytojas nepriims finansinių ataskaitų rinkinio be auditoriaus išvados, jeigu auditas privalomas pagal įstatymus.

Nuo 2024-07-01 įsigaliojusius Finansinių ataskaitų audito ir kitų užtikrinimo paslaugų įstatymo pakeitimus, kuriuose naujai įtvirtinama audito prievolė šiems juridiniams asmenims, jei jie viršija įmonių privalomam auditui nustatytus kriterijus: MB, ŪB, ŽŪB, KB, VŠĮ, asociacijos, labdaros ir paramos fondai. Taip pat auditas bus privalomas ir gavus paramą arba finansavimą iš valstybės, kai ji viršija 500 000 eurų.

2024-08-01 įsigaliosiančius Finansinės apskaitos įstatymo pakeitimą ir Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimą, tiek juridiniai tiek fiziniais asmenys, teikiantys apskaitos paslaugas ir/arba mokesčių konsultavimo paslaugas, nustatytais terminais privalės informuoti apie veiklos pradžią ir pabaigą atitinkamai juridinių asmenų registro tvarkytoją arba VMI.

Vienas iš svarbiausių pakeitimų – Gynybos fondo paketas, kuriame priimti reikšmingi pakeitimai Pelno mokesčio įstatyme, kuris įsigalios nuo 2025-01-01.

Gynybos fondo pakete:

 • Padidintas standartinis ir lengvatinis pelno mokesčio tarifai;
 • Atsisakyta specialių pelno mokesčio režimų draudimo ir sveikatos sektoriams;
 • Pakeistas lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams;
 • Pakeistas lengvųjų automobilių nuomos išlaidų atskaitymas;

Nuo 2025-01-01 įsigalioja GPMĮ pataisos dėl investicinės sąskaitos. Pagal naująjį modelį bus apmokestinamas tik galutinis investavimo į įvairius finansinius produktus rezultatas – iš sąskaitos išsiimtos uždirbto pelno lėšos. Tiesa kartu su šiuo pakeitimu nutarta palaipsniui atsisakyti GPM lengvatų ilgalaikio draudimo ir III pakopos pensijų įmokoms ir jas taikyti ateinančius 10 metų tik toms sutartims, kurios bus sudarytos iki 2024-12-31.

Bus apžvelgti ir atnaujinti VMI komentarai bei kontroliuojančių institucijų prioritetai 2024 metais. Seminare taip pat bus gvildenamos PVM aktualijos, pristatomos gairės dėl naujos ES ViDA direktyvos, analizuojama aktuali ES ir Lietuvos teismų praktika.

Taip pat kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gaus Advokato Manto Mikalopo vaizdo įrašą, kuriame jis pristatys numatomus Darbo kodekso pakeitimus nuo 2025-01-01, įgyvendinančius ES 2022/2041 direktyvą, patars kaip pasiruošti taikymui praktikoje. Pakeitimai susiję su su darbo sutarties sudarymu, nutraukimu, darbo sąlygomis, apmokėjimu, smurto ir priekabiavimo prevencija, darbuotojų motyvavimo priemonėmis bei ginčų nagrinėjimo tvarka. 2024-06-21 įsigaliojusius reikšmingus Darbo kodekso pokyčius, susijusius, be kita ko, ir su asmenų su negalia darbo organizavimu.

Taip pat nuo 2024-07-01 įsigaliojusius naujos redakcijos Savanoriškos veiklos įstatymas, kuriame patikslinta savanoriškos veiklos sąvoka, išskirtos ilgalaikė ir trumpalaikė savanoriškos veiklos, nustatyti apribojimai, atribojantys savanorišką veiklą nuo darbo santykių toje pačioje organizacijoje.

Advokatas aptars ir užsieniečių įdarbinimo pakeitimus, įsigaliosiančius 2024-2025 metais, kuriais griežtinami reikalavimai įmonėms, įdarbinančioms užsieniečius, keičiamas kvotos skaičiavimo mechanizmas, didinamos baudas už nelegalų darbą.

Išankstinis domėjimasis būsimais pokyčiais Jums ir įmonės vadovui suteikia svarbių privalumų:

 • Strateginio planavimo ir rizikos valdymo;
 • Verslo procesų peržiūros ir tobulinimo;
 • Efektyvesnio finansinio planavimo;
 • Konkurencinio pranašumo įgijimo;
 • Darbuotojų paruošimo pokyčiams;
 • Optimalaus resursų paskirstymo.

