Atliekų susidarymo apskaitos privalomumas

 

Atliekų susidarymo apskaita privaloma pakuotes savoms reikmėms sunaudojantiems gamintojams ir importuotojams, privalantiems vykdyti pakuočių apskaitą, neatsižvelgiant į savų reikmių pakuočių kiekį. Atliekų susidarymo apskaita privaloma ir tada, jeigu savų reikmių pakuočių atliekų susidaro vos keletas kilogramų per metus.

Jeigu supakuotus gaminius perkate Lietuvoje, šių gaminių naudojimas savo vykdomoje veikloje (išpakavimas) neįpareigoja vykdyti atliekų susidarymo apskaitos, nes nesate šios pakuotės nei gamintojas, nei importuotojas.

Kas privalo vykdyti atliekų susidarymo apskaitą?

Atliekų susidarymo apskaitą privalo vykdyti ūkio subjektai, kurie atitinka bent vieną kriterijų, nurodytą Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse:

  • kurie pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, kurios nurodytos Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedo IV skyriuje, pažymėtų atliekų kodu 20 03 01);
  • kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);
  • kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;
  • kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;
  • kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;
  • kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse numatytą atliekų apskaitą;
  • kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) (viešbučiai, moteliai, restoranai, kavinės, kitos viešojo maitinimo ir maisto gamybos įstaigos) ir (ar) maisto prekybos (didmeninės ar mažmeninės prekybos ir kitos maisto prekybos įstaigos) veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų atliekų;
  • pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai, privalantys vykdyti pakuočių apskaitą Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse.

Atkreiptinas dėmesys, kad atliekų susidarymo apskaitą privaloma vykdyti nepriklausomai nuo susidariusio pavojingųjų atliekų kiekio. Nėra minimalaus susidariusių pavojingųjų atliekų kiekio, kuriam susidarius atsiranda pareiga vykdyti atliekų susidarymo apskaitą. Šis reikalavimas netaikomas tik tuo atveju, jeigu įmonėje susidaro tik pavojingos komunalinės atliekos.

Atliekų susidarymo apskaita GPAIS 2023 m.: naujausi pakeitimai ir situacijų analizė