Sveiki, šiandien dalinamės auditorės Jurgitos Navikienės mintimis apie finansinių ataskaitų rengimo procesą. Patikėkite, jis gali būti lengvas.

Svarbu tik sistemingai dirbti visus metus. Neatidėlioti reikalingų darbų metų pabaigoje. Taip pat pasitikrinti apskaitos būklę, kaip tai nurodo vidaus kontrolės rekomendacijos.

Finansinės atskaitomybės rengimo už dvidešimt antruosius metus ir darbo užmokesčio naujovės nuo dvidešimt trečiųjų metų seminare aptarsime pasirengimo finansinei atskaitomybei procesą. Jį sudaro didžiosios knygos įrašų peržiūra, sintetinės analitinės apskaitos atitikimo kontrolė. Ne mažiau svarbu finansinės apskaitos duomenis patvirtinti inventorizacijos metu nustatytais faktiniais likučiais. Ir atlikus būtinus koregavimus, galima pradėti pildyti finansines ataskaitas. Šiam darbui derėtų skirti ypatingą dėmesį, nes bet kurios įmonės finansinės ataskaitos gali būti atrinktos finansinių ataskaitų stebėsenai. Už nekvalifikuotai ir su reikšmingais trūkumais parengtas ataskaitas yra taikomos sankcijos.

Mokesčių apskaičiavimas yra ne mažiau svarbus procesas. Dar ir dėl to, kad padarius klaidą, gali atsirasti baudų ir delspinigių. Mokesčių pakeitimų gausu kiekvienais metais, todėl, būtina nuolat sekti mokesčių įstatymų pakeitimus ir tinkamai bei laiku juos taikyti. Nepaisant to, kad oficialios mokesčių reformos kol kas nėra.

Darbo santykių klausimai aktualūs visada. Dar ir dėl to, kad Darbo kodeksas  keičiamas beveik kiekvienos Seimo sesijos metu. Taip pat darbuotojai turi lūkesčių dėl darbo sąlygų, darbo laiko ir apmokėjimo klausimų. Suderinti įmonės galimybes su neribotais darbuotojų lūkesčiais yra tikrai nemažas iššūkis. Pastoviai reikia gilintis į pokyčius ir diegti naujoves – svarbu nesustoti vietoje.

Šiame seminare aptarsime finansinių ataskaitų parengimo klausimus. Gilinsimės į gyventojų pajamų, pelno, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto, aplinkos taršos mokesčių pokyčius. Aptarsime darbo kodekso ir kitų teisės aktų pokyčius ir jų pritaikymą praktikoje. Nagrinėsime gerosios praktikos pavyzdžius. Šis seminaras skirtas kiekvienam apskaitą tvarkančiam asmeniui – nuo buhalterio iki finansų direktoriaus. Ką konkrečiai reikia atlikti – aiškinsimės seminare Finansinės atskaitomybės rengimas už dvidešimt antruosius metus ir  darbo užmokesčio naujovės nuo dvidešimt trečiųjų metų, kuris vyks vasario dvidešimt pirmą – Mažeikiuose; vasario dvidešimt antrą – Telšiuose; kovo pirmą – Alytuje; kovo antrą – Marijampolėje; kovo septintą – Tauragėje; balandžio devynioliktą dieną – Vilniuje ir nuotoliniu būdu.

Dalyvauti renginyje
Jei šios datos netinkamos, kviečiame pasirinkti kitus mokymus, kurių metu bus nagrinėjami finansinių ataskaitų rengimo įvairūs aspektai. Auditoriaus Artūro Kapitanovo seminaras vyks nuo vasario dvidešimt pirmos iki kovo trisdešimtos dienos: Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir nuotoliniu būdu.

Dalyvauti renginyje
Jei kyla klausimų pildant Pelno mokesčio deklaraciją ar priskiriant sąnaudas leidžiamiems ar neleidžiamiems atskaitymams, kviečiame į Jurgitos Navikienės seminarą, kuris vyks kovo devintą dieną nuotoliniu būdu.

Dalyvauti renginyje
Esame paruošę mokymus ir tiems, kurie finansines ataskaitas rengs pirmą kartą. Rekomenduojame tai daryti su lektore Vida Šeduikyte nuo kovo dvidešimt trečios iki dvidešimt aštuntos dienos, Vilniuje ir nuotoliniu būdu.

Dalyvauti renginyje

 

 

Tobulėkime kartu.