Temos

 1. Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai ir reguliavimas 2024 m.:
  • Prievolė platformų operatoriams teikti duomenis VMI apie pardavėjų pajamas nuo 2023-01-01. Kiek tai aktualu įmonėms ir fiziniams asmenims?
  • Nesumokėtų mokesčių ir kitų įmokų administravimas.
  • Mokestiniai patikrinimai (Prekyba, statyba, viešasis maitinimas) ir mokestiniai tyrimai.
  • I. EKA posistemis. Išmanieji kasos aparatai.
  • Deklaracijų tikslinimo laikotarpis.
  • Mokesčių administratoriaus teisė išieškoti lėšas.
  • Iš užsienio gaunama informacija ir jos pasekmės mokesčių mokėtojams.
 2. Finansinės apskaitos įstatymas:
  • Nauji reikalavimai apskaitą vedančiam asmeniui. Ką būtina žinoti ir iki kada informuoti atitinkamas institucijas?
  • Ką turi žinoti įmonės vadovas ir buhalteris?
  • Kodėl reikia turėti tvarkas?
  • Apskaitos aktualijos, problemos.
 3. Naujas įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymas:
  • Keičiasi rodikliai dėl finansinių ataskaitų sudarymo.
  • Keičiasi audito privalomumo rodikliai.
  • Naujos ataskaitos (tvarumo).
  • Finansinių ataskaitų teikimo tvarkos ypatumai nuo 2024-07-01.
 4. Naujas atsiskaitymų grynaisiais pinigais sumų apvalinimo įstatymas. Kam tai aktualu ir kas turi tam pasiruošti?
 5. Privalomojo turto ir verslo vertinimo įstatymas. Kam jis taikomas ir kiek tai aktualu įmonėms ir fiziniams asmenims?
 6. Mokesčių reformos paketas:
  • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo naujovės numatomos nuo 2025 metų, t.y. vienos sąskaitos vertybiniams popieriams.
  • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo naujovės numatomos nuo 2025 m.
 7. Naujas minimalaus subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo įstatymas:
  • ES Direktyvos PILLAR TWO įgyvendinimas Lietuvoje.
  • Papildinis mokestis: kada ir kam taikomas?
 8. Naujas viešųjų įstaigų įstatymas. Kas pasikeitė ir į ką reikia atkreipti dėmesį?
 9. Pinigų plovimo ir prevencijos įstatymo pakeitimai, aktualūs apskaitą tvarkantiems asmenims.
 10. Mokėjimo įstatymo pasikeitimai.
 11. Pensijų kaupimo įstatymo pasikeitimai (II pensijų pakopa).
 12. Savanoriškos veiklos įstatymas.
 13. Pasikeitimai labdaros ir paramos įstatyme.
 14. Nekilnojamo turto mokesčio įstatymo pasikeitimai.
 15. Žemės mokesčio įstatymo pasikeitimai.
 16. GPM įstatymo pasikeitimai:
 17. Pelno mokesčio pakeitimai:
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymas, apmokestinimas ir apskaita.
  • Įprastinės ir neįprastinės veiklos sąnaudos.
  • Kontroliuojančių institucijų dėmesys 2024 m.
  • Komandiruočių sąnaudų pokyčiai.
  • Mokestinių nuostolių tarp įmonių grupės pasikeitimo ypatumai. Gal galima tikslinti ankstesnių metų pelno mokesčio deklaracijas.
  • Atnaujintų VMI komentarų apžvalga.
  • Parduodamos saulės energijos apmokestinimas.
 18. PVM aktualijos:
  • Naujas ES projektas ViDA.
  • Nauji VMI požiūriai dėl įmonių reorganizacijų.
  • ES teismų praktika ir Lietuvos teismų praktika.

Dovana kiekvienam seminaro dalyviui! Advokato M. Mikalopo vaizdo įrašas: „Darbo santykių reguliavimo aktualijos ir geroji praktika. Kaip nedaryti klaidų?“

 1. Darbo kodekso pakeitimai nuo 2024-06-21, susiję su asmenų su negalia darbo organizavimu:
  • Informacijos teikimas ir sveikatos tikrinimas.
  • Darbas naktį, viršvalandinis darbas.
  • Nemokamų atostogų reikalavimai.
 2. Numatomi darbo kodekso pakeitimai nuo 2025-01-01. Direktyvos (ES) 2022/2041 įgyvendinimas Lietuvoje:
  • Terminų skaičiavimo pokyčiai.
  • Išplėstos smurto ir priekabiavimo, įskaitant psichologinį, apibrėžtys. Numatomas privalomas minimalių priemonių aprašas.
  • Reikalavimas pranešti SODRAI apie darbo sutarties sudarymą, kai darbo vieta ne LR teritorijoje.
  • Pokyčiai nutraukiant darbo sutartį dėl senatvės pensijos ir bankroto atveju.
  • Budėjimo teisinio reglamentavimo pokyčiai.
  • Darbo užmokestis už viršvalandžius bei darbą naktį.
 3. Savanoriškos veiklos įstatymo pakeitimai nuo 2024-07-01:
  • Savanoriška veikla, savanoris ir kitų sąvokų pokyčiai.
  • Savanoriškos veiklos formos.
  • Priimančiųjų ir koordinuojančių organizacijų apibrėžtis.
  • Ilgalaikė ir trumpalaikė savanoriška veikla.
  • Savanoriškos veiklos apribojimai.
 4. Užsieniečių įdarbinimo pakeitimai nuo 2024-07-01 ir 2025-01-01:
  • Griežtinami reikalavimai įmonėms, kviečiančioms dirbti užsieniečius.
  • Griežtėjančios užsieniečių įdarbinimo sąlygos.
  • Kvotos skaičiavimo mechanizmo keitimas.
  • Užimtumo įstatymo pakeitimai bei 3 kart didėsiančios baudos už nelegalų darbą.
 5. Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo pakeitimai nuo 2024-07-01 – Informacijos apie darbdavių padarytus teisės pažeidimus viešinimas.

