Countline Finance
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui
Vaizdo įrašas.

Viešojo sektoriaus subjektų jungimas – apskaitos procedūros (vaizdo įrašas)

 • Trukmė: 2 ak. val.
 • Kaina:: 50 €

2023-11-28 DIENOS MOKYMŲ VAIZDO ĮRAŠAS

APIE VAIZDO ĮRAŠĄ

Kiekvieno viešojo, kaip ir privataus, sektoriaus subjekto pareiga yra teisingai ir tikslingai vesti apskaitą bei parengti ir pateikti finansines ataskaitas. Tačiau kaip tinkamai sutvarkyti apskaitą vykstant įstaigų reorganizavimui jungimo būdu? Kaip vesti prijungimo/sujungimo dienos apskaitą? Kokie iššūkiai kyla? Kada privalo būti atliekamas metinių finansinių ataskaitų auditas? Kaip tinkamai užtikrinti darbo santykių tęstinumą vykdant įstaigų jungimą?

Vaizdo įrašo metu dalyviai sužinos:

 • Jungimo atvejus;
 • Turto ir įsipareigojimų likučių perkėlimą;
 • Jungimo balansinėmis vertėmis metodus;
 • Prestižo apskaičiavimą;
 • Konsoliduotų finansinių ataskaitų ypatumus;
 • Ir kt.

Vaizdo įrašo metu sužinosite:

 1. Sujungimo dienos apskaita.
 2. Finansinių ataskaitų rinkinių sudėtis.
 3. Finansinių ataskaitų auditavimas.
 4. Klasifikatorių sudarymas.
 5. Įstaigų vadovų ir apskaitą tvarkančių asmenų darbo santykių savo įstaigose pabaiga.

ŽINIOMIS DALINASI

Natalja Kobzevienė

Lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.

Programa

2 ak. val. Seminaro trukmė

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro el. medžiagą.

Atkreipiame dėmesį, jog įsigaliojus naujam FAĮ, AVNT parengė rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis įmonių vadovai renkantis naują ar įvertinti esamą apskaitą tvarkantį asmenį. Jose yra akcentuojama tai, jog asmuo, kuris tvarko įmonės finansus, turi nuolat kelti kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose ar profesiniuose mokymuose, kurių baigimą ar išklausymą patvirtina pažymėjimas, diplomas, sertifikatas, ar kitas dokumentas. Apskaitą tvarkantis asmuo turėtų siekti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.

Be to, apskaitą tvarkantys asmenys turėtų ne tik išlaikyti aukštą kompetencijos lygį apskaitos, finansų, ataskaitų rengimo bei mokesčių srityse, bet taip pat būti susipažinę su informacinėmis technologijomis, duomenų analize ir valdymu. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės finansinė ir mokestinė apskaita būtų tvarkoma efektyviai, kokybiškai ir atitiktų visus teisės aktų reikalavimus.

Įmonės vadovams svarbu sukurti palankias sąlygas savo apskaitos specialistams nuolat tobulėti ir gilinti savo žinias. Tai ne tik padeda užtikrinti sklandų ir teisingą apskaitos vedimą, bet ir yra esminė vadovo atsakomybės dalis, užtikrinanti įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą.