Countline Finance
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui
Seminaras.
Nuotolinis seminaras.

Finansinė atskaitomybė už 2022 m. ir mokesčių pakeitimai 2023 m.

Registruotis telefonu
Darbo dienomis: 08:00 – 17:00
Registruotis
 • 7 ak. val.
    Kaina: 145€ (+ PVM)
 • Kiekvienas dalyvis gauna dovanų!
 • Specialus pasiūlymas!

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Investicijos į žinias atsiperka! Dalyvaukite mokymuose su kolegomis ir gaukite nuolaidą:

 • Dalyvaujant 2 dalyviams taikoma 5 % nuolaida
 • Dalyvaujant 3 dalyviams taikoma 10 % nuolaida
 • Dalyvaujant 4 dalyviams taikoma 15 % nuolaida
 • Dalyvaujant 5 dalyviams taikoma 20 % nuolaida

Domina mokymai didesnei dalyvių grupei? Susisiekite ilma.macaitiene@countline.lt arba telefonu 85 2053292

DOVANA!

Kiekvienas seminaro dalyvis gaus 3 dovanas!

 • „Naudingų skaičių rinkinį“ PDF formatu (dovanos vertė – 40 Eur), kurį sudaro:
  • Naudingų skaičių lentelė, kurioje pateikiame buhalterio darbui aktualius dydžius, koeficientus ir tarifus.
  • Nekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2022 m. patogiam mokesčio deklaravimui.
  • Ir kiti naudingi skaičiai.

APIE SEMINARĄ

Finansinių ataskaitų rengimo procesas, nors ir atliekamas kiekvienais metais, tačiau reglamentavimo pokyčiai bei atsakingų institucijų išaiškinimai tam tikrais atvejais iš esmės gali pakeisti nusistovėjusią praktiką. Seminaro metu supažindinsime su klausimais, kurie aktualūs rengiant finansinę atskaitomybę už 2022 m.:

 • Naujojo Finansinės apskaitos įstatymo taikymas rengiant metines ataskaitas.
 • AVNT rekomendacijos dėl vidaus tvarkų parengimo ir taikymo.
 • LR Įmonių atskaitomybės įstatymo taikymas.
 • Pajamų natūra identifikavimo problematika – padidintas VMI dėmesys.
 • Įmonės padėties dėl karo veiksmų Ukrainoje bei kitų neapibrėžtumų atskleidimas aiškinamajame rašte.
 • Mokestinių pagalbos priemonių taikymas įmonėms, nukentėjusioms nuo energetinės krizės
 • ,,Plonosios kapitalizacijos” taisyklės taikymas ir VMI požiūris.
 • Įmonių administracinės naštos mažinimas ir paprastesnis būdas įvertinti rizikas bei spręsti nemokumo problemas – ,,Restruktūrizavimo vedlys”.
 • Atverti Lietuvos įmonių individualūs profiliai – padidinta stebėsena bei galima kontrolės procedūrų inicijavimo priežastis. Ką reikia žinoti?

Jau pasibaigė rudens Seimo sesija, kurios metu iš viso priimta 289 įstatymų pakeitimų. Didžioji dalis pakeitimų įsigaliojo 2023-01-01, tačiau nemažai naujovių, susijusių su mokesčiais ir apskaita sulauksime ir nuo 2023-05-01:

 • Naujos žemės vidutinės rinkos vertės nuo 2023-01-01.
 • Pakeistos FR0711 formos pildymo taisyklės.
 • Nuo 2023-01-01 panaikinta FR0516B forma, susijusi su turtu įgytu iki 2002 m.
 • Nuo 2023-01-01 pareiga platformų operatoriams teikti VMI duomenis apie platformose veikiančių ir jas naudojančių pardavėjų pajamas.
 • Nuo 2023-01-01 pratęstas lengvatinio 9 proc. ir 5 proc. PVM tarifo taikymo laikotarpis bei įtvirtinti nauji tarifo taikymo objektai.
 • Pratęstas terminas, per kurį įmonės privalo atnaujinti turimus kasos aparatus, kurie būtų pritaikyti duomenų teikimui į i.EKA.
 • Patikslintas bendras susijusių asmenų gauto ar gautino atlygio skaičiavimas, nustatant, ar buvo viršyta privaloma registravimosi PVM mokėtoju riba.
 • Padidėję MMA ir MVA dydžiai, turi įtakos tiek darbuotojų atlyginimams, tiek mėnesio NPD bei metinio NPD apskaičiavimui, tiek neapmokestinamų GPM dienpinigių vykstant į užsienį dydžiams.
 • 2023-01-01 įsigaliojo GPMĮ pakeitimai, kuriais padidintas mėnesio NPD tiems asmenims, kurių mėnesio pajamos neviršija 1926 Eur bei neįgaliesiems bei riboto darbingumo asmenims taikytinas fiksuotas NPD.
 • Nauja teisė į papildomas poilsio dienas priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir sveikatos būklės.
 • Naujai reglamentuojama naudojimosi tėvystės atostogomis tvarka. 
 • Sumažinamos, o kiek vėliau ir naikinamos kompensacijos darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
 • Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai – įstatinio kapitalo mažinimas, privilegijuotos akcijos ir privalomas akcijų pirkimas/pardavimas. Kokios galimybės atsiveria?
 • Nuo 2023-05-01 bus didesnės baudos už PVM mokėjimo tvarkos nesilaikymą. Nuo 2023-05-01 įsigalioja MAĮ pakeitimai, kuriais suvienodinamas fizinių ir juridinių asmenų, individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų įtraukimas į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą. Tai ne tik apribojama dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, bet ir VMI galimybės tikrinti net už penkerių metų laikotarpį.
 • LAT 2023-03-08 priėmė nutartį, kurioje išaiškino dėl opciono ir opciono sutarties sampratos, opciono sutarties ir preliminariosios sutarties santykio bei šalių sudaryto susitarimo dėl akcijų perleidimo ateityje kvalifikavimo.

Įsibėgėjus finansinių ataskaitų ruošimui net ir ilgametę patirtį turinčiam buhalteriui kyla nemažai klausimų. Tam, kad paruošti ne tik teisingas, bet ir kokybiškas finansines ataskaitas svarbu atsižvelgti ir į nuolat besikeičiančias teisės aktų nuostatas, AVNT pateiktą FA stebėsenos apžvalgą už 2021 metus ir kontroliuojančių institucijų stebėsenos planus ateinantiems metams.

Siekiant, kad ataskaitos atitiktų naująjį FAĮ, svarbu laiku pasiruošti ir įmonės vidaus tvarkas, o taupant laiką – pasinaudokite mūsų parengtais tvarkų šablonais.

Temos

 1. Mokesčių administravimo įstatymo numatomi pakeitimai:
  • Prievolė platformų operatoriams teikti duomenis VMI apie pardavėjų pajamas nuo 2023-01-01;
  • Nepatikimų mokesčių mokėtojų kriterijų pakeitimai (papildomi ANK straipsniai) nuo 2023-01-01;
  • Vieša informacija VMI svetainėje apie individualia veikla užsiimančius fizinius asmenis, kurie neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų nuo 2023-05-01;
  • VMI gautina informacija ir jos naudojimas nustatytoms funkcijoms atlikti nuo 2023-05-01;
  • Baudų apskaičiavimo ir skyrimo taisyklių pakeitimai: dvigubai didinamos baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus nuo 2023-05-01.
 2. Mokesčių administravimo reguliavimas:
  • Patikimi ir nepatikimi mokesčių mokėtojai. Pakeitimai nuo 2022-11-01.
  • Pateisinami dokumentai, įsigyjant turtą.
  • Pasiruošimas darbui i.EKA sistemoje nuo 2023 m.
  • Deklaracijų tikslinimo laikotarpis. Mokesčių administratoriaus galimybės už įmones pateikti deklaracijas. Pakeitimai 2022 m.;
  • Mokesčių permokų grąžinimas ir įskaitymas.
  • VMI kliento rizikingumo profilis. Ką reikia žinoti?
  • Mokesčių administratoriaus teisė išieškoti lėšas.
  • Iš užsienio gaunama informacija ir jos pasekmės mokesčių mokėtojams.
  • Mokestiniai patikrinimai ir mokestiniai tyrimai.
 3. Darbo užmokesčio pakeitimai 2022-2023 m.:
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas. Naujos formulės nuo 2023-01-01.
  • Didėjantis MMA nuo 2023-01-01. MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams;
  • Mamadieniai ir tėvadieniai, priklausomai nuo vaikų skaičiaus, amžiaus ir sveikatos būklės nuo 2022-08-01.
  • Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022-08-01 ir 2023-01-01.
  • Pasikeitusi dienpinigių mokėjimo tvarka nuo 2022-07-01.
  • Komandiruočių sąnaudų skaičiavimas.
  • Kompensacijos darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą. Pakeitimai nuo 2022-11-01
  • Išmokų darbuotojams apmokestinimas.
 4. Apskaitos aktualijos ir finansinė atskaitomybė už 2022 m.:
  • Finansinės apskaitos ir Įmonių finansinės įstatymų taikymas rengiant 2022 finansines ataskaitas;
  • Lietuvos finansinės atskaitomybės (Verslo apskaitos) standartų taikymas rengiant 2022 finansines ataskaitas;
  • Įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymo taikymo ypatumai rengiant 2022 finansinę atskaitomybę;
  • Mažųjų bendrijų įstatymo ir Individualių įmonių įstatymo ypatumai;
  • Inventorizacija: pasiruošimas, atlikimas, dokumentacija ir parodymas apskaitoje;
  • Įmonės padėties dėl karo veiksmų Ukrainoje bei kitų neapibrėžtumų atskleidimas aiškinamajame rašte;
  • Nemokumo problema ir jo galimos pasekmės.
  • Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai 2022 m.;
  • Taršos mokesčio pakeitimai 2022 m.. Mobiliųjų taršos šaltinių dokumentacijos reguliavimas. Kokią informaciją ir dokumentus turi turėti įmonės?
  • Kasos darbo organizavimo tvarka.
  • Sandoriai tarp įmonės ir akcininkų: ką svarbu žinoti?
  • Tiesioginių mokesčių taikymas po Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos (BREXIT). Problemos, kylančios pereinamajam laikotarpiui pasibaigus.
  • Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo nuo 2022-05-01.
 5. Pelno mokestis:
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, taikomi 2022 ir 2023 metais;
  • Pelno mokesčio tarifų ir lengvatų taikymo sąlygos, apmokestinimo tvarka;
  • Neapmokestinamos pajamos;
  • Atleidimo nuo pelno mokesčio sąlygos
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų (baudos, delspinigiai, netesybos ir kt.) nustatymas, apmokestinimas ir apskaita;
  • Sandoriai su asocijuotais asmenimis.
  • Skolos ir beviltiškos skolos bei galimas PVM susigrąžinimas;
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio (nekilnojamojo turto pirkimas iš užsienio piliečių);
  • Atidėtojo pelno mokesčio pripažinimas, pasikeitimas, parodymas finansinėse ataskaitose;
  • Pozityvios pajamos ir jų apmokestinimas;
  • Kainodaros taisyklės;
  • Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas už 2022 m.; Nauja PLN204 deklaracijos versija;
  • Turto perkėlimo iš LR apmokestinimas pagal PMĮ pakeitimus:
   • perkelto turto apmokestinimas;
   • perkeltų akcijų apmokestinimas.
  • Investicinio projekto nuostatų taikymas. Problematika;
 6. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo taikymas ir naujovės:
  • GPM apmokestinimo bazė ir aktualūs tarifai;