SEMINARO PROGRAMA PARUOŠTA PAGAL ŠIUOS TEISĖS AKTUS IR JŲ PROJEKTUS:

NAUDA MOKYMŲ DALYVIAMS:

 1. PAŽYMĖJIMO SERTIFIKATAS. Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
 2. MOKYMŲ MEDŽIAGA. Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.
 3. KONSULTACIJA. Kiekvienas mokymų dalyvis turi galimybę užduoti klausimus lektoriui mokymų metu.
 4. MOKYMŲ ĮRAŠAS. Pasidalinsime mokymų vaizdo įrašu (papildomai informavus).
 5. TEISININKO ĮŽVALGOS. Teisės aktų taikymą detaliai aptars ir išaiškins patyręs teisininkas/advokatas Mantas Mikalopas.
 6. MAITINIMAS. Seminaro metu, dalyvius viešbučiuose ir restorane vaišinsime kava, užkandžiais ir pietumis.
 7. Išskirtiniai pasiūlymai ateities renginiams ir mokymams!

ŽINIOMIS DALINASI

Artūras Kapitanovas

Artūras Kapitanovas – auditorius, mokesčių ekspertas, kurio nuomone pasikliauna tiek mokesčius administruojantys pareigūnai, tiek teisėkūros specialistai. Verslo bendruomenė ypač vertina jo gilias įžvalgas, reakcijos greitį ir atvirumą.

Profesinė patirtis:

 • Finansų ministerijos specialistas.
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos Audito skyriaus viršininkas.
 • Buvo premjero patarėjas mokesčių klausimais.
 • „Mokesčių Ekspertų Biuras“ įkūrėjas ir vadovas.
 • „Auditoriaus konsultacijos“ partneris, specializuojantis mokesčių srityje.
 • Narys darbo grupėje, nagrinėjusioje mokesčių reformą.
 • Auditorių rūmų narys.
 • Vilniaus klubo narys.

Profesinė veikla:

 • Atstovauja mokesčių mokėtojus valstybės institucijose, įskaitant VMI prie FM, Mokestinių ginčų komisiją prie LRV ir „Sodrą“.
 • Sėkmingai gina mokesčių mokėtojų interesus teismuose.
 • Kasmet dalyvauja atliekant daugiau nei 100 įmonių auditus ir mokestinius patikrinimus.
 • Skiria daug laiko mokesčių mokėtojų švietimui, kasmet veda virš 70 mokymų ir seminarų.
 • Dažnas pranešėjas verslo konferencijose.
 • Dažnai cituojamas žiniasklaidoje mokesčių temomis.

Konsultacinė veikla:

 • Teikia tiek kontaktines, tiek nuotolines konsultacijas fiziniams asmenims bei įmonėms.

Su nepaprastu įžvalgumo, profesionalumo ir patirties deriniu, šis auditorius neabejotinai yra vienas ryškiausių savo srities žinovų, kuris ne tik supranta mokesčių subtilybes, bet ir sugeba jas perteikti kitiems, keičiant suvokimą apie mokesčius.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10:00-15:45 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietūs
14:30-14:45 Pertrauka

NAUDA MOKYMŲ DALYVIUI

PAŽYMĖJIMO SERTIFIKATAS
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
MOKYMŲ MEDŽIAGA
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.
KONSULTACIJA
Kiekvienas mokymų dalyvis turi galimybę užduoti klausimus lektoriui mokymų metu
MOKYMŲ ĮRAŠAS
Pasidalinsime mokymų vaizdo įrašu
MAITINIMAS
Viso seminaro metu, dalyvius viešbučiuose ir restorane vaišinsime kava, užkandžiais ir pietumis.

Laikas ir vieta

2024-08-28,  Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje
150€
Seimo sesijai pasibaigus: darbo santykių, mokesčių ir apskaitos naujovės (tiesioginė seminaro transliacija)
150 (+ PVM)
2024-08-28,  Vilnius
Viešbutis „Courtyard by Marriott”
150€
Seimo sesijai pasibaigus: darbo santykių, mokesčių ir apskaitos naujovės
Su pietumis. Rinkitės patogų mokymosi būdą – jei nebegalėsite atvykti į vietą, visada galėsime perkelti Jūsų mokymąsi į nuotolinį formatą.
150 (+ PVM)

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.

Tęsti mokymų paiešką: