Sutartinės ir deliktinės atsakomybės konfliktai

 

Civilinės atsakomybės klausimai: sutartis vs. deliktas
 
 

Nagrinėjamoje byloje sprendžiama situacija dėl sutartinės ir deliktinės atsakomybės konkurencijos taikymo. Byloje šalys sudarė rangos sutartį. Tarp byloje dalyvaujančių asmenų susiklostė sutartiniai projektavimo rangos teisiniai santykiai, kai ieškovė yra pastato techninio projekto užsakovė, atsakovė – generalinė rangovė, o antroji atsakovė – subrangovė. Byloje nustatyta, kad šalys sudarydamos sutartis nenustatė galimybės pareikšti tiesioginį reikalavimą, t.y. užsakovė – subrangovei, o subrangovė – užsakovei. Tai reiškia, kad sutartyse nesusitarus dėl tiesioginės atsakomybės už sutarties netinkamą vykdymą ar nevykdymą taikymo, galioja bendrosios atsakomybės taikymo taisyklės – rangovas atsako užsakovui dėl jo pasirinkto subrangovo veiksmų ir subrangovui už užsakovo veiksmus. Būtent šiuo nagrinėjamu atveju užsakovės ir subrangovės nesieja sutartiniai teisiniai santykiai dėl techninio projekto parengimo, kurie galėtų būti pagrindas subrangovei taikyti sutartinę civilinę atsakomybę už sutarties, parengti pastato techninį projektą, netinkamą vykdymą. Todėl sutartinės cvilinės atsakomybės taikymo vertinimas turi būti atliekams generalinei rangovei, kadangi būtent rangovė yra tiesiogiai atsakinga už projektavimo rangos sutarties tinkamą vykdymą.

Nagrinėjamoje byloje nustačius, kad atsakovės ir subrangovės nesieja tiesioginiai sutartiniai teisiniai santykiai, todėl nebelieka sutartinės ir deliktinės atsakomybės konkurencijos pagrindų. Pabrėžiama, kad kad šiuo atveju ieškovė bendro pobūdžio pareigos elgtis rūpestingai pažeidimą kildina iš atsakovės netinkamo pastato techninio projekto parengimo, galutinės projektavimo užduoties sąlygų nesilaikymo. Tačiau techninio projekto tinkamas parengimas yra šalių projektavimo rangos susitarimo dalykas, o šio įsipareigojimo netinkamas įvykdymas yra laikytinas sutartinių įsipareigojimų netinkamu vykdymu. Tai reiškia, kad sutarties tinkamas vykdymas yra siejamas su lūkesčio intereso įgyvendinimu, kuris negali būti kildinamas iš bendrosios rūpestingumo pareigos pažeidimo, kaip deliktinės atsakomybės taikymo pagrindo. Šiuo atveju ieškovės įrodinėjama žala yra susijusi su sutartiniais santykiais, t. y. kyla iš netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, taip pat su projektavimo rangos sutartyje nustatytomis teisėmis ir pareigomis.

Civilinės atsakomybės klausimai: sutartis vs. deliktas