  • GPM lengvatos ir jų taikymas 2022 m.
  • GPM apmokestinamos ir neapmokestinamos pajamos.
  • GPM komentaras. Naujausi VMI išaiškinimai gyventojų pajamų apmokestinimo srityje.
  • Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimo niuansai (užsienio atlikėjams, konsultantams ir kt.);
  • Paramos skyrimas (paramos iš GPM skyrimo ribojimai);
  • IĮ ir MB savininkų gautų sumų, kurios apmokestinamos valstybinio socialinio draudimo įmokomis (pajamos savo esme atitinkančios darbo santykius) reglamentavimas ir ypatumai;
  • PSD ir VSD individualios įmonės savininko ir mažosios bendrijos nario;
  • Individualios įmonės savininko iš įmonės gaunamų pajamų apskaita ir apmokestinimas;
  • Kokių rūšių pajamas gali gauti MB narys ir MB vadovas? MB įstatymo apribojimai narių civilinėms sutartims. Skirtumai dėl apmokestinimo.
  • VMI dažniausiai nustatomos klaidos:
   • Turinio viršenybės prieš formą principas;
   • Paskolų, obligacijų palūkanos ir jų apmokestinimas;
   • IT tikrosios rinkos vertės pardavimo sandorių nustatymas.
  • GPM312 deklaracijos pildymas už 2022 metus: pajamos natūra už lengvųjų automobilių naudojimą.
  • GPMĮ pakeitimai nuo 2023-01-01 dėl neapmokestinamųjų pajamų.
  • GPMĮ pakeitimai dėl pajamų pripažinimo būdo vykdant individualią veiklą nuo 2023-01-01.
 7. Atsiskaitymų grynaisiais pinigais apribojimai nuo 2022-11-01:
  • Įstatymo taikymas – juridiniams ir fiziniams asmenims;
  • Pasiruošimas;
  • Išimtys;
  • Ateities sandoriai, kuriems gali turėti įtakos šis įstatymas.
 8. Pajamų natūra pripažinimo, įvertinimo bei apmokestinimo tvarka:
  • Pajamų natūra formos ir pripažinimas: „prabangos“ prekės, nuotolinių darbo vietų įrengimas, darbuotojų maitinimas, laisvalaikio ir pramogų apmokėjimas, gyvybės draudimas ir kt.
  • Pajamų natūra įvertinimas bei apmokestinimas.
  • Pajamų natūra identifikavimo problematika ir atvejų praktiniai pavyzdžiai.
 9. Pridėtinės vertės mokesčio aktualijos:
  • PVM apskaičiavimas ir deklaravimas remiantis naujausiais PVM įstatymo pakeitimais. VMI komentarai ir jų taikymas;
  • Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas.
  • PVM mokėtoju tapimas. Ar visada reikia registruotis;
  • PVM neapmokestinamos paslaugos;
  • 0 proc. PVM tarifo taikymas ir jo pagrįstumo įrodymai.
  • Pareiga tikrinti užsienio tiekėjus PVM tikslais.
  • Mišraus PVM atskaita.
  • Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos sandorių apmokestinimas PVM;
  • VMI dažniausiai nustatomos klaidos:
   • „Rezervo“ taisyklės taikymas;
   • Importuojamų prekių apmokestinimas.
  • Elektroninė prekyba.: prekių tiekimas ir apmokestinimas, vieno langelio OSS sistema;
  • PVMĮ pataisos dėl PVM taikymo prekėms, skirtoms nukentėjusiems nuo karo.
  • SAF-T klasifikatoriaus nauji kodai, dėl PVM neapmokestinamų prekių, skirtų nelaimių aukoms.
  • Įregistravimo/išregistravimo PVM mokėtoju taisyklių pakeitimai.
  • Galimybė atskaityti pirkimo PVM už įsigytus elektromobilius nuo 2023-01-01.
 10. Žemės mokestis. Naujos žemės vidutinės rinkos vertės nuo 2023-01-01.
 11. Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas:
  • Deklaracijos pildymas KIT711.
  • Atleidimas nuo nekilnojamojo turto mokesčio.
 12. Kiti aktualūs teisinio reguliavimo pakeitimai ir numatomos naujovės:
  • Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai nuo 2023-05-01.
  • JADIS ir JANGIS – kokią informaciją turime pateikti?
  • Atviri duomenys apie įmonių finansinę būklę.
  • Pinigų plovimo prevencija.
  • Finansinių ataskaitų kokybės stebėsena, kurią atlieka AVNT.
  • „Plonosios kapitalizacijos” taisyklės taikymas ir VMI požiūris.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų projektus:

ŽINIOMIS DALINASI

Artūras Kapitanovas

Auditorius, mokesčių konsultantas. Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Organizuokite šiuos mokymus tik savo organizacijai

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. +370 5 263 9922.

Susisiekti 

Seminaro informacija

Programa

10:00-16:30 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietūs
14:30-14:45 Pertrauka

Papildoma Informacija

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Laikas ir vieta

Mokymai jau praėjo, tačiau jei norėtumėte nepraleisti informacijos apie naujai paskelbtas datas, rekomenduojame užsisakyti šių mokymų priminimą

;

Užpildykite užklausos formą (Renginys pasibaigęs)

 • Hidden

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.