Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Vaizdo įrašas.

Pajamų ir sąnaudų apskaita pagal VSAFAS (vaizdo įrašas)

 • Trukmė: 6 ak. val.
 • Kaina:: 60 €

Your Paragraph Text (3500 X 400 Px) (1)

2022-11-29 DIENOS MOKYMŲ VAIZDO ĮRAŠAS

APIE VAIZDO ĮRAŠĄ

Seminaro metu sužinosite kaip pripažinti ir registruoti pajamas bei tiksliai pateikti informaciją finansinėje atskaitomybėje:

 • Kaip grupuojamos pajamos ir sąnaudos apskaitoje ir kokia klasifikacija privalo būti taikoma?
 • Kaip perkeliama informacija į finansines ataskaitas ir veiklos rezultatų ataskaitą bei pateikiama VSAKIS?
 • Kokia yra nuosavybės metodo įtaka pajamų ir sąnaudų registravimui apskaitoje?
 • Kokios yra pagrindinės ir nepagrindinės veiklos pajamos?
 • Kaip tinkamai atvaizduoti pajamas ir sąnaudas finansinėje atskaitomybėje?

Jau kurį laiką galioja Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimai, ar tinkamai taikote pasikeitusias nuostatas praktikoje?

2022-12-22 įsigaliojo įsakymo Nr. 1K-063 pakeitimai, kuriais sukurtos A8 „Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, susijusių su konfiskuoto turto perdavimu viešojo sektoriaus subjektams, ataskaita“ ir A9 „Gauto konfiskuoto turto finansavimo sumų ataskaita“ ataskaitų formos.

Seminaro metu lektorė atsakys į Jums rūpimus klausimus, pateiks praktinius pavyzdžius, pasidalins dažniausiai daromomis klaidomis ir patarimais, kaip jų išvengti.

Vaizdo įrašo metu sužinosite:

 1. Pajamų pripažinimas ir grupavimas.
 2. Paslaugų suteikimo pajamos.
 3. Rinkliavų, baudų, kurios nesusijusios su finansine veikla, pajamos ir pervestinos pajamos.
 4. Turto ir atsargų pardavimo pajamos.
 5. Finansavimo sumų pajamos.
 6. Sąnaudų pripažinimas ir grupavimas.
 7. Sukauptų sąnaudų pripažinimas ir registravimas apskaitoje.
 8. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.
 9. Nuosavybės metodo įtakos registravimas apskaitoje.
 10. Pajamų ir sąnaudų pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje (veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamojo rašto informacija).

ŽINIOMIS DALINASI

Natalja Kobzevienė

Lektorė, praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.

Programa

6 ak. val. Seminaro trukmė

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.